Hlavní obsah

Zahradní jezírko s chodníčkem

Malé jezírko je pro mnoho lidí vyvrcholením jejich zahrady a současně oázou pro různé druhy živočichů a rostlin. Přitom nemusíte být odborníkem, abyste si založili zahradní jezírko, a pomůže-li celá rodina, je vlastní jezírko rychle realizováno. Výsledkem je idylický vodní ráj – jako v našem příkladu s asijskými tvůrčími prvky, dřevěnou plošinou a malým chodníčkem.

1. Založení zahradního jezírka

Prvním krokem při plánování zahradního jezírka je výběr vhodného stanoviště. Jakmile je máte, vyznačte si obrysy jezírka pomocí zahradní hadice nebo lana.

Je-li tvar jezírka definitivně stanoven, vykopejte zeminu podél položené hadice (rýč nebo minibagr) a následně vymodelujte zóny s různou hloubkou.
Všimněte si: Vykopanou zeminu si uchovejte, protože ji budete později potřebovat při konečném ztvárnění.

Při modelování dodržujte různé zóny pro rostliny: Mokřadní zóna od deseti centimetrů nad hladinou vody do deseti centimetrů pod hladinou. Směrem ke středu jezírka následuje 10 až 40 centimetrů hluboká zóna mělké vody a od 40 centimetrů hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, protože okraje fólie by později vyčnívaly z vody.

Pečlivě odstraňte kořeny a špičaté kameny, aby byla jezírková fólie chráněna před poškozením. Nyní rozprostřete písek rovnoměrně po celém dně jezírka. Následně celý tvar jezírka vyložte ochrannou netkanou textilií ještě před rozložením jezírkové fólie.

Před vytvořením okrajové zóny jezírko částečně naplňte vodou. Fólie se tím ideálně přizpůsobí tvaru jezírka a je možno ji přesně oříznout.

2. Okrajová obruba a osazení rostlin

Okraje fólie se zakryjí fólií pod kámen, pokryté štěrkem a vybranými kameny. Maloformátové přírodní kameny utvoří ukončení obruby.

Nyní začíná osázení rostlinami. Dbejte na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody. Použijte košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk. Tak zůstane později všechno v požadované poloze a nebude klouzat. Nakonec jezírko napusťte úplně vodou. Bude trvat asi dva až tři dny než se zákal usadí a voda bude čirá.

3. Dřevěná plošina a chodníček

Nejdříve musíte vytvořit únosný podklad s ložem z drti nebo štěrku o tloušťce asi 15 centimetrů a asi pět centimetrů silnou vrstvu písku.

Následně se sestaví podkladní konstrukce: Nosné trámy pro dřevěnou plošinu a chodníček rozložte na požadovaném místě. Aby byly trámy přesně vyrovnané, použijte nejlépe stavitelné patky pro podkladní konstrukci z tvrdého plastu s příložnou plochou pro hranoly.

První palubku vyrovnejte do pravého úhlu k nosným trámkům a upevněte pomocí nerezových šroubů (otvory předvrtat). Tato palubka je rozhodující pro vyrovnání těch následujících.

Mezi jednotlivými palubkami ponechte mezery asi pět milimetrů. Závěrem srovnejte přesahující okraje pomocí ruční pily.

Hotový chodníček spojuje plošinu nejen přímo s jezírkem, usnadní Vám také péči o jezírko.

Nejdůležitějším prvkem, který v zahradě zajistí nádech Dálného východu, je bambus: Jeho mnohostranné varianty a formy růstu vytvářejí změnu.  Pro dokončení se ještě rozmístí vodní hry, kamenné skulptury a lampy.

Obrázková galerie: Zahradní jezírko s chodníčkem

Vyznačte si tvar a velikost Vašeho jezírka pomocí lana nebo zahradní hadice a začněte s výkopem jámy.
Při teplém počasí je rozmístění rybniční fólie snazší, je totiž více ohebnější.
Na přechodu mezi jezírkem a zahradou mohou být vysázené rostliny nebo okolí jezírka mohou tvořit kamínky případně betonové dlaždice. Okraje nebo zahradní zóny připevněte přírodním kamenem.
Koše pro vysázení rostlin, které najdete v různých rozměrech a tvarech v našich specializovaných centrech BAUHAUS, poskytují vybraným rybníčkovým rostlinám perfektní umístění a oporu.
Nosné trámky pro malou plošinu a chodníček na zkoušku rozmístěte. Pokud se vše nachází na správném místě, pak přesně vyrovnejte spodní nosnou konstrukci. Jako zábranu proti prorůstání kořenů pod podestou rozšiřte rybniční fólii.
Předvrtejte všechny díry pro připevnění terasových dílů a tyto terasové díly následně přišroubujte. Pro přesnou montáž všech dílů a odstup (plánujte 5 mm) je vhodné použít držák odstupu. Při šroubování všech terasových dílů použijte vodící šnůru.
Velmi zajímavě a především odpočinkově působí kombinace zahradního jezírka a dřevěné plošiny s chodníčkem. Pro vytvoření této dřevěné plošiny a chodníčku můžete použít celou řadu různých druhů dřeva ze zámoří – ve specializovaných centrech BAUHAUS najdete ale jen výhradně dřevo z certifikovaných lesů a ověřených zdrojů, s životaschopně obhospodařovaných lesů. Speciálně rýhovaný povrch vypadá dobře a poskytuje lepší ochranu proti uklouznutí.
 

Odolné tvrdé dřevo

Massaranduba patří k nejtrvanlivějším dřevům, která jsou na trhu a je použitelné bez úpravy a náročných příprav. Obsažené přírodní látky toto dřevo trvale chrání před hnilobou. V průběhu času toto dřevo ovšem dostává šedou patinu. Ten, kdo by tomu chtěl zabránit, může dřevo ošetřit speciálním olejem. Pravidelné ošetřování olejem kromě toho prodlužuje trvanlivost a dobu užívání dřeva.

Jezírková fólie, netkaný textil a košíky na rostliny

Jezírkové fólie jsou v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnití a aby byla nezávadná pro živočichy a rostliny.

Netkaná textlie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny jsou v mnoha různých velikostech a tvarech.  Zajišťují, že všechno zůstává na svém místě a že rostliny nebudou příliš bujet.

Založení zahradního jezírka

Pomocí tohoto videa získáte profesionální návod k tomu, abyste si mohli sami založit zahradní jezírko. Názorná informace slovem i obrazem Vám pomůže při perfektním ztvárněním Vašeho jezírka a při přeměně Vašich představ a přání ve skutečnost. Profesionální tipy BAUHAUSu přitom stačí od prvního důležitého předběžného naplánování až po založení zahradního jezírka a jeho naplnění vodou. Nechte si ukázat, jak máte plochu Vašeho jezírka vykopat a provést přitom různé zóny pro rostliny. Sledujte na videu pokládání jezírkové fólie a naučte se, jak předem správně vypočítáte rozměr fólie. V této instruktáži také dostanete důležité informace k použití jezírkových rostlin a přehled o důležitém příslušenství pro jezírko, se kterým Vaše zahradní jezírko ztvárníte ještě živěji, krásněji a zdravěji.

Založením zahradního jezírka podstatným způsobem změníte obraz Vaší zahrady a zajistíte ještě větší idylu a okouzlující přírodní krásu ve Vašem venkovním prostředí. Ve Vašem odborném centru BAUHAUS dostanete vše, co potřebujete pro realizaci tohoto videonávodu do praxe.

 • Akušroubovák
 • Vrtačka
 • Palubky/prkna na dřevěnou plošinu a chodníček (např. dřevo  Massaranduba)
 • Nerezové šrouby
 • Zahradní hadice
 • Gumová palička
 • Ruční okružní pila nebo zkracovací a pokosová pila
 • Štěrk
 • Nůž
 • Přírodní kámen
 • Případně minibagr
 • Košíky na rostliny
 • Jezírková fólie
 • Jezírkové rostliny
 • Nosné trámy z vodovzdorného dřeva pro dřevěnou plošinu a chodníček (např. Bangkirai nebo jiné tvrdé dřevo)
 • Písek
 • Šňůra
 • Drť
 • Ochranná netkaná textilie
 • Lano
 • Rýč
 • Kameny
 • Fólie pod kámen
 • Patky podkladní konstrukce