Hlavní obsah

Kutit bezpečně a ekologicky

Ekologický certifikát "Modrý anděl" (Der blaue Engel) nebo značka kvality RAL a témata jako šetření vodou, ochrana proti hluku, jakož i vyhovující ochrana zdraví při práci se nějak týkají každého kutila.  Neboť kutilové manipulují se špičatými předměty, ostrými nástroji, nebezpečnými látkami nebo jsou často neškolení pro zacházení s elektrickým nářadím a jen laicky ovládají určité pracovní techniky. Za prvé je nutno znát nejčastější nebezpečí úrazů v dílně, abychom jim takto předcházeli. Za druhé již samotné zacházení s některými nástroji znamená zvýšené nebezpečí – např. při řezání řetězovou pilou. Kromě toho se používání energeticky úsporných a ekologických produktů uplatňuje všude tam, kde existují příslušné alternativy. Aby BAUHAUS umožnil svým zákazníkům orientaci na první pohled, začal používat znak "Pro Planet". Ten označuje výrobky, které jsou ve své skupině zboží vynikající po stránce stálosti.
Pamatujte: V mnoha oblastech dělá rozdíl i kvalita. Neboť dlouhá životnost vysoce kvalitních výrobků – ať již materiálů nebo nástrojů – přináší samozřejmě i výhody týkající se trvalosti.

1. Bezpečnost v dílně a ochrana při práci

Mnoha domácím kutilům je známo téma bezpečnost v dílně. Přesto však dochází k nehodám a právě kutilové jsou často vystavováni nebezpečím úrazu. Především platí: Pro jakkoliv malý projekt si nechejte dostatek času. Neboť při nekoncentrované a hektické práci se zvyšuje nebezpečí úrazu. Náročné a dlouho trvající práce by měly být pravidelně přerušovány přestávkami. Dále se postarejte o to, aby byly nástroje (např. nože nebo dláta) vždy ostré. K povolování nebo dotahování šroubů či matic používejte vždy vhodné šroubováky, matkové nebo očkové klíče.

Aby se co nejvíce snížilo nebezpečí poranění, noste při kutění pohodlně sedící, ale uzavřený pracovní oděv. U mnoha prací, např. řezání, vrtání nebo moření, se navíc doporučují pracovní rukavice a ochranné brýle. Při vrtání kromě toho používejte respirátor, který zakrývá ústa a nos, neboť nejjemnější částečky dřevěného nebo kamenného prachu se uhnízdí v plících a mohou vyvolat rakovinu. Podle účelu použití používejte buď jednorázové respirátory (k dostání ve třech třídách ochrany), nebo si rovnou kupte dobrou ochrannou dýchací masku, kterou budete moci používat opakovaně a jež poskytuje optimální ochranu před veškerým jemných prachem a parami. Pamatujte: Během nátěrových prací a po jejich ukončení dobře větrejte.

Při manipulaci se svářecími přístroji musíte věnovat ochraně při práci obzvláštní pozornost. Svářecí kukla s průzorem z ochranného skla (stupeň ochrany DIN 9) chrání mimo jiného před žárem, odletujícími jiskrami, UV zářením a jasným elektrickým obloukem. Osvědčily se i kožené zástěry, které navíc chrání tělo. Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Základní vědomosti o svařování. Moderní motorové pily jsou opatřeny různými bezpečnostními zařízeními ke snížení rizika nehody (např. řetězová brzda, záchytný čep řetězu, ochrana ruky atd.). Pro Vaši vlastní bezpečnost kromě toho bezpodmínečně noste ochranný oděv sestávající z kalhot s ochranou proti proříznutí, ochrannou helmu s průhledným štítem a chrániče sluchu, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv, jakož i pevné a přiléhavé svrchní oblečení.

Pro příležitostné uživatele se jako ochrana nohou hodí i převlečné kalhoty nebo návleky na nohy. Jsou poměrně vhodné a mají speciální vatování s dlouhými ochrannými vlákny. Dojde-li k proříznutí materiálu motorovou pilou, vlákna uvíznou v zubech pily, jsou zavlečena do jejího pohonu a okamžitě tak zablokují řetěz.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Bezpečné zacházení s řetězovou pilou.

k tipu od profesionála: Bezpečné zacházení s řetězovou pilou

2. Ekologické domácí kutilství

Při koupi Vašich potřeb pro kutění dbejte na ekologické certifikáty, např. na "Modrého anděla". Tento symbol u výrobku je přidělován znaleckou porotou z oblastí hospodářství, vědy a spotřebitelských svazů. Sděluje Vám: Vše, co je nositelem certifikátu "Modrý anděl" zatěžuje životní prostředí méně než srovnatelné produkty. Pamatujte: Neznamená to, že toto zboží neobsahuje škodlivé látky, nýbrž jen jejich menší množství než je tomu tak u jiného zboží.

Značky jakosti RAL, které jsou propůjčovány Německým institutem pro zabezpečování kvality, označují výrobky a služby, které jsou vyráběny, příp. nabízeny podle vysokých přesně stanovených kritérií jakosti. RAL stanoví pro každou skupinu výrobků požadavky na danou značku jakosti. Kritéria jakosti specifická pro výrobky a služby zahrnují všechny aspekty, které jsou pro jejich užívání důležité a smysluplné. V současné době existuje přes 160 značek jakosti označujících mnoho tisíc výrobků, např. značka jakosti RAL pro impregnační látky na dřevo nebo rostlinné substráty.

Kromě toho existuje ještě mnoho pečetí označujících trvalé produkty, např. speciálně v oblasti barev nebo dřeva.

I hluk znamená zátěž pro životní prostředí – a příliš mnoho hluku může i škodit zdraví! Při nákupu nebo půjčování elektrických zařízení a strojů dbejte příslušně tomu na hlukovou zátěž. Při práci kromě toho používejte prostředky pro ochranu sluchu (zátky do uší nebo chrániče sluchu) a pamatujte na své sousedy – pomáhá to vyhnout se mrzutostem.

Snažte se nevytvářet zbytky a vždy kupujte jen tolik materiálu, kolik jej skutečně potřebujete. Pokud přesto něco zbude, pak zbytky neodhazujte jednoduše do odpadu. Obzvláště laky a barvy byste měli nechat vyschnout venku a z dosahu dětí a poté je dát do zvláštního odpadu.

Pamatujte: Stříkance barev na kůži byste neměli odstraňovat pomocí ředidel nebo čisticích prostředků na štětce. Tyto látky jsou jedovaté a snadno pronikají do kůže. Na úporná znečištění bude lepší použít speciální pasty na mytí rukou.

Při plánování nové koupelny myslete na následující: Čistá pitná voda není k dispozici neomezeně. Šetřit s vodou začněte již při koupi splachovací WC nádržky: Jejich některé modely ušetří až 50 % vody. I pomocí perlátorů pro vodovodní kohoutky v kuchyni a koupelně, jakož i pro sprchové hlavice můžete snížit množství protékající vody. Jakmile jsou zaneseny vodním kamenem, musí být tak jako tak vyměněny. Další tipy se dozvíte v BAUHAUS tipu od profesionála: Drobné opravy v koupelně a na WC.

k tipu od profesionála: Drobné opravy v koupelně a na WC

Obrázková galerie: Kutit bezpečně a ekologicky

Ochranné brýle mají smysl při některých domácích pracech. Efektivně chrání oči před odlétajícími jiskrami, dřevěnými a kovovými pilinami.
Kdo chce pracovat s motorovou pilou, měl by disponovat "řidičským průkazem" na motorovou pilu, a především nosit odpovídající ochranný oděv.
Mezinárodní systém certifikace lesů PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) je celosvětově největší nezávislá organizace pro zabezpečení a zlepšování trvalého zalesňování při zaručení ekologických, sociálních a ekonomických standardů. Alternativním systémem certifikace je Forest Stewardship Council (FSC).
Fair Stone je mezinárodní sociální a environmentální standard týkající se přírodního kamene, např. dlažebních kamenů, obrubníků nebo desek. Dovozci Fair Stone přírodního kamene tento standard prosazují ve svých dodavatelských řetězcích a dohlížejí na rámcové podmínky při těžbě a dalším zpracování přírodního kamene.

Ekologické obaly brání vzniku odpadu

Ekologické obaly se vyrábějí s až o 80 % menším množstvím plastických hmot než jiné obaly a jejich jednotlivé komponenty lze recyklovat: Polyetylénová fólie patří do žlutého kontejneru nebo do sběrného místa druhotných surovin a kartón do kontejneru na papír.

Pamatujte: Při lakování a natírání zakryjte podlahu prostým novinovým papírem nebo speciální fólií z recyklovatelného materiálu.

Recyklace elektrických zařízení

Vysloužilé (síťové nebo akumulátorové) elektropřístroje s recyklačním symbolem můžete zaslat zpět výrobci nebo je odevzdat u prodejce označeného tímto symbolem. Stará zařízení se tak separují do svých příslušných skupin materiálů. Opětovně nepoužitelné odpady (oleje a tuky) se dopraví do zvláštního odpadu.