Renovace schodiště

Potřebuje-li schodiště v obytném prostoru renovaci, v některých případech už nestačí jednoduše povrchy stupňů obrousit nebo je nově navoskovat. Pomocí speciálních systémů k renovaci schodišť v různých dekorech však můžete schod za schodem nově obložit staré schodiště ze dřeva, betonu nebo kamene: Vhodně vyříznuté podstupně, podstupnice a nástupnice lepte na staré schody montážním lepidlem. Vzhledem k tomu, že každé schodiště má své vlastní rozměry, jsou tedy přesné přířezy nevyhnutelné.
Velký výběr profesionálních strojů a zařízení pro renovaci schodů najdete v půjčovně nářadí BAUHAUS: Půjčovna nářadí


Návod

1. Přípravné práce

Schodiště se nejdříve musí zbavit starých obkladů jako koberce a linolea nebo starých vrstev laku, a dále musí být čisté a zbavené mastnoty. Pokud jednotlivé stupně vržou, zašroubujte soustředně ze stupnice do podstupnice tři stomilimetrové šrouby.

2.Zdvojení schodnice

Podle toho, jak je staré schodiště provedené, musíte eventuálně přelepit pouze stupnice a podstupnice. Má-li však vaše schodiště schodnici, musíte při renovaci zdvojit a nově obložit i tuto schodnici: Novou stupnici položte zkušebně na staré schodiště a poté změřte přesah ke schodnici.

Vhodně přiříznutou lištou nyní proveďte zdvojení schodnice: Schodišťové lepidlo naneste ve vlnovkách, přitlačte lištu a doplňkově ji připevněte ke schodnici hřebíky.

3. Obložení schodnice

Nyní zhotovte přesnou šablonu nového obložení. Použijte k tomu odřezky pevného papíru (např. tenký karton ve formátu korespondenčního lístku), přikládejte je s překrytím a do rohů a spojujte lepicí páskou.

Hotovou šablonu nyní položte na obkládací materiál (např. 8mm překližkovou desku) a obrysy přeneste fixem.
Elektrickou přímočarou pilou nyní z desky vyřízněte obložení schodnice (dekorativní stranou dolů).

Přířez zkontrolujte (tolerance: horizontálně max. 10 mm, vertikálně max. 7 mm).  Pokud všechno sedí, na obložení schodnice opět naneste ve vlnovkách lepidlo, obložení přiložte a pevně přitiskněte – eventuálně použijte pryžové kladivo.

4. Obložení podstupně

I zde musíte opět přesně měřit. Aby však podstupně později neseděly příliš ztuha, a aby se zabránilo možným trhlinám, vyboulením a vrzavým zvukům, naplánujte kolem dokola spáry široké jeden milimetr. Později se zadělají elastickou hmotou k uzavření okrajů.

Nyní náležitě přiřízněte obložení podstupně, přilepte jej a čelní stranu navíc přibijte hřebíky.

5. Obložení stupnice a podstupnice

Nyní začněte u první stupnice tím, že i zde nejdříve vezmete míru. Místo papírové šablony, kterou musíte pro každý schod zhotovit nově, použijte raději schodové kružítko nebo schodovou šablonu. Šablona je stavitelná a rozměr se dá snadno a rychle měnit a přenášet.

K následujícímu řezání použijte nejlépe elektrickou přímočarou pilu a na dlouhé rovné úseky stolní okružní pilu nebo ruční okružní pilu s vodicí lištou. Dokončovací práce (myslete na toleranci minimálně 1 mm) provádějte smirkovým papírem.

Teď začíná vlepování: Na spodní stranu nového stupně opět naneste ve vlnovkách lepidlo, položte jej na starý stupeň a zasuňte dozadu k podstupici. Pevně přitiskněte.

Pozor: Schodiště lze nyní používat jen omezeně. V případě potřeby montujte obložení schodiště ve dvou pracovních krocích a v prvním kole nalepte pouze každý druhý stupeň.

Nyní změřte i podstupnici, zhotovte obložení a odpovídajícím způsobem jej nalepte.
Takto postupujte i se všemi dalšími stupni: Prvně zhotovte a položte podstupeň, pak podstupnici a stupnici.

6. Začištění schodnice a zadělání spár

Nakonec ještě změřte vrchní stranu schodnice, náležitě přiřízněte obložení a rovněž jej nalepte.
Spáry zadělejte tmelem k uzavření okrajů.

Tip

Napojení na podlahové krytiny

Pokud jste své schodiště polepili novými dřevěným stupni, musíte se postarat o čisté přechody k následujícím podlahovým krytinám: Horní stupnice (výstupní stupeň) má buď drážku pro plynulé napojení na laminátovou podlahu výrobce schodového systému nebo má integrovanou, eloxovanou hliníkovou lištu, kterou lze vytvořit čistý přechod k již položenému laminátu, hotovým parketám, kobercové nebo plastové podlahové krytině.

Vyspravení podstupnic

 

Pokud chcete vylepšit pouze poškrábané podstupnice svého schodiště, jde to velmi snadno samolepicím laminátem: Změřte přesně výšku a šířku jednotlivých postupnic, u nás v BAUHAUS si nechte přiříznout odpovídající pásky laminátu, stáhněte fólii, pásky nalepte a gumovým válečkem pevně přitlačte proti podkladu – hotovo!

Nářadí a materiál

 • Aku šroubovák
 • Vrtačka
 • Tužka
 • Příp. kladivo
 • Pryžové kladivo
 • Tmel k uzavření okrajů
 • Tenký karton podle potřeby
 • Lepicí páska
 • Nůžky
 • Smirkový papír
 • Silikonová vytlačovací pistole
 • Přímočará pila
 • Stolní nebo ruční okružní pila s vodicí lištou
 • Schodišťové lepidlo
 • Stupnice a podstupnice, a dále podstupně podle potřeby
 • Překližková deska (8 mm)
 • Skládací metr

Galerie

Alfou a omegou nového obložení nevzhledných schodů jsou přesné přířezy. Rozměry můžete zjistit pomocí šablon

 

Zkontrolujte, zda nepřečnívají okraje nových stupnic, a zda případně nemusíte také zdvojovat schodnici

 

Pomocí papírových šablon naprosto přesně zjistíte potřebné rozměry stupňů a dílů schodnic.

 

Rozměry šablony pak jednoduše přeneste na obkládací materiál (zde schodnice) a odpovídajícím způsobem jej přiřízněte.

 

Na zadní stranu nového obložení schodnice naneste ve vlnovkách lepidlo.

 

Změřte délku a hloubku podstupně a následně je rovněž přiřízněte.

Krycí lištu podstupně (s naneseným lepidlem) přitiskněte a navíc ji na čelní stranu přibijte.

 

Pomocí stavitelné schodové šablony změřte rozměr jednotlivých stupnic.

Po odpovídajícím přiříznutí stupnic (hrany vyhlaďte smirkovým papírem) tyto stupnice nalepte: Nový stupeň nasuňte dozadu k hraně podstupnice a přitlačte jej.

Nakonec změřte ještě výšku a délku podstupnice, náležitě je přiřízněte a rovněž je zafixujte lepidlem.

 

Všechny spáry nakonec zadělejte tmelem k uzavření okrajů.