Hlavní obsah

Izolace střechy z vnitřní strany

Existují různé možnosti jak chránit podkroví před ztrátami tepla. Jednou z nich je izolace prostoru mezi krokvemi. Tato varianta má smysl především tehdy, má-li být dosud nevyužívaný půdní prostor přeměněn na obytné prostory. Před rozhodnutím, jakou izolační konstrukci zvolit, je každopádně třeba vzít si na pomoc odborníka.

Doporučení: pokud i nadále nechcete podkroví využívat k bydlení (nebo pokud máte dům s plochou střechou), a přesto chcete tepelně oddělit vytápěná a nevytápěná patra, stačí použít tepelně izolovaný zavěšený strop.

Mohlo by vás zajímat: Dodatečná tepelná izolace stropu místnosti

1. Izolační materiál

Ve vašem BAUHAUSu najdete hotově sestavené systémy různých výrobců, které obsahují všechny komponenty, jež potřebujete pro izolaci šikmých střech: izolační materiál ve formě desek, rohoží nebo srolovaných výrobků (většinou minerální vata ze skla nebo kameninových vláken), fólie ve funkci parozábrany (také lepenku nebo desky), různé lepicí pásky, utěsňovací lepicí materiály, ze spodní strany napínané pásy, podhledové a bednicí pásy a také prefabrikované manžety.

Ať se rozhodnete pro kteréhokoli výrobce a jakýkoli materiál, musí tento materiál těsně a bez mezer dosedat na krokve a měl by mít tloušťku minimálně 16 cm (optimální tloušťka izolačního materiálu je 20 cm a výše). Pokud výška krokví tomuto požadavku nevyhovuje, doplňte mezikrokvovou izolaci další vrstvou izolace, položenou napříč na původní vrstvu pod krokvemi, nebo tloušťku krokví zvětšete na dvojnásobek (viz Tip).

2. Izolační vrstva

Změřte vzdálenost mezi krokvemi a přiřízněte izolační materiál na šířku odpovídající vzdálenosti mezi krokvemi (plus 1 až 2 cm přídavek).

 

Následně vmáčkněte a stáhněte izolační materiál mezi krokvemi tak, aby v tomto prostoru seděl natěsno a nebyly v něm žádné mezery.

 

 

 

Pokud používáte desky, musíte je také velmi přesně přiříznout, aby každou, i sebemenší mezeru, bylo možno vyplnit tepelně izolačním materiálem.

3. Parozábrana (parobrzda)

V dalším kroku zajistěte kompletně tepelně izolovanou konstrukci proti průniku vody z tajícího sněhu + proti pronikání vzdušné vlhkosti z interiéru do izolace. Pojistku proti vodě z tajícího sněhu plní parozábrana pouze tam, kde není možné dodatečně zateplovanou střechu opatřit pojistnou kontaktní či nekontaktní nadstřešní fólií, protože nelze sundat například tašky za střechy. Pro tento účel položte tedy parobrzdnou fólii napříč ke směru krokví a fólii pak upevněte sponou ke krokvím. Pásy musí být pokládány s překrytím cca 10 cm. Místa překrytí dále přelepte lepicí páskou, která je v souladu s použitým systémem. Při lepení by neměly vzniknout mezery a styková místa přelepte jediným tahem.

4. Izolace štítů a okenních špalet

Při napojení na štítové stěny připevněte parobrzdu sponami s určitým větším přesahem a následně pás přilepte vzduchotěsným způsobem na stěnu.

 

 

U střešních oken přiřízněte fólii odpovídajícím způsobem, fólii pak překlopte (naplánujte si přesah až k rámu) a sponami upevněte k lati. Na rám okna používejte lepicí pásek (dodržte pokyny výrobce okna).

Obrázková galerie: Izolace střechy z vnitřní strany

Zaizolovaná střecha snižuje tepelné ztráty.
Přiřízněte izolační materiál na správný rozměr a vmáčkněte jej mezi laťování.
V případě, že je izolační vrstva příliš nízká, musíte vytvořit místo pro další vrstvy – buď zdvojením, nebo tepelnou izolací položenou pod krokvemi: Pro tuhle poslední možnost našroubujte na krokve laťování jako nosnou konstrukci a poté rovněž vyplňte izolačním materiálem.
Dbejte na to, abyste tepelně izolačním materiálem uzavřeli všechny i sebemenší mezery.
Potom připevněte parozábranu sponami na latě a přilepte překrývající se fóliové pásy.
Napojení na stěnu musíte uzavřít vzduchotěsně lepidlem – v závislosti na systému použijte ještě lepicí pásku pro připojení.
Průchody skrze fólii taktéž vzduchotěsně utěsníte s fólií odpovídajícími systémovými komponenty (manžeta, lepicí páska).
 

Tepelná izolace položená pod krokvemi nebo zdvojení tloušťky krokví

V některých starých budovách je tloušťka krokví nedostatečná k tomu, aby poskytovala dostatečnou tepelnou izolaci a tedy přiměřenou tepelnou ochranu. Prostor pro položení další izolační vrstvy vytvoříte tak, že po vyplnění meziprostor první vrstvou izolačního materiálu našroubujete na krokve nosné latě (v tloušťce odpovídající tloušťce izolační vrstvy). Světlá vzdálenosti mezi latěmi bývá zpravidla 45 cm. Do prostoru mezi latěmi položíte a svorkami známým způsobem připevníte vrstvu izolačního materiálu a následně položíte parobrzdnou fólii.

Jinou alternativou je zdvojení tloušťky krokví dřevěnými latěmi ze spodní strany.

 • Akumulátorová vrtačka a šroubovák
 • Izolační materiál a parobrzdná fólie s vhodnými lepidly a utěsňovacími materiály
 • Kovová lišta pro přířezy - v případě potřeby
 • Krájecí prkno
 • Pila ocaska nebo ruční pila (nebo speciální řezací pomocné nástroje) - v případě potřeby
 • Pistole na kartuše
 • Ruční nebo elektrický sponkovač
 • Skládací metr a/nebo pásmo
 • Stavební žebřík
 • Střešní latě
 • Svorky do sponkovače
 • Univerzální krájecí nůž na izolační materiál
 • Univerzální šrouby