Hlavní obsah

Dekorace stěn omítkou

Moderní válečkované nebo dekorativní rýhované omítky jsou nejlépe vhodné pro propůjčení zajímavé struktury stěnám. Variace v zrnitosti a barvě skýtají kreativní tvůrčí svobodu. Omítání však vyžaduje trochu zručnosti a cviku.

1. Příprava podkladu

Před nanášením omítky musí být podklad suchý, zbavený prachu a mastnot. Volné části, jako například staré nátěry, jednoduše ze stěny okartáčujte. Díry nebo prohloubeniny vyplňte a vyhlaďte pomocí stěrkovací hmoty. Na plochu stěny poté naneste hloubkovou penetraci. Ta se stará o lepší absorpční schopnost podkladu, sama je však neviditelná. U tenkých omítek, které nebudou přetřeny barvou, byste měli dát přednost bílé hloubkové penetraci. Penetrace musí nyní zaschnout alespoň 4 hodiny (respektujte údaje výrobce).

Další pomocné tipy na téma "příprava podkladu" naleznete i v BAUHAUS tipu od profesionála: Omítání stěn.

k Tipu od profesionála: Omítání stěn

2. Válečkovaná nebo dekorativní rýhovaná omítka

Lhostejno, zda se jedná o válečkovanou nebo dekorativní rýhovanou omítku: Před zpracováním ji dobře promíchejte, neboť zrna, která omítce propůjčují typickou strukturu, se usazují na dně kbelíku. Pro tento pracovní krok je ideální vrtačka s míchadlem. Válečkovanou omítku lze pohodlně nanášet válečkem a zpracovávat nástroji pro strukturování. Nebo ji natáhnete obvyklým způsobem na stěnu - pomocí hladítka ve stejnoměrné tloušťce vrstvy (1 - 3 mm). Teprve následně použijete nástroje a pomůcky. Kvůli jemné zrnitosti válečkované omítky (1 mm) se fantazii meze nekladou. Při zpracovávání dbejte na příslušné pokyny výrobce.

Omítání vyžaduje trochu zručnosti, cviku, dobré přípravy a především vhodné nástroje. Informace na toto téma obdržíte v BAUHAUS tipu od profesionála: Nástroje a nářadí na omítání.

k Tipu od profesionála: Nástroje a nářadí na omítání

Dekorativní rýhovaná omítka má poněkud větší zrnitost než válečkovaná omítka. Po nanesení ji roztírejte plastovým stíradlem vodorovnými, příčnými nebo krouživými pohyby. Tak vzniknou rýhy a žlábky - a typicky hrubý povrch.

3. Barevná omítka

Kdo má rád barvy, probarví omítku: Přidejte jednoduše Vaši požadovanou barvu (tónovací barva na disperzní bázi) a vše důkladně promíchejte (vrtačka s míchadlem). V BAUHAUS se informujte o vhodných barvách a maximálním množství příměsi.

Má-li být barva sytější, natřete disperzní barvu přímo na zcela zaschlou omítku. I zde pracujte podle vlastního vkusu: Barvu naneste na stěnu například štětcem a z povrchu vyvýšených ploch ji poté odstraňte suchou houbou. Zajímavé barevné variace vznikají i použitím efektových válečků nebo stíracích rukavic.

4. Utváření válečkované omítky

Povrch strukturujte pomocí různých nástrojů, jako špachtlí, hub, štětců, kartáčů nebo šablon na stěny. Kromě toho je u jemných omítek možné i přidání např. vláken slámy nebo nerostů, které docilují obzvláštní efekty.

Po ukončení omítkářských prací se musí v místnosti po několik dnů větrat, aby se mohla odpařit voda z nového obkladu stěn.

Obrázková galerie: Dekorace stěn omítkou

Válečková omítka má zrnitost o velikosti 1 mm a je tak ideální pro realizaci rozmanitých struktur. Zda se strukturovacím válečkem, štětcem, štětkou, špachtlí nebo hladítkem – Vaší fantazii se meze nekladou.
Dekorativní rýhovaná omítka je více zrnitá než válečková omítka a roztírá, příp. stahuje se plastovým stíradlem vodorovnými, příčnými nebo krouživými pohyby. Směr stahování určí strukturu a povrch stěny dostane tak svůj typický drsný vzhled.
Při strukturování povrchu válečkované omítky použitím efektových válečků je třeba zachovat směr pohybu válečku na celém povrchu.
Strukturovací válečky vytvářejí vroubkovaný vzor.
Lehce natlačte štětec do omítky a otočte ho jednou kolem osy. To vytváří kotoučové ulity.
Zde je stěna je utvářena špachtlí.
 
 

Bezpečnost práce

Omítky s obsahem cementu vážou vodu, i tu obsaženou ve Vaší pokožce. Při práci s omítkou proto vždy používejte rukavice, a nejlépe i ochranné brýle. Pokud Vám přesto něco vnikne do oka, vypláchněte jej velkým množství čisté vody a rychle vyhledejte lékaře.

Jednotný vzhled

Omítku by měla zpracovávat vždy jen jedna osoba. Jinak vzniknou poznatelné rozdíly ve struktuře a možná i v barvě.
Pokud jste ještě nikdy neomítali, procvičte se předem na kousku sádrokartonové desky. Pak také uvidíte, jak působí rozdílné strukturovací techniky.

 • pracovní rukavice
 • vrtačka s míchadlem
 • hladítko
 • penetrace (hloubková)
 • kbelík
 • krepová páska
 • plastové stíradlo
 • válečkovaná nebo dekorativní rýhovaná omítka podle potřeby
 • ochranné brýle
 • hladítka s houbou
 • strukturovací váleček
 • špachtle
 • stěrková hmota
 • tónovací barvy
 • podle potřeby další nástroje jako špachtle, houby, štětce, efektové válečky, kartáče nebo šablony