Montáž střešních oken

Moderně vybudované podkrovní byty s velkými okny pro prosvětlené prostory jsou žádané a oblíbené. Při dodatečné montáži střešních oken však nejdříve kontaktujte stavební úřad (např. při změně užívání půdních prostor): U rodinných domů zpravidla vystačí jednoduché ohlášení stavby.

Dle § 103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby v případě, kdy se nezasahuje do nosných konstrukcí, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby. Půdní vestavbou se mění způsob užívání stavby, je tedy potřeba stavební ohlášení. Pokud se změní i vzhled stavby (např. instalování střešních oken), nebo se během stavby zasahuje do nosných konstrukcí (oprava nosných stěn, stropu, krovu), je zapotřebí vyřízení stavebního povolení. Bez povolení či ohlášení je možná výměna okna za nové za předpokladu, že nová okna budou stejného rozměru a vzhledu, jedná se o tzv. udržovací práce.

Pokud se ale budou provádět větší úpravy a dojde ke změně rázu oken (změna rozměrů nebo jejich členění), docházím tím tedy ke změně vzhledu stavby a je nutné tuto změnu výměnu ohlásit stavebnímu úřadu, který vydá příslušné stavební povolení. Stavební úřad bude vyžadovat nákres původního a budoucího stavu, případně i statický posudek v případě složitějších úprav.

Pozor: Většinou lze montáž plochého střešního okna provádět z interiéru. Pokud přesto budete vystupovat na střechu, měli byste tak činit pouze za suchého počasí, vždy s neklouzavou obuví a za žádných okolností bez jištění.


Návod

1. Příprava

Aby bylo možné instalovat široké střešní okno v případě příliš hustě umístěných střešních trámů, musíte krokev – často i několik krokví – přeříznout a nahradit pomocnou krokví nebo střídavou konstrukcí. Takové zásahy do statiky střechy byste však měli raději přenechat pokrývači nebo tesaři. Příliš velké vzdálenosti krokví můžete naopak s trochou zkušeností sami zmenšit tím, že krokve odpovídajícím způsobem zdvojíte. Alternativně osaďte několik menších střešních oken, která padnou mezi krokve, a umístěte je vedle sebe a nebo nad sebou.

Pozor: Optimální montážní výška střešních oken dovoluje volný výhled ven při sezení i stání.

Potřebujete podporu při montážních pracích nebo při instalaci? Odborný personál BAUHAUS společně s vámi rád naplánuje váš záměr a poté jej provede ve spolupráci s vybranými regionálními řemeslnými provozovnami – za pevnou cenu.

Vedle montáže výrobků zakoupených u nás v BAUHAUS vám může odborný personál BAUHAUS a koordinátoři práce řemeslníků poskytnout kompetentní podporu také při dalších pracích týkajících se přestavby, renovace a instalace. I v případě, že byste chtěli využít asistenci pouze u části montáže, my v BAUHAUS vám ochotně a rádi poradíme.

Mohlo by vás zajímat: Montážní servis BAUHAUS

2. Montáž střešních oken

Poté, co řemeslník odborně připravil montážní otvor, začněte s montáží střešního okna tím, že na okenní rám pevně přišroubujete přiložené montážní úhelníky.

Pozor: Pro montáž střešního okna vysaďte okenní křídlo a odstraňte pojistku pro přepravu (dbejte údajů výrobce).

Nyní rám zvenčí vsaďte do otvoru, přesně jej vyrovnejte (příp. podložte klíny) a přišroubujte montážními úhelníky na krokve, popřípadě na osazené střešní latě.

Pozor: Dodržte vzdálenost mezi rámem a střešním laťováním, kterou uvádí výrobce.

Nyní připevněte zakrývací rám vhodný pro dané okno. Tento rám vede vodu stékající ze střešní plochy bočně kolem okna a zajišťuje spolehlivé utěsnění. Do střechy tak nemůže pronikat voda, prach ani poletující sníh.

V uvedeném příkladu je použito lemování, které je mimo dodávku vybaveno komponenty pro spolehlivé napojení na střešní krytinu, podstřešní fólii i na tepelnou izolaci. Montáž zde provádějte zdola nahoru (s překrýváním materiálu) – dešťová voda tak nemůže pronikat do spár. Dodržujte pokyny výrobce!

Dolní zakončení tvoří napojovací límec: Mírnými úhozy kladivem jej přizpůsobte střešním taškám.

Nyní kolem okna položte střešní tašky (příp. přiříznuté), a to až po lemování, a nakonec nasaďte okenní křídlo.

Jak následně zaizolovat a obložit střechu z vnitřní strany, si prosím přečtěte v dalších tipech od profesionála BAUHAUS.

Mohlo by vás zajímat: Izolace střechy z vnitřní stran

Mohlo by vás zajímat: Obkládání střešních šikmin

Tip

Druhy střešních oken

V podkroví jsou standardem tak zvaná kyvná okna. Tato okna mají nahoře úchyt a okno se při otvírání pohybuje kolem středové osy. Výklopně-kyvné okno se kývá také kolem středové osy a navíc se dá úchytem, který je umístěn dole, vyklopit nahoru – pro volný přístup a výhled z otevřeného okna.

Pro nedobudované půdy, které slouží pouze jako odkládací nebo skladovací prostor, existují obslužné nebo nouzové výlezy. Taková výlezová okna jsou k dostání také s výklopně kyvnou funkcí i pro zateplené půdy – pro chladné prostory s funkcí dveří.

Nářadí a materiál

  • Odlamovací nůž
  • Střešní okno podle výběru vč. montážního příslušenství
  • Lemování vhodné ke střešnímu oknu vč. izolační a napojovací sady, napojovacího límce a montážního příslušenství
  • Pryžové kladivo
  • Příp. dřevo, pilka na dřevo, kladivo, hřebíky na výměnné a pomocné krokve
  • Příp. montážní klíny
  • Šroubovák nebo aku šroubovák
  • Příp. rozbrušovací pila
  • Vodováha
  • Skládací metr

Galerie

Dříve než začnete s montáží střešních oken, musí se většinou přizpůsobit vzdálenosti krokví: V případě příliš velké vzdálenosti proveďte zdvojení krokví nebo osaďte náhradní a pomocné krokve.

Příliš úzké vzdálenosti jsou naopak záležitostí pro profesionála! Protože rozpojení krokví ovlivní statiku střechy. Pokrývač osadí náhradní a pomocné krokve, které konstrukci naproti tomu stabilizují.

Poté, co je připraven montážní otvor, vsaďte rám střešního okna do otvoru a pevně jej přišroubujte ke krokvi.

Následně namontujte pokrývací rám: Začněte spodní částí. Horní díl upevněte po straně ke střešním latím. Následně ke střešní krytině pevně přitiskněte clonu u spodního zakončení rámu, a to od středu shora dolů.

Nyní můžete střechu opět pokrýt až k rámu. V případě potřeby musíte některé střešní tašky přiříznout. Použijte k tomu rozbrušovací pilu a střešní tašky zajistěte drátem, resp. upevňovacími sponami.

Na závěr zavěste okenní křídlo ‚nohama vzhůru‘ do bočních kování (dodržujte údaje výrobce).