Pokládka a spárování mramoru

Přírodní podlahy z mramoru jsou robustní, odolné a současně velmi ušlechtilé dlažby se snadnou údržbou, vhodné pro chodbu, koupelnu nebo WC. Pokud je podlaha z mramoru položena profesionálně, vydrží zcela jistě 100 roků. Aby byl výsledek perfektní, používejte jen rychle tvrdnoucí lepidla pro přírodní kámen, spárovací hmoty bez křemíku a silikony bez změkčovadel.

Velký výběr obkladů z přírodního kamene najdete v našich odborných centrech BAUHAUS. Vzorové prezentace ukazují příklady pokládky a možnosti použití a nabízí vám tak inspiraci pro váš domov.


Návod

1. Správná příprava podkladu

Mramorové obklady mohou být pokládány takřka na všechny podklady. Ty však musí být nosné, rovné, suché a zbavené látek negativně ovlivňujících přilnavost lepidla, jakými jsou např. mastnota, prach nebo staré nátěry. Odstraňte proto všechny nenosné části a nátěry a nerovnosti větší než 3 mm vyrovnejte samonivelační stěrkovou hmotou. Silně savé podklady (např. potěr, cementovou omítku, pórobeton nebo sádrokarton) ošetřete navíc hloubkovou penetrací neobsahující rozpouštědla a nechejte dobře zaschnout (nesavé podklady ošetřete přilnavým penetračním nátěrem).

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála:

2. Rozvržení obkladů

Na podlahu napněte středem místnosti a paralelně s bočními stěnami směrovou šňůru. Podle ní vyrovnejte první řadu dlaždic. S pokládkou začněte u směrové šňůry. Poté položte další dlaždice podél stěny. Abyste získali představu o pozdějším výsledku, mramorové dlaždice si nejprve volně rozložte.

3. Pokládka mramorových dlaždic

Namíchané lepidlo na dlažbu z přírodního kamene rovnoměrně naneste na podlahu a roztáhněte jej pomocí zubaté špachtle. U leštěných a broušených mramorovaných desek dlaždici položte do lůžka z lepidla, přitlačte ji nebo na ni lehce poklepejte gumovým kladívkem. Mramor s otevřenými póry navíc opatřete na zadní straně obkladu tenkou vrstvou lepidla.

Doporučení: Namíchejte si vždy jen tolik lepidla, kolik můžete zpracovat během 30 minut. Aby nedošlo k poškození desek, při poklepání kladívkem přiložte starý pás z PVC nebo podobného materiálu.

Mramorové soklové lišty natřete na zadní straně lepidlem a vodorovně je přilepte (použijte vodováhu). Nutný odstup od podlahy (asi 3 mm) a od rohů stěn (asi 3 až 5 mm) vám zajistí malé klínky nebo tzv. obkladové klínky.

4. Spárování mramorových dlaždic

Jakmile lepidlo pod mramorovými deskami vytvrdlo (po asi 48 hodinách), pokračujeme spárováním: Podle pokynů výrobce namíchejte speciální spárovací hmotu pro přírodní kámen a po úsecích ji naneste na čistou podlahu. Spárovací hmotu nyní roztáhněte příčně ke směru spár pomocí gumové stěrky. Aby se navázala přebytečná vlhkost, posypejte spáry suchou spárovací hmotou a po několika minutách ji opět setřete pomocí gumové stěrky.

U mramorových obkladů s otevřenými póry nesmíte spáry zaplavit, je nutné spárovat v zavlhlém stavu (spárovací hmotu aplikujete špachtlí).

Po zavadnutí spárovací hmoty (řiďte se pokyny na obalu) odstraňte její zbytky pomocí vlhkého hladítka s houbou (houbu občas promačkávejte v čisté vodě) a následně mramorový povrch vyleštěte suchým hadrem.

Rohové, dilatační a styčné spáry nespárujte, nýbrž pružně utěsněte pomocí speciálního silikonu pro přírodní kámen. Kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Rozprašovačem na květiny nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody. Přebytečný silikon nakonec stáhněte dřevěnou špachtličkou a spáru uhlaďte prsty.

Tip

Speciální lepidla pro přírodní kámen
Pro přírodní kámen je možné používat pouze vhodná lepidla a spárovací hmoty. V opačném případě byste povrch buď zabarvili, nebo poškrábali. Běžné silikony nejsou vhodné, neboť obsahují změkčovadla, která zanechávají v přírodním kameni nepěkné mastné okraje.

Proto používejte pouze rychle tvrdnoucí lepidla pro přírodní kámen, spárovací hmoty bez křemíku a silikony bez změkčovadel. Kromě toho používejte jen k sobě se vzájemně hodící produkty ze sortimentu téhož výrobce!

Přířez kamenných desek
Přiříznutí kamenných desek - ať již z betonu, kabřince nebo přírodního kamene, nemůže být většinou prováděno mechanickým nářadím, pro tuto činnost je nejvhodnější úhlová bruska. Ta může být osazena různými nástavci pro nářadí. Pro normální betonové bloky stačí zpravidla běžné rozbrušovací kotouče na kámen. Diamantové rozbrušovací kotouče jsou ideální pro přírodní kámen nebo můžete použít profesionální řezací stroj pracující za mokra.

Při řezání kamenných desek jsou absolutní nutností chrániče sluchu, ochranné brýle, respirátor, dobré pracovní rukavice a obuv s ocelovou špičkou!

Velký výběr profesionálních strojů a nářadí najdete v naší půjčovně nářadí BAUHAUS.

Nářadí a materiál

 • Distanční křížky
 • Gumová stěrka
 • Gumové kladívko
 • Houba nebo hladítko s houbou
 • Kbelík
 • Lepidlo na obklady a dlažbu z přírodního kamene
 • Penetrace
 • Silikon pro přírodní kámen
 • Skládací metr
 • Spárovací hmota pro přírodní kámen
 • Úhlová bruska s diamantovým rozbrušovacím kotoučem nebo řezačka za mokra - v případě potřeby
 • Vodováha
 • Vyrovnávací/stěrkovací hmota - v případě potřeby
 • Zubatá špachtle

Obrázková galerie: Pokládka a spárování mramoru

Přírodní kamenné desky z mramoru vypadají velmi ušlechtile a jsou zároveň velmi robustní a odolné.

Spárovací hmotu pro přírodní kámen nyní roztáhněte příčně k obkladu do spár pomocí gumové stěrky. Nakonec posypte spáry suchou spárovací hmotou a opět setřete.

Abyste získali představu o pozdějším výsledku, nejprve si mramorové dlaždice volně rozložte.

Nečistoty odstraňte vlhkou houbou. Pak vyleštěte mramorový povrch suchým hadrem.

Speciální lepidlo na dlažbu z přírodního kamene rovnoměrně naneste na podlahu, roztáhněte ho pomocí zubaté špachtle a mramorové dlaždice položte do lůžka z lepidla. Mramor s otevřenými póry navíc opatřete na zadní straně obkladu lepidlem.