Cement, malta a omítka – rozdíly a použití

Nejdříve uveďme nejdůležitější rozlišovací kritérium: Cement je hydraulicky tvrdnoucím pojivem, které tuhne jak na vzduchu, tak i pod vodou. Smícháním s vodou, přidáním příměsí různých zrnitostí (např. drceného kamene, drobného štěrku, písku) a v případě potřeby dalších aditiv (např. plastifikátoru, těsnicí hmoty atd.) a přísad (např. barevných pigmentů, vláken atd.) získáme beton.

(Zdicí) malta k vyzdívání a omítková malta na jednovrstvé nebo vícevrstvé omítnutí stěn a stropů jsou naopak stavebními materiály, které se skládají z minerálního nebo organického pojiva (např. cementu, ale také sádry, vápna, plastu atd.), z vody, kameniva zrnitosti maximálně do čtyř milimetrů a z příměsí (např. písku, úlomků tvrdých cihel, kamenných mouček atd.) a v případě potřeby z aditiv. Pro každou oblast použití existují vhodné malty a omítky. V každém případě si přečtěte údaje výrobce na obalu, pro jaké použití jsou příslušné výrobky vhodné.

Pozor: Cement a vápno dráždí pokožku, oči a sliznice. Při práci s těmito látkami proto používejte pevnou obuv, rukavice a ochranné brýle!


Návod

1. Cement

Cement je hydraulickým pojivem. Šedý nebo bílý prášek se skládá mimo jiné z jemně mletého slínku portlandského cementu, struskového písku, popílku, mletého vápence, a dále z anorganických a přírodních minerálních vedlejších složek, z kterých po smíchání s vodou vznikne cementová kaše. Tato kaše postupně ztvrdne a je pevná a odolná i pod vodou. Pokud byste chtěli vybudovat základy nebo pevně ukotvit plotové sloupky do země, potřebujete beton, který se skládá z cementu (portlandského cementu), vody, písku a štěrku.

Pozor: K pokládce a vyspárování přírodního kamene použijte tak zvaný trasový cement – minimalizuje vykvétání.

Co byste měli dodržet při práci s betonem, zjistíte v následujících Rádcích BAUHAUS:

Mohlo by vás zajímat: Namíchání betonu vlastními silami

Mohlo by vás zajímat: Zhotovení základů

2. Malta

Cement není ostatně jen základem do betonu, může být také pojivem do malty – přesněji do cementové malty. Tuto maltu lze všestranně použít při stavbě domu, v interiéru i exteriéru, na opravy, ale také k omítání. Cementová malta se vyznačuje vysokou pevností a dobrou soudržností. Uplatnění proto nachází při zvlášť intenzivním namáhání v oblasti podezdívky nebo u sklepního zdiva.

Pokud se cementové pojivo nahradí nebo doplní vápnem, vzniká vápenná malta, respektive vápenocementová malta. Čistá vápenná malta se používá jako omítka v interiéru především z důvodu jejích vlastností, které regulují vlhkost. Vápenocementová malta, nazývaná také univerzální malta, se díky vápnu snadněji zpracovává a lze ji univerzálně používat ke zdění v interiéru i exteriéru – je však poněkud méně odolná než čistě cementová malta.

V závislosti na receptuře a příměsi dalších látek se získávají další malty – například tenkovrstvá malta (třeba k vyzdívání tvárnic z pórobetonu nebo lehkého betonu), šamotová malta (k vyzdívání a opravám topenišť), sádrová malta (k lepení sádrových desek, zatmelení spár u sádrových výrobků nebo upevňování elektroinstalací) nebo malta na dláždění (k pokládce keramické dlažby a desek).

3. Omítka

Omítková malta naproti tomu sestává také z pojiva (cementu, vápna, sádry nebo umělé pryskyřice), z příměsí se zrnitostmi maximálně do čtyř milimetrů, z vody nebo rozpouštědel a popřípadě z dalších přísad. Rozlišujeme omítky s minerálními pojivy (například standardní omítky, lehké omítky, tepelně izolační omítky atd.) a omítky s organickými pojivy (s umělou pryskyřicí).

Úkolem venkovních omítek (zpravidla vápenocementové omítky na fasádě a cementové omítky v oblasti podezdívky) je chránit zdivo před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Navíc regulují vlhkost ve stavebních prvcích. Vnitřní omítky (jádrové omítky) (hlavně vápenná omítka, sádrová omítka nebo vápenosádrová omítka) slouží jako podklad pod omítku pro další úpravu stěn (např. válečkovanou nebo škrábanou omítku, obklady atd.).

Omítky vázané plastickým materiálem (omítka s umělou pryskyřicí/disperzní omítka) jsou velmi elastické, odolné proti povětrnostním vlivům a dobře drží. Jsou k dostání v mnoha barvách, dají se dobře zpracovávat a podle nabídky jsou použitelné v interiéru nebo exteriéru.

Více informací o práci s omítkou získáte v následujících Rádcích BAUHAUS:

Mohlo by vás zajímat: Nástroje a nářadí na omítání

Mohlo by vás zajímat: Omítání stěn

Mohlo by vás zajímat: Sanace vlhkých sklepních zdí omítkou

Mohlo by vás zajímat: Sanace sklepa zevnitř

Mohlo by vás zajímat: Nátěr vnější omítky

Mohlo by vás zajímat: Dekorace stěn omítkou

Tip

Hotové suché směsi

cPro potřeby kutila je účelné používat beton a maltu jako hotovou směs. Tyto směsi se už jen rozmíchají s vodou (dodržujte údaje výrobce) a jsou vždy správně vyladěny, respektive poskytují potřebnou pevnost.

Nářadí a materiál

 • Zakrývací plachta
 • Strhovací prkno (také velké dřevěné hladítko)
 • Pracovní oděv (pracovní obuv a rukavice, ochranné brýle)
 • Koště
 • Míchadlo na barvu a maltu nebo vrtačka s míchacím nástavcem
 • Příp. samospádová míchačka
 • Zednické lžíce různých velikostí a provedení (zubové, hladicí, omítací a tvarové lžíce)
 • Zednická štětka
 • Malta
 • Kbelík nebo vědro na maltu
 • Omítka (vnitřní, vnější)
 • Hladítko
 • Lopata
 • Hladítko s houbou
 • Stavební kolečko
 • Strukturální váleček
 • Voda
 • Vodováha
 • Cement (např. portlandský cement, trasový cement)
 • Příměsi různých zrnitostí (zrnitost 0–16 mm nebo 0–32 mm)