Hlavní obsah

Tepelná izolace stropu sklepa

Při tepelné izolaci stropů sklepa, tedy ze studené strany, se izolační desky lepí speciální maltou, nanášenou celoplošně zespodu na strop. Aby se zabránilo tepelným mostům, musí být desky kladeny k sobě na doraz, bez mezer a s přesahem, tedy aby nevznikla žádná křížová styková místa. Izolační materiál by měl mít tloušťku minimálně 12 cm. Každý centimetr navíc přispívá k lepší tepelné ochraně a přitom představuje jen minimální další materiálové náklady. Na příkladu podle obrázku byly pro izolaci použity minerální izolační desky. Alternativně můžete použít také desky z polystyrenu, polyuretanu nebo minerální vlny. Oba materiály mohou být dodávány také s nalepenou světlou spodní stranou (na objednávku), takže po nalepení desek není třeba provádět žádnou další povrchovou úpravu.

1. Příprava podkladu

Podklad musí být v zásadě bezprašný, suchý, rovný, s odpovídající únosností a vhodný pro lepení. Kvůli zlepšení přilnavosti tepelně izolačních desek je tedy v určitých případech třeba podklad očistit, stěrkou vyplnit trhliny. Je velmi vhodné nanést penetrační nátěr. Pokud je však strop velmi nerovný nebo klenutý, je nejlépe od samého začátku použít pružný izolační materiál.

Zapamatujte si: Malé nerovnosti podkladu se eliminují automaticky při vlastním lepení desek díky nanesené lepící maltě.

2. Izolace stropu sklepa ze spodní strany

Lepící maltu nejdříve namíchejte (dodržte pokyny výrobce) a následně ji natáhněte zubovou stěrkou (se zuby 10 mm) celoplošně na minerální izolační desku (výška osazení 8 mm). Výplňové kusy nařežte jednoduše a přesně pilou ocaskou.

Pak přitlačte izolační desky (se vzájemným polohovým přeložením) ke stropu a posuvným pohybem je lehce „nasuňte“ do lože tvořeného lepidlem.

Izolační desky můžete následně natřít (silikátovou fasádní barvou) nebo přetáhnout stěrkovou hmotou. V našem případě na obrázku slouží systémová malta také jako závěrečná omítka s vloženou armovací tkaninou.

Obrázková galerie: Tepelná izolace stropu sklepa

Zaizolovat strop sklepa není těžké: namíchejte si maltu, kterou naneste na strop sklepa a na ni pokládejte jednotlivé izolační desky.
Namísto minerálních izolačních desek můžete použít desky ze skelné vaty nalepené na strop stavebním lepidlem nebo lepidlem na obklady.
Nicméně dolní část desek z minerální vlny není tak pohledově pěkná: jednoduše na ni po lepení natáhněte tenkou vrstvu omítky.
Pokud chcete získat pěknou spodní část stropu na pohled, pak použijte jako alternativu desky ze skelné vaty s bílým laminováním ze skleněných vláken.

Pružný izolační materiál: stavba zavěšené konstrukce z dřevěných latí

Hmoždinkami upevněte lišty z boku na stěnu. Pokud stěna není rovná, podložte lištu vyrovnávacími destičkami. Další dřevěné latě ukotvěte kovovými hmoždinkami ke stropu (s odstupem mezi latěmi odpovídajícím šířce izolačních desek). Nyní nařezejte s určitým přídavkem izolační desky odlamovacím nožem a sevřete je mezi latě. Následně takto izolovaný strop obložte armovací tkaninou a omítněte. 

  • Armovací tkanina (v případě potřeby)
  • Pila ocaska
  • Izolační materiál podle potřeby (v našem příkladu: systémové minerální tepelně-izolační desky a Lehká malta)
  • Lepidlo v množství podle potřeby
  • Žebřík
  • příp. silikátová fasádní barva
  • Zubová stěrka (s ozubením 10 mm)