Hlavní obsah

Příprava podkladu pro podlahové krytiny

Ne na každou podlahu lze bez přípravných prací položit podlahovou krytinu. U některých podlah chybí izolační vrstva a podlahy jsou příliš studené nebo nerovné, např. u starých podlah nebo surového betonu. V PVC se potom velmi brzo zřetelně projeví vypoukliny a praskliny, plovoucí parketové nebo korkové podlahy se mohou lámat ve spojení pero/drážka a celoplošné koberce se snadněji smekají nebo vlní.

Abyste se mohli těšit z vlastnoručně položené podlahy po dlouhou dobu, měli byste podklad důkladně prověřit a připravit.

1. Kontrola a vyčištění podkladu

Zásadní přípravné práce se zcela řídí podle typu podkladu! Nejprve zkontrolujte stav a vhodnost podlahy pro pozdější podlahovou krytinu. Přitom je důležité vědět, o jaký typ podkladu se jedná: beton, dřevěné palubky, keramické dlaždice a kamenné podlahy, dřevotřískové desky nebo různé druhy potěrů - cementové, sádrové, suché, z litého asfaltu nebo anhydritové samonivelační.

Podklad v každém případě očistěte (smetákem a lopatkou a/nebo setřením na vlhko) a případně vysajte vysavačem. Cementový potěr a beton zbavte kartáčem prachu, staré nátěry a anhydritové samonivelační potěry navíc obruste. U starých dřevěných palubek dotáhněte šrouby.

Je-li podlaha dostatečně očištěná, rovná a nosná, můžete již pokládat vybranou podlahovou krytinu. Většinou se tak může dít přímo na podklad, nebo nejprve použijte penetrační nátěr neobsahující rozpouštědla (např. na potěr a dřevotřískové desky).

2. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou

Velmi nerovné podklady je nutné před položením podlahové krytiny vyrovnat samonivelačními vyrovnávacími hmotami. Jakou vyrovnávací hmotu použijete, bude především záviset na výšce, kterou tímto materiálem chcete vyrovnat a na typu podkladu: Zatímco pro beton nebo cementové potěry jsou určeny cenově srovnatelné výhodné vyrovnávací hmoty bez speciálních přísad, pro potěry z litého asfaltu budete potřebovat vyrovnávací hmoty s pružnými přísadami. V každém případě se řiďte pokyny výrobce.

Dříve než začnete s vyrovnáváním, je potřeba danou plochu opatřit hloubkovou penetrací (kompatibilní s vyrovnávací hmotou a pokud možno od téhož výrobce) a stěny místnosti dokola oblepit lemovací izolační páskou.

Ve kbelíku namíchejte podlahovou vyrovnávací hmotu (řiďte se pokyny výrobce) a po kbelících ji rozlévejte na podlahu, nejlépe od kraje ke středu plochy. Následně hmotu rovnoměrně rozdělte pomocí gumové stěrky. Teprve až bude takto vyrovnaná podlaha zcela suchá, můžete následně položit vlastní podlahovou krytinu. Kdo nechce čekat tak dlouho, může pokládat i suchý potěr.

3. Vyrovnání podkladu pomocí suché stěrky a násypu

Suchý potěr je na rozdíl od samonivelační stěrky ihned pochůzný a následné práce můžete provádět takřka okamžitě. Součástí suchého podlahového systému jsou jednotlivé desky z různých materiálů, např. OSB desky a dřevotřískové desky, sádrokartonové, sádrovláknité nebo cementové desky. Ve spojení s vyrovnávacím násypem jsou desky suchého potěru nejlepší metodou pro vyrovnání velmi nerovnoměrné podlahy - potřebují však několik centimetrů montážní výšky.

Nejprve na stěny nalepte kolem dokola lemovací izolační pásku. Vyměřte nejvyšší bod podkladu, tuto výškovou úroveň přeneste na stěnu a po celém obvodu ji vyznačte. Následně na podlaze vodorovně vyrovnejte srovnávací latě (např. na fólii jako izolační vrstvě proti pronikání vlhkosti zespodu). Poté naneste násypový materiál v příslušné výšce a rozmístěte jej rovnoměrně po celé ploše. Pomocí stahovacího pravítka nakonec stáhněte povrch násypu podél srovnávací latě a jakmile je plocha zcela rovná srovnávací latě odstraňte.

Na tento suchý násyp nyní položte prvky suchého potěru: Pokládejte desku za deskou (na stupňovité drážky jednotlivých desek přitom nanášejte polyuretanové lepidlo), řadu po řadě s přesazenými spárami. Tak získá tento „plovoucí" potěr, který není nikde pevně spojen s podkladem, svou stabilitu. Vhodné přířezy desek provedete pomocí nožové pily.

Jednotlivé elementy navíc prošroubujte v oblasti stupňové drážky. Na desky suchého potěru můžete ihned po vytvrzení lepidla pokládat finální podlahovou krytinu podle vaší volby.

Obrázková galerie: Příprava podkladu pro podlahové krytiny

Než začnete pokládat novou podlahovou krytinu, je potřeba nerovné a znečištěné podklady dobře připravit.
Dříve než budete nanášet eventuálně nutnou vyrovnávací hmotu, podklad napenetrujte.
Podlahovou vyrovnávací hmotu promíchejte a nalijte ji na podlahu. Následně hmotu rozdělte - např. pomocí gumové stěrky.
U větších nerovností nejprve rovnoměrně rozmístěte suchý násyp a pomocí stahovacího pravítka povrch násypu vyrovnejte.
Poté položte na suchý potěr podlahové panely, které nalepte a dále přišroubujte. Nyní může být položena vlastní podlahová krytina.
 
 
 

Podklad pod laminátové a parketové podlahy

Právě u laminátových a parketových podlah záleží na dostatečné tepelné izolaci a kročejové neprůzvučnosti a redukci kročejového hluku. Desky určené pro suchý potěr s nanesenými izolačními vrstvami skýtají tuto dodatečnou tepelnou izolaci a kročejovou neprůzvučnost. Ve vašem BAUHAUS centru můžete případně najít i speciální podklady s příslušnými vlastnostmi, jejichž pokládka bude rovněž snadná.

Izolace podlah

Tepelné můstky a nevytápěné prostory nacházející se pod podlahou se rychle postarají o chlad od nohou. Správnou izolací podlahy však můžete pozitivně ovlivnit klima v obytném prostoru, a tím i Váš dobrý zdravotní stav. Kromě příjemného tepla snižuje izolovaná podlaha podstatně i kročejový hluk.

 • Akumulátorový šroubovák
 • Brousicí stroj
 • Desky pro  suchý potěr podle potřeby
 • Drátěný kartáč
 • Lemovací izolační páska
 • Lopata
 • Nožová pila
 • Ocelové hladítko
 • Polyuretanové lepidlo na drážky
 • Samonivelační stěrka
 • Srovnávací latě
 • Stahovací deska nebo lišta
 • Suchý násyp podle potřeby
 • Štětka
 • Vodováha
 • Vrtačka a míchadlo
 • vruty pro rychlou výstavbu