Sběr dešťové vody se zejména v posledních letech stává velkým a hojně diskutovaným tématem. Období sucha, nedostatek vody i vysoké náklady na její spotřebu jsou jen některé z problémů, které by však právě vsakovací tunely mohly dlouhodobě řešit. Jak fungují a v čem spočívá jejich princip? Přinášejí vsakovací tunely jiné výhody oproti běžným retenčním nádržím na dešťovou vodu? Nejen tomu se v tomto článku věnujeme.

Co jsou vsakovací tunely?

Filtrační šachtaFiltrační šachta

Vsakovací tunely jsou inovativním způsobem, jak řešit problémy spojené s nedostatkem vody a záplavami. Ačkoliv se využívají zejména v obydlených oblastech, rozsáhlejší systémy tunelů mohou sloužit i pro hospodářské účely. Vsakovací tunely jsou navržené tak, aby sbíraly, ukládaly a opětovně využívaly dešťovou vodu. Princip jejich fungování je navíc poměrně jednoduchý a téměř bezúdržbový.

Princip fungování

Vsakovací tunely řeší problém se suchostí půdy až nečekaně snadno. Celý princip spočívá ve 3 fázích. Podívejme se na ně zblízka:

  1. Sběr srážkové vody – vsakovací tunely se umisťují pod zem, kde zachycují dešťovou vodu. Tu svádí ze střech domů systém potrubí. Vsakovací tunely disponují kapacitou několika stovek litrů. K efektivnímu vsakování dešťové vody je třeba vzít v potaz velikost pozemku. Vsakovací tunely lze skládat za sebe a vytvořit tak libovolně dlouhou galerii. Jsou tak schopné zachytit skutečně velké množství srážkové vody, která by jinak stékala do kanalizace nebo povrchových vod. Doporučené množství vsakovacích tunelů je uvedeno níže.
  2. Ukládání a filtrování – voda se zachycuje ve filtrační šachtě, přičemž prochází přirozeným procesem filtrování a čištění. Postupně se tak odstraňují nečistoty jako prach, pyl či další látky, které by mohly způsobit kontaminaci. Následně se voda akumuluje v systému vsakovacích tunelů.
  3. Vsakování do půdy – čistá voda se poté pozvolna uvolňuje z tunelů a vsakuje se do okolní půdy. Tím dochází k doplňování podzemní vody a kultivaci půdy, která si díky optimální vlhkosti udržuje svou kondici a je schopná regenerace.

Efektivní zapojení vsakovacích tunelů

Potřebné množství vsakovacích tunelů se odvíjí dle velikosti pozemku a měli byste ho zkonzultovat s odborníkem. Zde je obecné doporučení zohledňující plochu pozemku  a vsakovací schopnosti dané půdy:

  • do 50 m²: 3 – 5 ks vsakovacích tunelů Garantia 300 l podle vsakovací schopnosti půdy (3 při vysoké a 5 při nízké)
  • do 100 m²: 5 – 10 ks vsakovacích tunelů Garantia 300 l podle vsakovací schopnosti půdy (5 při vysoké a 10 při nízké)
  • do 200 m²: 10 – 18 ks vsakovacích tunelů Garantia 300 l podle vsakovací schopnosti půdy (10 při vysoké a 18 při nízké)

Výhody vsakovacích tunelů

Kromě toho, že se jedná o další z efektivních způsobů zachycování a následného využití dešťové vody, nabízí vsakovací tunely i další výhody. Mezi ty nejzásadnější lze zařadit například tyto:

  • Snížení rizika záplav – díky své akumulační schopnosti pomáhají vsakovací tunely snižovat množství povrchové vody. Jinými slovy, při vytrvalých či přívalových deštích, anebo tání sněhu, přispívají k rychlejšímu stahování vody do půdy. Zde se voda následně shromažďuje. Nezůstává tak v již přemokřené půdě, která ji není schopná nadále pojmout.
  • Zlepšení kvality vody – procesem přirozené filtrace a čištění pomáhají vsakovací tunely snižovat znečištění vody, potažmo půdy, organickými i chemickým látkami.
  • Zvýšení dostupnosti vody – vsakovací tunely slouží nejen k průběžnému zavlažování půdy a udržování její kondice. Mohou sloužit také jako zásobárna vody pro období sucha nebo jako zcela soběstačný a obnovitelný zdroj pro cílené zavlažování zahrady i větších zemědělských ploch. S ohledem na obhospodařovanou plochu je zapotřebí zajistit dostatečný rozsah systému vsakovacích tunelů.
  • Úspora nákladů – z dlouhodobého hlediska nemusí vsakovací tunely šetřit pouze náklady na spotřebu vody. Díky tomu, že se dešťová voda svádí do akumulačních vsakovacích tunelů, pro kanalizační systém to znamená úlevu. Vsakovací tunely tak mohou snížit také náklady spojené s údržbou kanalizace.

Jestliže hledáte další možnost hospodaření s dešťovou vodou, a navíc byste rádi ulevili rodinnému rozpočtu, vsakovací tunely představují zajímavé řešení.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pro v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["27829152","27819658","31395201","27834916","31379630"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":487}}
{"vsf-page-link":{"page-id":489}}