Hlavní obsah

Stavba plotu z drátěného pletiva

Právě u velkých pozemků a ploch, které mají být oploceny, jsou náklady na plot z drátěného pletiva přesvědčivé. Kromě toho je péče o tento plot snadná, a jak je uvedeno v příkladu, je montáž snadná a rychlá.  Svařované drátěné pletivo se hravě upevní na sloupky pomocí svorek.

1. Vyměření a příprava

Nejdříve určete průběh plotu a vyznačte jej, včetně přesné polohy všech sloupků, pomocí kolíků a šňůry (vzdálenost sloupků od 2,5 do 3 m). Pak vykopejte základové díry pomocí rýče, nástroje na výkop otvorů nebo vrtáku (asi 40 až 50 cm hluboko).

Všimněte si: V ukázaném příkladu jsou sloupky zabetonovány. Můžete je však také pomocí patek do země jednoduše zarazit  tím jde montáž plotu ještě rychleji.

2. Postavení sloupků a vzpěr

Tuto rychlou variantu je možno zatěžovat asi po jedné hodině: Nasypte vrstvu rychle tvrdnoucího betonu asi 15 centimetrů do mírně navlhčených základových otvorů, přidejte vodu (tolik, aby byla dosažena konzistence jako vlhké zeminy) a směs vody a betonu promíchejte rýčem.

Nyní postupně zasazujte sloupky. Viditelná výška sloupku přitom musí být sedm centimetrů nad výšku plotu. Sloupky přesně vyrovnejte (vodováha nebo zednické závaží) a stabilizujte je pomocí provizorní opěrné konstrukce. Nyní vyplňte otvory betonem až po okraj terénu a zhutněte jej (silně zadusat). U ukázaného systému dbejte na to, aby montážní lišty na sloupcích vždy ukazovaly směrem ven (u rohových sloupků pootočeny o 45 stupňů).

Boční vzpěry pro stabilizaci sloupků jsou potřebné u počátečních a koncových sloupků vždy jednou, pro rohové a vnitřní sloupky (každých 25 m) vždy dvakrát: Nasuňte na sloupek svorku a upevněte ji šroubem. Nyní vidíte, kde musíte vykopat základový otvor a vzpěru pak také zabetonujte podle popisu.

3. Upevnění pletiva

Nyní rozviňte plotové pletivo a upevněte je pomocí svorek na sloupky: Svorku k tomu vložte do speciálních kleští a upevněte ji na každý vodorovný drát.

U rohových sloupků musíte pletivo vypnout pomocí napínací vidličky a potom vložit svorku.

4. Montáž zahradní branky

Nejdříve na branku namontujte zapuštěný zámek s vložkou, krycí plech a kliku a zabetonujte speciální brankové sloupky tak, jak je popsáno výše (přesně vyrovnejte).

Nyní ještě sešroubujte střelku branky u sloupku a následně seřiďte branku pomocí pantů.

Obrázková galerie: Stavba plotu plotu z drátěného

Plot z drátěného pletiva je obzvláště cenově výhodný a navíc k tomu s rychlou montáží.
Nejdříve určete průběh plotu a vyznačte také přesné pozice všech sloupků pomocí kolíků a šňůry. Pak vykopejte základové díry pomocí rýče. Hloubku děr zkontrolujte pomocí skládacího metru.
Nasypte vrstvu rychletuhnoucího betonu do díry a postupně zasazujte sloupky (přesně je vyrovnejte). Nakonec vyplňte díry betonem až po okraj a silně ho zadusejte.
Maximálně po každých 25 m musí být umístěny u sloupků boční vzpěry pro jejich stabilizaci – tyto vzpěry jsou potřebné u všech počátečních a koncových sloupků vždy po jednom. Nasuňte na sloupek svorku a upevněte ji šroubem. Pro vzpěry vykopejte také díry a vzpěry zabetonujte.
Drátěné pletivo připevněte pomocí svorek na sloupky – svorku vložte do speciálních kleští a připevněte ji na každý vodorovný drát.
Na branku namontujte zapuštěný zámek s vložkou, krycí plech a kliku a zabetonujte speciální brankové sloupky. Nyní ještě sešroubujte střelku branky u sloupku a následně seřiďte branku pomocí pantů.
 
 

Drn trávníku

Při neporušené trávníkové ploše před výkopem základových otvorů odryjte drn trávníku: Po postavení plotu můžete sytě zelenou plochu trávníku opět bez mezer uzavřít a zakrýt holé betonové základy.

 • Akušroubovák
 • Vykopávač otvorů nebo případně motorový vrták na otvory
 • Dřevěné latě/sloupky pro stabilizaci sloupků
 • Plot z drátěného pletiva včetně role pletiva, sloupků, branky, svorek, napínacího hřebínku, svorek vzpěr a dalšího příslušenství podle potřeby
 • Kolíky
 • Vyrovnávací šňůra
 • Rychle tvrdnoucí beton
 • Šroubovák
 • Rýč
 • Vodováha
 • Skládací metr