Hlavní obsah

Založení zahradního jezírka

Než začnete stavět jezírko, zvolte s nejdříve správné stanoviště: To by nemělo být příliš slunné a pokud možno by nemělo být pod listnatými stromy, aby kvalita vody zbytečně netrpěla zanášením řasami nebo spadaným listím. Biologickou rovnováhu v jezírku kromě toho zajišťuje zvolené osázení rostlinami, které z vody filtrují živiny a škodlivé látky. Zvolené rostliny v jezírku umístíte pomocí svahových rohoží nebo košíků rychle, nekomplikovaně a bezpečně.
Všimněte si: Na začátku si také naplánujte správnou jezírkovou techniku – protože tak zůstane voda čirá i při minimálních nárocích na údržbu.

1. Příprava

Kvetoucí vodní rostliny (např. lekníny) potřebují dostatek slunce. Příliš dlouhé ozáření sluncem však vodu v zahradním jezírku silně ohřívá a tak vzniká nedostatek kyslíku, což opět snáší jen málo živočichů. Ideální je stanoviště se stejným podílem slunce (s max. šesti hodinami slunce denně) a stínu.

Po nalezení správného místa v zahradě vyznačte obrysy nového jezírka pomocí kolíků a lana nebo zahradní hadice a následně vykopejte zeminu (rýč nebo minibagr). Přitom vymodelujte zóny s různou hloubkou: Mokřadní zónu od deseti centimetrů nad hladinou vody do deseti centimetrů pod hladinou. Směrem ke středu jezírka následuje vrstva mělké vody, hluboká deset až 40 centimetrů a od 40 centimetrů hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, jinak bude později okraj fólie vyčnívat z vody.

Všimněte si: Odstraňte pečlivě všechny kořeny a špičaté kameny a dbejte kolem dokola na stejnou výšku jezírka (vodováha) na okrajích, aby byla jezírková fólie chráněna před poškozením.

2. Netkaná textilie, jezírková fólie a technika

Nyní rozprostřete po celém dně jezírka rovnoměrně písek ve vrstvě od pěti do deseti centimetrů. Následně vyložte tvar jezírka ochrannou netkanou textilií s přesahem před rozložením jezírkové fólie a přetáhněte přes okraj. Pochůzí břeh jezírka zpevněte pomocí kamenů – nebo také dřevěných hranolů případně kulatiny. Pak se přes něj přetáhne jezírková fólie (přesah). Pro přírodní ztvárnění okrajové části jsou vhodné kameny nebo fólie pod kameny.  Okraj jezírka můžete alternativně zpevnit i betonovými tvárnicemi, které položíte do lože z malty. K tomu si připravte cementovou maltu, položte kameny dokola a zajistěte je dodatečně zadní opěrou z betonu proti sklouznutí.

Všimněte si: Práce provádějte o teplém dni a do jezírka napusťte část vody: Fólie se tak ideálně přizpůsobí tvaru jezírka a je možno ji přesně oříznout.

Pro vytvoření pohybu v jezírku, příkladně fontánkou, vodopádem nebo malým potůčkem, potřebujete čerpadlo. Může být nutný také filtr – pokud se například ve Vašem jezírku chcete koupat nebo chovat ryby. U čerpadel rozlišujeme mezi ponornými čerpadly, která pracují pod vodou, a venkovními čerpadly. Filtry pracují na biologickém, přírodně chemickém a mechanickém principu. Velmi efektivní jsou zařízení, které tyto metody navzájem spojují.  Používejte jen schválená zařízení, dodržujte návody výrobce a dbejte na zkušební označení VDE, GS nebo TÜV.

3. Osázení rostlinami a ztvárnění okrajů

Nyní začíná osázení rostlinami. Zde se ztvárnění a vkusu nekladou žádné hranice. Dbejte však na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody.

Všimněte si: Osazujte různé zóny od jedné terasy ke druhé a přitom je postupně naplňujte vodou.

K osázení rovných úseků rozložte kokosové rohože – umožňují rostlinám optimální zachycení. Nebo použijte košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk (alternativně košíky na rostliny vyložte netkanou textilií). Tak zůstane později všechno na požadovaném místě a nesklouzne. Strmější úseky se osázejí pomocí vytvořených kapes.

Nakonec naplňte jezírko úplně vodou. Bude trvat přibližně dva až tři dny, než se zákal usadí a voda bude čirá.

Obrázková galerie: Založení zahradního jezírka

Poté, co jste určili umístění jezírka na zahradě, vyznačte jeho tvar a velikost pomocí lana nebo zahradní hadice a vykopejte jámu po okraji jezírka.
Vymodelujte si jak bude zahradní jezírko vypadat – přitom vezměte v úvahu různé zóny pro výsadbu vodních rostlin.
Vysypejte umístění jezírka nejdříve pískem, pak položte ochrannou membránu vyrobenou z plsti a nakonec umístěte rybniční fólii. Na přechodu mezi jezírkem a zahradou mohou být vysázené rostliny nebo okolí jezírka může tvořit kamínky případně betonové dlaždice.
Umístěte koše pro vysázení rostlin. Pro vytvoření dokonalé atmosféry především ve večerních hodinách si promyslete vhodné osvětlení. Při instalaci jezírkové technologie (např. čerpadla, filtry, světla) pečlivě prostudujte před instalací jednotlivé návody.
Odřezejte přesahující fólii okolo jezírka tak, aby byla skrytá. Nyní můžete napustit rybník vodou.
 
 
 

Rozměr jezírkové fólie

Při výpočtu rozměrů fólie platí přibližné pravidlo:

Délka fólie = délka jezírka + dvojnásobek hloubky + 60 cm přesah.

Šířka fólie = šířka jezírka + dvojnásobek hloubky + 60 cm přesah.

Jezírková fólie, netkaná textilie a košíky na rostliny

Jezírkové fólie jsou v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnití a aby byla nezávadná pro živočichy a rostliny.

Netkaná textilie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny jsou v mnoha různých velikostech a tvarech.  Zajišťují, že všechno zůstává na svém místě a že rostliny nebudou příliš bujet.

Prefabrikovaná jezírka

Kdo nechce náročně pokládat jezírkovou fólii, může použít přírodním způsobem vytvarovaná prefabrikovaná jezírka z polyetylenu. Tím také odpadá nebezpečí vzniku možných děr ve fólii, způsobených kameny nebo ostrými předměty. Plastová jezírka jsou již vybavena stupni pro zóny různých rostlin. Jezírka jsou v různých velikostech a tvarech – od jezírek s obsahem 120 litrů až po zařízení, která jsou složena z více prvků a pojmou několik tisíc litrů.

 • Říční štěrk a kameny v různých velikostech
 • Případně betonové tvárnice
 • Nůž na koberce
 • Zahradní hadice
 • Případně gumová palička
 • Případně minibagr
 • Přírodní kámen
 • Košíky na rostliny a kapsy různých velikostí a tvarů
 • Rostliny pro různé zóny
 • Předfiltr čerpadla
 • Cirkulační čerpadlo
 • Písek
 • Lopata
 • Šňůra
 • Ruční kolečko
 • Ochranná netkaná textilie
 • Lano
 • Rýč nebo minibagr
 • Jezírkové figurky a čerpadla pro vodní hry (volitelné)
 • Jezírková fólie
 • Venkovní jezírkový filtr
 • Vodováha
 • Případně cementová malta