Hlavní obsah

Dekorace stěn omítkou

Moderní válečkované nebo dekorativní rýhované omítky jsou nejvhodnější pro vytvoření zajímavé struktury na stěnách. Variace v zrnitosti a barvě poskytují kreativní svobodu tvoření. Omítání však vyžaduje trochu zručnosti a cviku.

1. Příprava podkladu

Před nanášením omítky musí být podklad suchý, zbavený prachu a mastnot. Volné části, jako například staré nátěry, ze stěny jednoduše okartáčujte. Díry nebo prohloubeniny vyplňte a vyhlaďte pomocí stěrkovací hmoty. Na plochu stěny poté naneste hloubkovou penetraci. Ta zajistí lepší absorpční schopnost podkladu, sama je však neviditelná. U tenkých omítek, které nebudou přetřeny barvou, byste měli dát přednost bílé hloubkové penetraci. Penetrace musí nyní zaschnout alespoň 4 hodiny (řiďte se pokyny výrobce).

Další pomocné tipy na téma "příprava podkladu" naleznete i v BAUHAUS tipu od profesionála:

Omítání stěn

2. Válečkovaná nebo dekorativní rýhovaná omítka

Ať už se jedná o válečkovanou nebo dekorativní rýhovanou omítku, před zpracováním ji dobře promíchejte, neboť zrna, která omítce propůjčují typickou strukturu, se usazují na dně kbelíku. Pro tento pracovní krok je ideální vrtačka s míchadlem. Válečkovanou omítku lze pohodlně nanášet válečkem a zpracovávat nástroji pro strukturování. Nebo ji natáhněte na stěnu pomocí hladítka ve stejnoměrné tloušťce vrstvy (1-3 mm). Teprve poté použijete nástroje a pomůcky. Díky jemné zrnitosti válečkované omítky (1 mm) se fantazii meze nekladou. Při zpracovávání se držte pokynů výrobce.

Omítání vyžaduje trochu zručnosti, cviku, dobré přípravy a především vhodné nástroje. Informace na toto téma obdržíte v BAUHAUS tipu od profesionála:

Nástroje a nářadí na omítání

Dekorativní rýhovaná omítka má poněkud větší zrnitost než válečkovaná omítka. Po nanesení ji roztírejte plastovým hladítkem vodorovnými, příčnými nebo krouživými pohyby. Tak vzniknou rýhy a žlábky a typicky hrubý povrch.

3. Barevná omítka

Kdo má rád barvy, může omítku probarvit. Jednoduše vámi vybranou tónovací barvu (na disperzní bázi) přidejte do omítky a nejlépe vrtačkou s míchadlem důkladně promíchejte. V BAUHAUSu se informujte o vhodných barvách a maximálním množství příměsi.

Má-li být barva sytější, natřete disperzní barvu přímo na zaschlou omítku. Barvu naneste na stěnu například štětcem a z povrchu vyvýšených ploch ji poté odstraňte suchou houbou. Zajímavé barevné variace vznikají i použitím efektových válečků nebo stíracích rukavic.

4. Utváření válečkované omítky

Povrch strukturujte pomocí různých nástrojů, jako špachtlí, hub, štětců, kartáčů nebo šablon na stěny. U jemných omítek je možné i přidání např. vláken slámy nebo nerostů, čímž docílíte zvláštních efektů.

Po ukončení omítkářských prací se musí v místnosti po několik dnů větrat, aby se odpařila voda z nového obkladu stěn.

Obrázková galerie: Dekorace stěn omítkou

Zde je dekorace stěny utvářena špachtlí.
Válečková omítka má zrnitost o velikosti 1 mm a je tak ideální pro realizaci rozmanitých struktur. Ať již pracujete se strukturovacím válečkem, štětcem, štětkou, špachtlí nebo hladítkem, vaší fantazii se meze nekladou.
Dekorativní rýhovaná omítka je více zrnitá než válečková omítka a roztírá se, případně stahuje, plastovým hladítkem vodorovnými, příčnými nebo krouživými pohyby. Směr stahování určí strukturu a povrch stěny tak získá svůj typický drsný vzhled.
Při strukturování povrchu válečkované omítky použitím efektových válečků je třeba zachovat směr pohybu válečku na celé ploše.
Strukturovací válečky vytvářejí vroubkovaný vzor.
Lehce natlačte štětec do omítky a otočte ho jednou kolem osy. To vytváří kotoučové ulity.
Zde je dekorace stěny utvářena špachtlí.
 

Bezpečnost práce

Omítky s obsahem cementu vážou vodu a mohou vyvolávat podráždění pokožky. Při práci s omítkou proto vždy používejte rukavice, a nejlépe i ochranné brýle. Pokud Vám přesto něco vnikne do oka, vypláchněte jej velkým množství čisté vody a rychle vyhledejte lékaře.

Jednotný vzhled

Omítku by měla zpracovávat vždy jen jedna osoba. Jinak vzniknou viditelné rozdíly ve struktuře a možná i v barvě.
Pokud jste ještě nikdy neomítali, procvičte se předem na kousku sádrokartonové desky. Pak také uvidíte, jak působí rozdílné strukturovací techniky.

 • Hladítko
 • Hladítko s houbou
 • Kbelík
 • Krepová páska
 • Ochranné brýle
 • Penetrace (hloubková)
 • Plastové hladítko
 • Pracovní rukavice
 • Stěrková hmota
 • Strukturovací váleček
 • Špachtle
 • Tónovací barvy
 • Válečkovaná nebo dekorativní rýhovaná omítka podle potřeby
 • Vrtačka s míchadlem
 • podle potřeby další nástroje jako špachtle, houby, štětce, efektové válečky, kartáče nebo šablony