Hlavní obsah

Stavba plotu z drátěného pletiva

U velkých pozemků a ploch, které mají být oploceny, jsou náklady na plot z drátěného pletiva velmi příznivé. Kromě toho je péče o tento plot snadná. Stejně tak snadná a rychlá je i samotná montáž. Svařované drátěné pletivo se hravě upevní na sloupky pomocí svorek.

1. Vyměření a příprava

Nejdříve si stanovte průběh plotu a pomocí kolíků a šnůry si plot včetně přesné polohy všech sloupků vyznačte (vzdálenost sloupků by měla být od 2,5 do 3 m). Pak vykopejte základové díry pomocí rýče nebo zemního vrtáku (asi 40 až 50 cm hluboko).

Doporučení: V ukázaném příkladu jsou sloupky zabetonovány. Můžete je však také jednoduše zarazit do země pomocí patek, tím dobu montáže ještě zkrátíte.

2. Postavení sloupků a vzpěr

Tuto rychlou variantu je možno zatěžovat asi po jedné hodině: Nasypte vrstvu rychle tvrdnoucího betonu asi 15 centimetrů do mírně navlhčených základových otvorů, přidejte vodu (tolik, aby byla dosažena konzistence srovnatelná s vlhkou zeminou) a směs vody a betonu promíchejte rýčem.

Nyní postupně zasazujte sloupky. Viditelná výška sloupku přitom musí být sedm centimetrů nad výšku plotu. Sloupky pomocí vodováhy nebo zednického závaží vyrovnejte a stabilizujte je pomocí provizorní opěrné konstrukce. Nyní vyplňte otvory betonem až po okraj a silně ho zadusejte. Dbejte na to, aby montážní lišty na sloupcích vždy ukazovaly směrem ven (u rohových sloupků musí být pootočeny o 45 stupňů).

 

Pro stabilizaci sloupků je potřeba u počátečních a koncových sloupků instalovat jednu boční vzpěru, pro rohové a vnitřní sloupky (každých 25 m) pak vzpěry dvě: Nasuňte na sloupek svorku a upevněte ji šroubem. Nyní vidíte, kde musíte vykopat základový otvor a vzpěru poté zabetonujte podle popisu.

3. Upevnění pletiva

Nyní rozviňte plotové pletivo a upevněte je pomocí svorek na sloupky: Svorku vložte do speciálních kleští a upevněte ji na každý vodorovný drát.

 

U rohových sloupků musíte pletivo vypnout pomocí napínací vidličky a potom vložit svorku.

4. Montáž zahradní branky

Nejdříve na branku namontujte zapuštěný zámek s vložkou, krycí plech a kliku a zabetonujte speciální brankové sloupky tak, jak je popsáno výše (přesně vyrovnejte).

 

Nyní ještě sešroubujte střelku branky u sloupku a následně seřiďte branku pomocí pantů.

Obrázková galerie: Stavba plotu plotu z drátěného

Plot z drátěného pletiva je cenově velmi výhodný a jeho montáž je snadná a rychlá.
Nejdříve stanovte průběh plotu a pomocí kolíků a šnúry vyznačte také přesné pozice všech sloupků. Poté vykopejte základové díry pomocí rýče. Hloubku děr zkontrolujte pomocí skládacího metru.
Nasypte vrstvu rychletuhnoucího betonu do díry a postupně zasazujte sloupky (přesně je vyrovnejte). Nakonec vyplňte díry betonem až po okraj a silně ho zadusejte.
Pro stabilizaci spoupků je potřeba pro rohové a vnitřní sloupky (každých 25 m) instalovat dvě boční vzpěry. U všech počátečních a koncových sloupků vždy jednu. Nasuňte na sloupek svorku a upevněte ji šroubem. Pro vzpěry vykopejte také díry a vzpěry zabetonujte.
Drátěné pletivo připevněte pomocí svorek na sloupky – svorku vložte do speciálních kleští a připevněte ji na každý vodorovný drát.
Na branku namontujte zapuštěný zámek s vložkou, krycí plech a kliku a zabetonujte speciální brankové sloupky. Nyní ještě sešroubujte střelku branky u sloupku a následně seřiďte branku pomocí pantů.
 
 

Drn trávníku

Při neporušené trávníkové ploše před výkopem základových otvorů odryjte drn trávníku: Po postavení plotu můžete sytě zelenou plochu trávníku opět bez mezer uzavřít a zakrýt holé betonové základy.

 • Akušroubovák
 • Dřevěné latě/sloupky pro stabilizaci sloupků
 • Kolíky
 • Plot z drátěného pletiva - role pletiva, sloupky, branky, svorky, napínací hřebínek, svorky vzpěr a další příslušenství podle potřeby
 • Ruční bagr pro vybírání zeminy, příp. motorový zemní vrták
 • Rýč
 • Rychle tvrdnoucí beton
 • Skládací metr
 • Šroubovák
 • Vodováha
 • Vyrovnávací šňůra