Hlavní obsah

Lepení celoplošného koberce

Ve větších prostorách, kde se často pohybují osoby, budou ležet celoplošné koberce trvale bez vln a boulí, jestliže nebudou jen volně položeny, nýbrž když kromě toho textilní krytina pevně přilne k podkladu. Koberec můžete buď celoplošně přilepit - pomocí disperzních lepidel neobsahujících rozpouštědla, nebo jej zafixovat pouze na okraji pomocí oboustranné lepicí pásky.

1. Příprava podkladu

Jako při všech pokládacích pracích, musí být podklad rovný, suchý a nosný, jakož i bez prasklin a nečistot. Ideálními podklady jsou např. všechny pevné, hladké, stabilní, suché užitkové podklady – jako potěr, PVC nebo linoleum. Budete-li chtít později koberec přilepit celoplošně, musíte v každém případě předem připravit pískující nebo silně savé podklady pomocí penetrace.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Příprava podkladu pro podlahové krytiny.

k Tipu od profesionála: Příprava podkladu pro podlahové krytiny

2. Připevnění koberce pomocí lepicí pásky

Celoplošný koberec nejprve rozviňte a nechejte jej jeden den volně ležet - může se tak přizpůsobit klimatu místnosti. Poté jej přiřízněte, zatlačte jej bez záhybu do úhlu mezi podlahou a stěnou a přesahy odřízněte pomocí odlamovacího nože.

Podlahovou lepicí pásku nyní přilepte na podklad a pečlivě ji uhlaďte. Následně z pásky stáhněte ochranný papír a celoplošný koberec na ni přitiskněte.

Pamatujte: Lepicí pásky existují pro různé rubové strany koberců, jakož i pro normální, silná a vysoká zatížení, např. na schodech.

Eventuálně nutný druhý pás nalepte s překrytím prvního, ve stejném směru vlasu koberce. Pro dosažení čistého přechodu prořízněte oba pásy, na lepicí pásce přitlačte okraje k sobě a postupně odstraňujte ochranný papír.

Pamatujte: Zpravidla je směr vlasu vyznačen šipkou na rubu koberce. Jinak směr překontrolujte dlaní ruky: Po směru vlasu je koberec pocitově hladký, proti směru vlasu "drhne" při hlazení.

3. Celoplošné přilepení koberce

Celoplošný koberec nejprve rozviňte, zhruba jej přiřízněte a nechejte jej jeden den volně ležet - může se tak přizpůsobit klimatu místnosti. Příští den pak koberec opět smotejte až do středu místnosti. Nyní naneste lepidlo na koberce (zubatou špachtlí s ozubením podle údajů výrobce lepidla) a nechejte jej asi 5 - 15 minut odvětrat - podle savosti podkladu.

Pamatujte: Při výběru lepidla dbejte na to, aby bylo určeno pro daný rub celoplošného koberce a pro pozdější namáhání povrchu.

Celoplošný koberec nyní položte do ještě vlhkého lůžka z lepidla a pevně jej přitiskněte. Následně smotejte druhou polovinu celoplošného koberce až do středu místnosti a dále postupujte již popsaným způsobem.

Pomocí odlamovacího nože zarovnejte okraje. Přechody mezi místnostmi se stejnou krytinou, např. ve dveřním otvoru, vytvoříte beze švů pomocí shora již popsaného dvojitého řezu.

Změnu podlahové krytiny na přechodech mezi místnostmi a u dveří skryjete pomocí lišt. K dispozici jsou plastové v barevných odstínech vhodných k celoplošnému koberci nebo kontrastní z kovu. Lišty spolehlivě připevněte k podkladu pomocí hmoždinek a šroubů.

Obrázková galerie: Lepení celoplošného koberce

Při připevňování pomocí oboustranné lepicí pásky přitlačte rozvinutý a aklimatizovaný koberec, bez záhybů, do rohu a přesně jej odřízněte zároveň se stěnou.
Koberec smotejte zpět a lepicí pásku přitlačte k podkladu. Následně strhněte ochranný papír a koberec silně přitiskněte k podkladu.
Má-li být koberec přilepen celoplošně, přiříznutý koberec smotejte a lepidlo na koberce nanášejte po úsecích na podklad.
Lepidlo roztahujte pomocí zubaté špachtle a po určité době tuhnutí (řiďte se pokyny výrobce) poté koberec pevně přitiskněte k podlaze.
Dvojitý řez: položte oba pásy tak, že se překrývají jen nepatrně. Na tomto místě spoje nyní ořežte obě vrstvy koberce najednou (pro nanášení použijte kovovou vodící kolejnici). Při odebrání odřezaných okrajových částí, okraje zapadají přesně do sebe, a obě části jsou tak plně slepeny.
 
 
 

Spotřeba lepicí pásky

Takto vypočítáte potřebné množství lepicí pásky: Pro výpočet vezměte dvakrát délku místnosti a třikrát šířku místnosti. U větších prostor doporučujeme navíc přilepit jeden nebo více pruhů pásky v podélném a příčném směru.

Symboly na kobercářské pečeti

V prodeji jsou k dispozici odhadem 3000 různých celoplošných koberců. Jejich užitné vlastnosti jsou určovány surovinami a výrobními postupy - pro laiky těžko definovatelnými. Při výběru pomůže kobercářská pečeť Evropského kobercového společenství (Europäische Teppichgemeinschaft e.V. (ETG): Pečeť smí mít jen ty celoplošné koberce, jejichž komfortnost a odolnost byly testovány německým výzkumným ústavem koberců. Testovány jsou i speciální doplňkové schopnosti: Značku "Celoplošný koberec testován na obsah škodlivých látek" obdrží jen ty druhy, u nichž byl testován obsah škodlivých látek, emisí a zápachu. Celoplošné koberce s touto obrazovou ochrannou známkou neobsahují škodlivé látky jako pentachlorfenol, formaldehyd, zdraví škodlivé pesticidy, butadien nebo vinylchlorid; při jejich výrobě se nepoužívá ani azbest, ani těkavé chlorované fluorovodíky (FCKW).

Až pět symbolů (nacházejí se ve spodní části kobercářské pečeti) poskytuje informaci, k čemu je celoplošný koberec vhodný:

 • Symbol "blesk": Symbol blesku poukazuje na koberec, který je antistatický - nenabíjí se elektrostatickou elektřinou. Tato vlastnost může být důležitá, jestliže v místnosti budete chtít pracovat na PC.
 • Symbol "kolečková židle": Tento druh koberce snáší kolečka kancelářských židlí.
 • Symbol "schody": Celoplošný koberec zachovává tvar na schodech.
 • Symbol "podlahové topení": Koberec může být položen přes podlahové topení.
 • Symbol "vodovodní kohoutek": Celoplošný koberec je vhodný pro vlhké prostory, může být tedy položen v koupelně.
 • odlamovací nůž s hákovým nebo lichoběžníkovým ostřím
 • lepicí páska, oboustranná podle potřeby
 • celoplošný koberec dle potřeby
 • lepidlo na koberce
 • kobercové pravítko
 • zubatá špachtle