Zhotovení základů

Aby bylo možné bezpečně a trvale ukotvit, připevnit a postavit plotové sloupky, venkovní sušáky na prádlo, ochranné zdi zamezující průhled, terasy, zahradní domky nebo zimní zahrady, je zapotřebí pevný fundament – solidní základ. Pro tyto menší i větší stavební záměry se hodí různé druhy základů z betonu: základový bod, základový pás, deskový základ nebo izolovaná základová deska.

Pozor: Práce na základech ani práce s maltou neprovádějte za mrazu. Čerstvě zalité základy vždy navíc zakryjte PE fólií, aby byly chráněny před vytrvalým deštěm nebo příliš rychlým vysycháním (příp. je udržujte vlhké postřikováním vodou).

Beton, který používají kutilové, je směsí z cementu, kameniva různých zrnitostí (např. drceného kamene, drobného štěrku, písku) a vody. Také směs betonu určuje pevnost základu. Použitý beton a druh základu závisí na daném stavebním záměru.


Návod

1. Základový bod

Základový bod zhotovte tehdy, pokud chcete přímo zabetonovat jednotlivé sloupky nebo potřebujete bezpečnou oporu pro ukotvení sloupků, které naopak drží plotové sloupky, sloupky pro přístřešek na auto nebo venkovní sušák na prádlo atd. Pro základový bod nejdříve vykopejte díru (min. 40 cm, nezamrzající hloubka základu min. 80 cm) a do díry v zemi umístěte náležitě zhotovené bednění z prken.

Pozor: Pro zhotovení bednění se hodí surová prkna široká cca 25 milimetrů, která v případě potřeby musíte zvenčí vyztužit proti tlaku betonu příčnými výztuhami a připevnit kolíky. Obvodové bednění vždy horizontálně vyrovnejte, abyste mohli stáhnout beton s lícem.

Namíchaný beton (v uvedeném příkladu: 25 kg potěrového betonu s cca 3 litry vody) následně nalijte do bednění a přímo do vlhkého betonu umístěte kotvu sloupku. Kotvu vyrovnejte (vodováhou) a v této poloze ji zafixujte latěmi. Beton upěchujte údery a dusáním proti okraji bednění. Po vytvrzení potěrového betonu (dodržujte údaje výrobce) přišroubujte sloupek na kotvu.

Pozor: Přibližně po jednom až dvou dnech můžete bednění již odstranit.

Tato rychlá varianta základu sloupku pro plot z drátěného pletiva odolává zatížení už asi po jedné hodině: Vrstvu rychletvrdnoucího betonu v tloušťce přibližně 15 centimetrů nasypte do mírně zvlhčené základové díry, přidejte vodu (tolik, aby vznikla zavlhlá konzistence) a směs vody a betonu promíchejte rýčem.

Nyní vsaďte sloupek. V uvedeném příkladu musí výška sloupku přečnívat sedm centimetrů nad výškou plotu. Sloupek přesně vyrovnejte (vodováhou nebo olovnicí) a stabilizujte jej provizorní opěrnou konstrukcí. Nyní díru vyplňte betonem až po horní hranu terénu a zhutněte jej (silně upěchujte).Jak oplotit pozemek plotem z drátěného pletiva si přečtěte v Rádci BAUHAUS: Usazování plotu z drátěného pletiva.

2. Základový pás

Podlouhlý základ, tak zvaný základový pás, potřebujete tehdy, pokud chcete vybudovat například zeď: Po vykopání zeminy (do hloubky cca 40 cm) namíchejte beton a nalijte jej do podélného výkopu, a to až do úrovně terénu. Následně položte již předem zhotovené bednění. Do bednění a na vlhký beton nyní položte výztuž z oceli. Opět vyplňte betonem (až po horní okraj bednění) a povrch stáhněte s lícem. Přibližně po sedmi dnech (dodržujte údaje výrobce) můžete na základovém pásu postavit například ochrannou zeď zamezující průhled.

Pozor: Beton během plnění neustále zhutňujte.

3. Malá základová deska

Příznivci grilování na vlastní terase nebo vlastní zahradě se často rozhodnou pro vyzděný venkovní krb. Krb je složen z umělého kamene, který je odolný vůči povětrnostním vlivům i mrazu, a lze jej používat po celý rok. Jako základ krbu musíte vylít malou betonovou desku: Určete velikost základové desky a vykopejte zeminu (min. 40 cm, nezamrzající hloubka základu min. 80 cm). Nyní výkop vyplňte směsí štěrku a písku jako drenážní vrstvou do výšky přibližně 20 centimetrů, vše urovnejte hráběmi, zhutněte pěchovadlem a povrch následně stáhněte do roviny.

Pozor: Jáma musí být stejnoměrně hluboká – nejlépe to zkontrolujete vodováhou.

Nyní instalujte přibližně 15 centimetrů vysoké obvodové bednění pro základ (vodováha). Pomocné kolíky (ve vzdálenosti 10 až 20 cm od bednění) drží příčné vzpěry, které naopak fixují obvodové bednění v jeho poloze. Bednění vyplňte betonem do poloviny výšky.

Do betonu položte patřičně přiříznutou rohož ze stavební oceli jako výztuž a doplňte betonem po horní okraj bednění. Beton neustále zhutňujte tím, že opakovaně udeříte kladivem proti okrajům bednění. Poté povrch stáhněte do roviny měrkou nebo dlouhým prknem. Jednotlivé nerovnosti vyhlaďte hladicí lžící a trhavými pohyby.

Po úplném ztuhnutí betonu můžete vyzdít venkovní krb – nebo jako v uvedeném příkladu chlebovou pec.

4. Základová deska pro zahradní domek

Solidní betonová deska je vhodným základem pro zahradní domek nebo besídku. I zde opět určete velikost základové desky (cca o 10 cm větší než zahradní domek), vykopejte zeminu do odpovídající hloubky, rozmístěte a zhutněte směs písku a štěrku (cca 20 cm, v jednotné výšce) a vyrobte bednění z prken. Bednění horizontálně vyrovnejte. Kolíky a příčné vzpěry drží bednění v dané poloze.

Bednění nyní vyplňte betonem do poloviny výšky, položte rohože ze stavební oceli jako výztuž a vyplňte druhou vrstvou betonu (mezitím neustále zhutňujte). Povrch následně stáhněte přes bednění do naprosté roviny.

Přibližně po 14 dnech je beton vytvrzený a můžete začít s budováním besídky.

Tip

Patka sloupku

Alternativou ke kotvám sloupku v základovém bodu jsou patky sloupků. Tyto patky nejsou zality v betonu, ale dodatečně přišroubovány: Po vytvrzení základu přidržte patku sloupku, označte místa uchycení, vyvrtejte otvory a patku sloupku přišroubujte.

Nářadí a materiál

 • Krycí fólie
 • Strhovací lať nebo prkno
 • Pracovní rukavice
 • Rohože ze stavební oceli
 • Vrtačka s míchacím nástavcem
 • Distanční segment
 • Kbelík
 • Příp. samospádová míchačka
 • Hladicí lžíce
 • Bednicí segmenty z tvrzené pěny
 • Dřevěná prkna a kolíky
 • Štěrk (hladké kamenivo)
 • Příp. minibagr
 • Kbelík, resp. vanička na beton
 • Kotvy sloupku nebo patka sloupku
 • Hrábě
 • Vodicí šňůra
 • Vibrátor nebo pěchovadlo
 • Písek, do zrnitosti 2 mm (hladké kamenivo)
 • Lopata a/nebo rýč
 • Drcený kámen (lámané kamenivo)
 • Stavební kolečko
 • Ochranné brýle
 • Voda
 • Úhlové bruska nebo pila
 • Cement (např. portlandský nebo vysokopecní cement)
 • Skládací metr

Galerie

Izolovanou základovou desku potřebujete tehdy, pokud na ní chcete postavit vytápěný obytný prostor (například zimní zahradu).

Nejdříve opět vykopejte zeminu (min. 40 cm) a rozmístěte vrstvu štěrku a písku o výšce deseti centimetrů. Ve výkopu následně proveďte pažení první vrstvou bednicích segmentů z tvrzené pěny (příp. od výrobce zimních zahrad). Všechny prvky (hrany a desky) musíte přesně usadit a vyrovnat!

Následně rozložte další vrstvu tvrzených pěnových desek – s přesazením o 80 milimetrů.

Nyní můžete položit výztuž (v uvedeném příkladu je namontována na distanční segmenty).

Jelikož je na tuto základovou desku zapotřebí velké množství betonu, objednejte si transportbeton. Tento beton teče pomocí hadice přímo na desku. Po vytvrzení pak následuje stavba zimní zahrady.