Hlavní obsah

Dodatečná tepelná izolace stropu místnosti

Teplo stoupá vždy směrem vzhůru. Teplo uniká téměř bez zábrany tam, kde stropy se nachází pod nevytápěnými nebo jen zřídka vytápěnými místnostmi, nebo přímo pod plochou, nedostatečně izolovanou střechou. Pomocí může být tepelně izolovaný zavěšený strop, který představuje tepelnou oddělovací vrstvu.

1. Upevnění zavěšené konstrukce

Pro tepelně izolující strop si nejprve vytvoříme nosnou konstrukci z dřevěných latěk: Laťky upevněte hmoždinkami stranově ke stěně. Pokud stěna není rovná, podložte laťku vyrovnávacími destičkami. Všechny ostatní dřevěné dílce/ hranoly ukotvěte kovovými hmoždinkami (průměr šroubu 6 mm) ke stropu.

Vzdálenost mezi jednotlivými latěmi by měla být rovna polovině šířky pozdějšího obložení (např. sádrokartonovými deskami).

2. Izolační brzda a parozábrana

Odlamovacím nožem nařežte s určitým přídavkem tepelně-izolační materiál a sevřete jej  mezi latě.

Pokud tepelně izolujeme strop směrem k nevytápěnému prostoru, je naléhavě nutné použít parobrzdu (parozábranu). Jinak se po čase nahromadí v izolačním materiálu vlhkost a materiál přestane tepelně izolovat. Upevněte sponkovačkou speciální parobrzdnou fólii k latím, položenou pod již usazenou tepelnou izolací.

Následně přelepte překrývající se pásy parobrzdné fólie těsnicím lepicím páskem – i v místě napojení na stěnu.

3. Obložení stropu

Nakonec pak obložte takto tepelně izolovaný strop – například sádrokartonovými deskami. Ty jsou poměrně cenově příznivé a dají se také snadno zpracovávat.

4. Tepelná a zvuková izolace v jednom kroku

Pokud máte pocit, že jste obtěžování hlukem „shora“, pomůže tzv. zavěšený strop. Další výhoda – zejména u vysokých stropů místností ve starých budovách: klesající náklady na vytápění v zimě, neboť je třeba vyhřívat menší objem prostoru.

V tomto případě přišroubujte vnitřní nosnou konstrukci ze dřeva ne přímo ke stropu nýbrž k přestavitelným závěsným prvkům z kovu (na obrázku: závěsné prvky „nonius“), které i tentokrát upevníte hmoždinkami ke stropu. Tyto závěsné prvky zajistí rovnoměrný odstup od stropu a vytvoří potřebný dutý prostor (minimálně 40 mm).

Latě přišroubujte k závěsným prvkům z levé i pravé strany a k latím pak po jednotlivých úsecích připevněte opláštění stropu (např. sádrokartonové desky). Dutý prostor mezi stropem a opláštěním vyplňte do plna tepelně izolačním materiálem.

Obrázková galerie: Dodatečná tepelná izolace stropu místnosti

Zaizolovaný strop snižuje tepelné ztráty. Zavěšená izolace stropu zajišťuje navíc i zvukovou izolaci.
Spodní konstrukce bude držet pozdější tepelnou izolaci stropu. Pomocí hmoždinek uchyťte dřevěné latě na strop případně je upevněte pomocí bočních lišt na zeď.
Izolační desky přiřízněte na požadovaný rozměr a upevněte mezi laťování.
Následně připevněte parotěsnou zábranu na laťky a nalepte překrývací fóliovou páskou.
Nyní připevněte izolační podhledové desky na strop. Při tomto kroku můžete také naplánovat umístění vestavných halogenových nebo LED spotů do stropu, například osvětlení v dětském pokoji, které bude působit jako noční obloha s hvězdami.
Tak, abyste zároveň dosáhli určitou zvukovou izolaci, musí být strop zavěšen. Nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je použít nastavitelné kovové závěsy, které přišroubujete na jednotlivé dřevěné trámy a na ně pak připevníte stropní desky. Vytvořenou dutinu vyplníte izolačním materiálem.
 
 

Zavěšené stropy

Zavěšený strop představuje účinnou ochranu proti tepelným ztrátám a hluku. Předpokladem je, aby konstrukce zavěšeného stropu byla po celém obvodu oddělena od stěn, čehož se dosáhne vložením izolačních pásků pod latění směrem ke stěně (při použití pružinových třmenových závěsných prvků také směrem ke stropu).  Tímto způsobem dojde k přerušení zvukově technické vazby mezi jinak tuhým spojením).

 • Izolační lepicí pásek
 • Závěsné prvky z kovu (např. typu "nonius"), v množství podle potřeby
 • Akumulátorový šroubovák
 • Vyrovnávací (distanční) destičky, v množství podle potřeby
 • Vrtačka
 • Odlamovací nůž
 • Parobrzdná fólie v množství podle potřeby
 • Tepelně-izolační materiál podle potřeby
 • Opláštění stropu podle potřeby, např. sádrokartonové desky
 • Dřevěné latě jako zavěšená nosná konstrukce, podle potřeby
 • Žebřík
 • Kovové hmoždinky (6 mm)
 • Sponkovač