Hlavní obsah

Bezpečné zacházení s řetězovou pilou

Při prácí s řetězovou nebo motorovou pilou je naprosto nezbytné používat odpovídající ochranný oděv! Kromě toho byste měli mít určité zkušenosti v zacházení s nebezpečným pracovním agregátem. I když moderní řetězové pily snižují riziko řetězovými brzdami a zábranami proti zpětnému rázu – měli byste již kvůli vlastní odpovědnosti takový kurs absolvovat! Nepracujte také nikdy sami! Druhá osoba může v případě nouze poskytnout první pomoc a vyrozumět záchrannou službu.

1. Ochranný oděv

Moderní motorové pily jsou opatřeny různými bezpečnostními zařízeními, aby se snížilo riziko úrazu (např. řetězová brzda, záchytný čep řetězu, ochrana rukou apod.). Kvůli své vlastní bezpečnosti noste kromě toho bezpodmínečně ochranný oděv, který se skládá z kalhot na ochranu proti pořezání, ochranné přilby s hledím a ochranou sluchu, ochranných rukavic, bezpečnostní obuvi a pevného a těsně přiléhajícího svrchního oděvu.

Pro příležitostné uživatele jsou vhodné jako ochrana nohou také přetahovací kalhoty nebo spodky. Jsou poměrně výhodné a mají speciální vatování s dlouhými ochrannými vlákny: Pokud motorová pila prořízne materiál, zachytí se vlákna do zubů pily, dojde jejich zachycení v pohonu a tím se okamžitě zablokuje řetěz.

 

 

Pevné rukavice a holínky nebo boty jsou rovněž k dostání s vybavením proti pořezání (viz též kalhoty s ochranou proti pořezání). Při práci v lese je kromě toho předepsána ochranná přilba. Přilba s integrovaným hledím a kryty uší je kromě toho praktičtější než vždy samostatná ochrana očí a sluchu.

2. Příprava pily

Než budete moci pilu nastartovat, musíte nejdřív namontovat a napnout pilový řetěz.

Pamatujte si: Pro práci s řetězem si bezpodmínečně navlečte rukavice!

Vložte nejprve řetěz ve správném směru zubů řetězu na vodící profil. Poté protáhněte montovaný pilový řetěz přes hnací pastorek a spusťte jej do vedení listu.

Vložte nyní kryt řetězu a jednotku motoru a upevněte jej. Tak již nevyklouzne profil bez řetězu a Vy můžete v klidu seřídit napnutí řetězu.

Většina motorových pil je vybavena komfortním bočním napínáním řetězu, které nevyžaduje použití nářadí, a Vy musíte tedy pouze příslušně otáčet napínacím šroubem: pokud se řetěz dole prověšuje, je příliš volný a Vy jej musíte pomocí napínacího šroubu více napnout. Pokud se řetěz na spodní straně profilu neprověšuje, ale lze jej ještě mírně protáhnout, je optimálně napnutý.

3. Spouštění

Nyní se můžete dát do řezání (u některých agregátů je postup spouštění popsán na stroji): Před zatažením za spouštěcí lanko motoru sepněte brzdu řetězu a postavte motorovou pilu na zem. Stabilizujte motorovou pilu nohou a silně zatáhněte za lanko. Jakmile motor naskočí a protočí se, stlačte plynovou páku a zdvihněte pomalu pilu do výšky. Nyní také můžete uvolnit brzdu řetězu. Stále řežte „na plný plyn“.

Pamatujte si: lišta s řetězem nesmí být při spouštění ve styku se zemí.

Obrázková galerie: Bezpečné zacházení s řetězovou pilou

Obsluhujte motorovou pilu pouze s ochranným oděvem a pomůckami.
Před uvedením do provozu musíte pilový řetěz vložit na profil a napnout jej.
Abyste mohli motorovou pilu spustit, položte ji na zem. Tak ji dokážete spolehlivě jednou nohou přidržovat na zemi a rukou ovládat tažné lanko.
Motorovou pilu držte při práci stále oběma rukama.

Palivo a olej na řetěz

Aby řezání probíhalo hladce a aby nevznikalo žádné opotřebení řetězu, naplňte olejovou nádrž pro to určeným mazacím olejem na řetězy. Benzinové řetězové pily fungují kromě toho většinou na palivovou směs, kterou si můžete namíchat sami z benzinu a motorového oleje (směs 50:1).

  • Palivo (směs benzínu a oleje v poměru 50:1)
  • Motorová pila
  • Olej na pilový řetěz
  • Ochranný oděv (převlékací kalhoty s ochrannou vložkou proti pořezání, ochranné rukavice, bezpečnostní obuv, přilba s ochranou uší a hledím, jakož i těsně přiléhající svrchní oblečení)