Vrtání zahradní studny

Ten, kdo by chtěl na svém pozemku čerpat vodu pro zavlažování soukromé zahrady, tak v zásadě činit může. Studny pro zásobování domácnosti jsou obecně dovoleny, podléhají však zpravidla povinnosti povolení. Pokud je studna úplně nová, je potřeba v ČR stavební povolení, ať už jde o studnu vrtanou, kopanou nebo jen o pramennou jímku. Pokud jde o úpravu, je vhodné poslat dotaz na vodoprávní úřad a ten rozhodne, že stavební povolení bude potřebovat. Přesnou specifikaci požadavků předem ověřte u příslušného úřadu.Dále byste měli vědět, zda vůbec lze v dosažitelné hloubce na zdroj vody narazit. Zde už většinou stačí pohled přes sousedův plot.


Návod

1. Vrták do země a plunžr

Než se pustíte do vrtání studny, potřebujete vhodné náčiní: Důležitým nástrojem pro zřízení vlastní studny v zahradě je vrták do země. Sami zvažte, zda chcete použít sílu vlastních svalů nebo upřednostníte pohodlnější variantu, a to se studnařským zařízením poháněným motorem. V případě pojízdného zařízení s podporou motoru vyvrtá jedna osoba za několik hodin vrt o průměru až 15 centimetrů a hloubce až deset metrů.

Než se pustíte do vrtání studny, potřebujete vhodné náčiní: Důležitým nástrojem pro zřízení vlastní studny v zahradě je vrták do země. Sami zvažte, zda chcete použít sílu vlastních svalů nebo upřednostníte pohodlnější variantu, a to se studnařským zařízením poháněným motorem. V případě pojízdného zařízení s podporou motoru vyvrtá jedna osoba za několik hodin vrt o průměru až 15 centimetrů a hloubce až deset metrů.

Než se pustíte do vrtání studny, potřebujete vhodné náčiní: Důležitým nástrojem pro zřízení vlastní studny v zahradě je vrták do země. Sami zvažte, zda chcete použít sílu vlastních svalů nebo upřednostníte pohodlnější variantu, a to se studnařským zařízením poháněným motorem. V případě pojízdného zařízení s podporou motoru vyvrtá jedna osoba za několik hodin vrt o průměru až 15 centimetrů a hloubce až deset metrů.

2. Vlastnoruční zhotovení trojnožky

Protože se později bude plunžr stále znovu spouštět do vrtané díry, aby dopravoval vrtnou drť nahoru, je vhodné použít pro usnadnění práce trojnožku s navijákem a vratnou kladkou. Trojnožku snadno zhotovíte sami: Vratná kladka na tažné lano sestává ze tří multiplexních dřevěných kotoučů, na které jako zavěšení připevníte ohnutý kus hliníkové ploché tyče pomocí strojního šroubu s brzdnými maticemi (nezapomeňte na podložky – zajišťují pohyblivost kladky).

Tři stejně dlouhé lešeňové trubky slouží jako přidržovací tyče: Do všech tří trubek vyvrtejte vždy jeden otvor, kterým protáhnete závitovou tyč a tím trubky navzájem spojíte (z obou stran je zajistěte podložkami a brzdnými maticemi).

Jakmile nyní trojnožku postavíte, můžete vratnou kladku zavěsit na závitovou tyč pomocí oka.

3. Provedení vrtu

Poté, co jste v zahradě našli vhodné místo pro svou studnu (většinou na okraji pozemku), předkopejte nejdříve rýčem díru. Do této díry nyní nasaďte vrták, nasuňte rukojeť a otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se nezahloubí celé vrtací vřeteno.

Pokud nyní vrták z vrtu vytáhnete (rukojeť při tom zajistěte šroubem), zároveň automaticky dopravíte nahoru zeminu.čem díru. Do této díry nyní nasaďte vrták, nasuňte rukojeť a otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček, dokud se nezahloubí celé vrtací vřeten

Vrtejte dál pomalu a bez tlaku, dokud se nedostanete k vrstvě, která vede vodu. Vrták prodlužujte nasazováním dalších soutyčí.

4. Vsazení studniční trubky

Jelikož se vrt pod hladinou vody stále sesypává, lhostejno jak často se dovrtává, vrt nyní zapažte a pracujte dál pomocí kalového čerpadla.

Jako studniční trubku použijte například levnou základní kanalizační trubku (KG trubku): Sesaďte ji trochu delší než je hloubka vrtu a na spojích ji zafixujte textilní lepicí páskou. Na dolním konci trubky udělejte navíc řezacím kotoučem zářezy, aby se později usnadnilo natékání vody.

Nebo použijte speciální studniční trubku včetně filtru, kterou musíte zašroubovat.

5. Plunžrování

Protože je zpočátku výška hladiny vody ve studni ještě příliš nízká, nejdříve vrt pomocně zaplavte vodou ze zahradní hadice.

Nyní na stabilním laně spusťte do vrtu kalové čerpadlo (připevněné na trojnožce) a pohybujte plunžrem nahoru a dolů: Jakmile dopadne na dno, naplní se pískem a štěrkem. Vytáhnete-li jej prudkým pohybem opět vzhůru, sklopné víko uzavře dno plunžru a obsah se dostává nahoru. Tento postup opakujte přibližně dvanáctkrát – plunžr po každém "ponoření" vyprázdněte.

Aby při tom i studniční trubka klouzala dál dolů, pomáhejte si tím, že budete trubku tlačit dolů.

Nebo trubku zatižte a zarážejte ji dál směrem dolů mírnými údery kladivem (použijte příložky). Stojí-li ve vrtu konečně dva až tři metry vody, je studna vyhloubena.

Před tím, než nakonec namontujete čerpadlo, odčerpávejte z vrtu po dobu několika hodin volný písek – při pozvolna narůstající produkci vody. Sací příslušenství přitom nespouštějte až na dno.

6. Montáž čerpadla

Podle hloubky studny namontujte ruční pístové čerpadlo s pákou, sací čerpadlo nebo hlubinné čerpadlo.

Pro sací čerpadlo použité v uvedeném příkladu vykopejte nejdřív stanoviště při povrchu terénu. Jako uložení vám poslouží velká stavební nádoba na maltu s víkem. Sací příslušenství s předřazeným filtrem nyní spusťte jednoduše do vrtu.

Ruční pístové čerpadlo s pákou nebo hlubinné čerpadlo spusťte do vrtu přímo. Ruční pístové čerpadlo s pákou vyžaduje navíc fundamet – například kamennou nebo betonovou desku s otvorem uprostřed.

Tip

Ochrana vrtu

Při přestávkách v práci musíte vrt zajistit: Jednoduše přes něj položte paletu.

Nářadí a materiál

 • Studniční trubka (např. základní kanalizační trubka)
 • Vrták do země (manuální) nebo motorový vrták
 • Kladivo
 • Příp. Stavební nádoba na maltu
 • Paleta (Při přestávkách v práci vrt zakrývat!)
 • Sací čerpadlo nebo hlubinné čerpadlo
 • Stavební kolečko (na vykopanou zeminu)
 • Rýč/lopata
 • Ventilový vrták (také kalové čerpadlo nebo plunžr)

Vlastnoruční zhotovení trojnožky:

 • Hliníková plochá tyč
 • Vrták do železa
 • Lešeňové trubky
 • Závitová tyč
 • Strojní šroub
 • Multiplexní dřevěné kotouče
 • Lano
 • Brzdné matice
 • Podložky

Galerie

Důležitým nástrojem pro zřízení vlastní studny v zahradě je vrták do země. Sami zvažte, zda chcete použít manuální vrták do země včetně vrtného soutyčí (a sílu svých svalů), nebo upřednostníte pohodlnější variantu, a to se studnařským zařízením poháněným motorem.

Kalovým čerpadlem nebo plunžrem (také: ventilový vrták) dopravujte později z vrtané díry nahoru písek a štěrk.

Trojnožka vlastní výroby později usnadní plunžrování: Vratná kladka na tažné lano sestává ze tří multiplexních dřevěných kotoučů se zavěšením z ohnutého kusu hliníkové ploché tyče.

Jako přidržovací tyče použijte lešeňové trubky, které spojíte závitovou tyčí. Poté postavte trojnožku a vratnou kladku jednoduše pomocí smyčky zavěste na závitovou tyč.

Nyní začněte s vrtáním tím, že na vrtací vřeteno nasadíte rukojeť a budete otáčet ve směru pohybu hodinových ručiček. Vrták občas vytahujte z díry, aby se zemina dopravila nahoru.

Jakmile se dostanete k vrstvě vedoucí vodu, nasaďte studniční trubku.

Pomocí trojnožky nechte nyní kalové čerpadlo na pevném laně spadnout na dno a přerušovaně jej vytáhněte opět nahoru. Studniční trubka tak sklouzává dál dolů (příp. ji pomocně zatižte). Stojí-li ve vrtu konečně dva až tři metry vody, je studna vyhloubena.

Připojte sací čerpadlo a z vrtu odčerpejte volný písek.

Nakonec namontujte ruční pístové čerpadlo s pákou, sací čerpadlo nebo hlubinné čerpadlo – v závislosti na hloubce studny.