Zahradní jezírko s chodníčkem

Malé jezírko je pro mnoho lidí vyvrcholením jejich zahrady a současně oázou pro různé druhy živočichů a rostlin. Přitom nemusíte být odborníkem, abyste si založili zahradní jezírko, a pomůže-li celá rodina, je vlastní jezírko rychle realizováno. Výsledkem je idylický vodní ráj – jako v našem příkladu s asijskými tvůrčími prvky, dřevěnou plošinou a malým chodníčkem.


Návod

1. Založení zahradního jezírka

Prvním krokem při plánování zahradního jezírka je výběr vhodného umístění. Jakmile jej máte, vyznačte si obrysy jezírka pomocí zahradní hadice nebo lana.

Je-li tvar jezírka definitivně stanoven, vykopejte zeminu podél položené hadice (použijte rýč popř. minibagr) a následně vymodelujte zóny s různou hloubkou.
Doporučení: Vykopanou zeminu si uchovejte, protože ji budete později potřebovat při konečných úpravách.

Při modelování dodržujte různé zóny pro rostliny: Mokřadní zóna od deseti centimetrů nad hladinou vody do deseti centimetrů pod hladinou. Směrem ke středu jezírka následuje 10 až 40 cm hluboká zóna mělké vody a od 40 cm hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, protože okraje fólie by později vyčnívaly z vody.

Pečlivě odstraňte kořeny a špičaté kameny, aby byla jezírková fólie chráněna před poškozením. Nyní rozprostřete písek rovnoměrně po celém dně jezírka. Následně celý tvar jezírka vyložte ochrannou netkanou textilií a poté rozložte jezírkovou fólii.

Před vytvořením okrajové zóny jezírko částečně naplňte vodou. Fólie se tím ideálně přizpůsobí tvaru jezírka a je možno ji přesně oříznout.

2. Okrajová obruba a osazení rostlinami

Okraje fólie zakryjte kamínkovou fólií a vybranými většími kameny. Okrajovou obrubu jezírka můžete dotvořit menšími oblázky a štěrkem.


Nyní přichází na řadu osázení rostlinami. Dbejte na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody. Použijte košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk. Tím zabráníte následnému klouzání a vše zůstane na svém místě. 

Nakonec jezírko naplňte vodou až po okraj. Bude trvat asi dva až tři dny, než se zákal usadí a voda bude čirá.

3. Dřevěná plošina a chodníček

Nejdříve musíte vytvořit únosný podklad s ložem z drti nebo štěrku o tloušťce asi 15 centimetrů a asi pět centimetrů silnou vrstvu písku.

Následně se sestaví podkladní konstrukce: Nosné trámy pro dřevěnou plošinu a chodníček rozložte na požadovaném místě. Aby byly trámy přesně vyrovnané, použijte nejlépe stavitelné patky pro podkladní konstrukci z tvrdého plastu s příložnou plochou pro hranoly.

První palubku vyrovnejte do pravého úhlu k nosným trámkům a upevněte pomocí nerezových šroubů (otvory předvrtejte). Tato palubka je rozhodující pro vyrovnání těch následujících.

Mezi jednotlivými palubkami nechte asi 5 mm mezery. Závěrem srovnejte přesahující okraje pomocí ruční pily.

Hotový chodníček nejen spojuje plošinu přímo s jezírkem, ale usnadní vám také péči o jezírko.

Nejdůležitějším prvkem, který v zahradě zajistí nádech Dálného východu, je bambus: Jeho mnohostranné varianty a formy růstu vytvářejí rozmanitost. K dotvoření finálního vzhledu již chybí pouze rozmístit různé kamenné sochy, lampičky a dekorace dle vaší fantazie.

Tip

Odolné tvrdé dřevo

Massaranduba patří k nejtrvanlivějším dřevům, která jsou na trhu a je použitelné bez úpravy a náročných příprav. Obsažené přírodní látky toto dřevo trvale chrání před hnilobou. Časem toto dřevo ovšem dostává šedou patinu. Ten, kdo by tomu chtěl zabránit, může dřevo ošetřit speciálním olejem. Pravidelné ošetřování olejem zároveň prodlužuje trvanlivost a dobu užívání dřeva.

Jezírková fólie, netkaný textil a košíky na rostliny

Jezírkové fólie jsou k dispozici v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnilobě a nebyla škodlivá pro živočichy a rostliny.

Netkaná textilie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny existují v mnoha různých velikostech a tvarech. Zajišťují, že vše zůstává na svém místě a že rostliny příliš nebují.

Nářadí a materiál

 • Akušroubovák
 • Drť
 • Gumová palička
 • Jezírková fólie
 • Jezírkové rostliny
 • Kameny
 • Kamínková fólie
 • Košíky na rostliny
 • Lano
 • Nerezové šrouby
 • Nosné trámy z voděvzdorného dřeva pro dřevěnou plošinu a chodníček (např. Bangkirai nebo jiné tvrdé dřevo)
 • Nůž
 • Ochranná netkaná textilie
 • Palubky/prkna na dřevěnou plošinu a chodníček (např. dřevo Massaranduba)
 • Patky podkladní konstrukce
 • Písek
 • Přírodní kámen
 • Ruční okružní pila nebo zkracovací a pokosová pila
 • Rýč (příp. minibagr)
 • Šňůra
 • Štěrk
 • Vrtačka
 • Zahradní hadice

Galerie

Vyznačte si tvar a velikost vašeho jezírka pomocí lana nebo zahradní hadice a začněte s výkopem jámy.

Při teplém počasí je položení jezírkové fólie snazší, je totiž tvárnější.

Okraje jezírka mohou být osázeny nebo překryty kamínkovou fólií a betonovými dlaždicemi. Okrajovou obrubu jezírka můžete dotvořit menšími oblázky a štěrkem.

Koše pro vysázení rostlin, které jsou k dispozici v různých rozměrech a tvarech v našich odborných centrech BAUHAUS, poskytují vybraným jezírkovým rostlinám perfektní umístění a oporu.

Nosné trámky pro malou plošinu a chodníček na zkoušku rozmístěte. Pokud se vše nachází na správném místě, pak přesně vyrovnejte spodní nosnou konstrukci. Jako zábranu proti prorůstání kořenů pod podestou rozšiřte rybniční fólii.

Předvrtejte všechny díry pro připevnění terasových dílů a tyto díly následně přišroubujte. Pro přesnou montáž všech dílů a odstup (plánujte 5 mm) je vhodné použít držák odstupu. Při šroubování všech terasových dílů použijte vodicí šnůru.

Velmi zajímavě a především odpočinkově působí kombinace zahradního jezírka a dřevěné plošiny s chodníčkem. Pro vytvoření této dřevěné plošiny a chodníčku můžete použít celou řadu různých druhů dřeva s dlouhou životností ze zámoří – v odborných centrech BAUHAUS najdete výhradně dřevo z ověřených zdrojů, certifikovaných a přirozeně obhospodařovaných lesů. Speciálně rýhovaný povrch vypadá dobře a poskytuje lepší ochranu proti uklouznutí.