Hlavní obsah

Příprava podkladu pro podlahové krytiny

Ne každá podlaha je tak dobrá, že na ni lze bez přípravných prací položit podlahovou krytinu. U některých podlah chybí izolační vrstva a podlahy jsou příliš studené nebo nerovné, např. u starých podlah nebo surového betonu. V PVC se potom velmi brzo zřetelně projeví vypoukliny a praskliny, plovoucí parketové nebo korkové podlahy se mohou lámat ve spojení pero/drážka a celoplošné koberce se snadněji smekají nebo vlní. Proto byste měli podklad důkladně prověřit a připravit, abyste měli po dlouho dobu radost z Vámi vlastnoručně položené nové podlahové krytiny.

1. Kontrola a vyčištění podkladu

Zásadní přípravné práce se zcela řídí podle typu podkladu! Nejprve zkontrolujte stav a vhodnost podlahy pro pozdější podlahovou krytinu. Přitom je důležité vědět, o jaký typ podkladu se jedná: beton, dřevěné palubky, keramické dlaždice a kamenné podlahy, dřevotřískové desky nebo potěry (cementové, sádrové, suché, z litého asfaltu nebo anhydritové samonivelační).

Podklad v každém případě očistěte (smeták a lopatka a/nebo setření na vlhko) a případně vysajte vysavačem. Cementový potěr a beton zbavte prachu kartáčem, staré nátěry a anhydritové samonivelační potěry navíc obruste. U starých dřevěných palubek kromě toho dotáhněte šrouby.

Je-li podlaha dostatečně očištěná, rovná a nosná, můžete již pokládat vybranou podlahovou krytinu. Většinou se tak může dít přímo na podklad, nebo předem použijete penetrační nátěr neobsahující rozpouštědla (např. na potěr a dřevotřískové desky).

2. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou

Velmi nerovné podklady musíte vyrovnat samonivelačními vyrovnávacími hmotami dříve, než budete moci položit podlahovou krytinu. Jakou vyrovnávací hmotu použijete, bude především záviset na výšce, kterou tímto materiálem chcete vyrovnat a na typu podkladu: Zatímco jsou pro beton nebo cementové potěry určeny srovnatelně cenově výhodné vyrovnávací hmoty bez speciálních přísad, pro potěry z litého asfaltu budete potřebovat vyrovnávací hmoty s pružnými přísadami. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

Avšak dříve než se začne s vyrovnáváním, napenetrujte danou plochu hloubkovou penetrací (vyladěnou na vyrovnávací hmotu a pokud možno od téhož výrobce jako tato) a kolem dokola dané místnosti nalepte lemovací izolační pásku.

Ve kbelíku namíchejte podlahovou vyrovnávací hmotu (řiďte se pokyny výrobce) a po kbelících ji rozlívejte na podlahu, nejlépe od kraje ke středu plochy. Následně hmotu rovnoměrně rozdělte pomocí gumové stěrky. Teprve až bude takto vyrovnaná podlaha zcela suchá, můžete následně položit vlastní podlahovou krytinu. Kdo nechce čekat tak dlouho, může pokládat i suchý potěr.

3. Vyrovnání podkladu pomocí suché stěrky a násypu

Suchý potěr je na rozdíl od samonivelační stěrky ihned pochůzný a následné práce můžete provádět takřka okamžitě. Jednotlivé desky suchého potěru mohou být z různých materiálů, např. OSB desky a dřevotřískové desky, sádrokartonové, sádrovláknité nebo cementové desky. Ve spojení s vyrovnávacím násypem jsou desky suchého potěru nejlepší metodou pro vyrovnání velmi nerovnoměrné podlahy - potřebují však několik centimetrů montážní výšky.

Nejprve na stěny nalepte kolem dokola lemovací izolační pásku. Kromě toho vyměřte nejvyšší bod podkladu, tuto výškovou úroveň přeneste na stěnu a oběžně ji vyznačte. Následně na podlaze vyrovnejte, přesně vodorovně, srovnávací latě (např. na fólii jako izolační vrstvě proti pronikání vlhkosti zespodu). Poté naneste násypový materiál v příslušné výšce a rozmístěte jej celkem rovnoměrně po ploše. Pomocí stahovacího pravítka nakonec stáhněte povrch násypu podél srovnávací latě tak, až je plocha zcela rovná; poté srovnávací latě odstraňte.

Na tento suchý násyp nyní položte prvky suchého potěru: Pokládejte desku za deskou (na stupňovité drážky jednotlivých desek přitom nanášejte polyuretanové lepidlo), řadu po řadě s přesazenými spárami. Tak získá tento "plovoucí" potěr, který není nikde pevně spojen s podkladem, svou stabilitu. Vhodné přířezy desek provedete pomocí nožové pily.

Jednotlivé elementy navíc prošroubujte v oblasti stupňové drážky. Na desky suchého potěru můžete ihned po vytvrzení lepidla pokládat definitivní podlahovou krytinu podle Vaší volby.

Obrázková galerie: Příprava podkladu pro podlahové krytiny

Nerovné a znečištěné podklady musí být dobře připraveny dříve, než lze pokládat novou podlahovou krytinu.
Po důkladném vyčištění podklad napenetrujte dříve, než budete nanášet eventuálně nutnou vyrovnávací hmotu.
Podlahovou vyrovnávací hmotu promíchejte a nalijte ji na podlahu. Následně hmotu rozdělte - např. pomocí gumové stěrky.
U větších nerovností nejprve rovnoměrně rozmístěte suchý násyp a materiál potom přes měrky přesně stáhněte.
Poté položte na suchý potěr podlahové panely, které nalepte a dále přišroubujte. Nyní může být položena vlastní podlahová krytina.
 
 
 

Podklad pod laminátové a parketové podlahy

Právě u laminátových a parketových podlah záleží na dostatečné tepelné izolaci a kročejové neprůzvučnosti a redukci kročejového hluku. Desky suchého potěru s nanesenými izolačními vrstvami skýtají tuto dodatečnou tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost. Alternativně budou ve Vašem BAUHAUS existovat speciální podklady s příslušnými vlastnostmi, jejichž pokládka bude rovněž snadná.

Izolace podlah

Tepelné můstky a nevytápěné prostory nacházející se pod podlahou se rychle postarají o chlad od nohou. Avšak správnou izolací podlahy lze pozitivně ovlivnit klima v obytném prostoru, a tím i Váš dobrý zdravotní stav. Kromě příjemného tepla snižuje izolovaná podlaha podstatně i kročejový hluk. Profesionálové v BAUHUAS Vám v tomto videu ukáží, jaké jsou možnosti pro profesionální izolaci podlahy a jaký postup je vhodný pro dané okolnosti. Nechejte si ukázat, jak probíhá izolace podlahy pomocí desek z minerální vlny, nebo jak správně postupovat při vytváření voštinového zásypu. V tomto video workshopu Vám bude názorně představena i izolace stropu nejvyššího podlaží. Tipy a triky expertů přitom pomohou vyhnout se chybám a obratem ruky úspěšně realizovat projekt izolace podlahy.

 • stahovací deska nebo lišta
 • akumulátorový šroubovák
 • vrtačka a míchadlo
 • štětka
 • drátěný kartáč
 • samonivelační stěrka
 • polyuretanové lepidlo na drážky
 • lemovací izolační páska
 • srovnávací latě
 • lopata
 • brousicí stroj
 • vruty pro rychlou výstavbu
 • ocelové hladítko
 • nožová pila
 • desky suchého potěru podle potřeby
 • suchý násyp podle potřeby
 • vodní váha