Hlavní obsah

Sanace zahradního jezírka

Při nepravidelné nebo dokonce žádné péči zahradní jezírko rychle zpustne a fólie po několika letech většinou již také není intaktní. Prosté vyčistění jezírka pak již nestačí.

Při kompletní sanaci jako v ukázaném příkladu odstraníte všechny rostliny, obnovíte fólii jezírka a současně změníte tvar i velikost jezírka – s větším životním prostorem pro ryby a rostliny. Vznikne tak kromě nového biotopu i zcela jiná zahrada.

1. Vyčištění zahradního jezírka

Než začnete s novým ztvárněním, musíte nejdříve odčerpat vodu z jezírka pomocí sacího nebo kalového čerpadla a evakuovat ryby i jiné živočichy. K tomu si vezměte dostatečně velký zásobník jako dočasné ubytování a starou vodu z jezírka do něj vypusťte. Tento „zbytek vody“ použijete později i do nového jezírka, protože výlučně čerstvá voda z vodovodu by pro ryby byla šokem a velmi škodlivá.

Jakmile je jezírko prázdné, odstraňte lopatou kal a zbytky rostlin a zlikvidujte starou fólii. Nejlépe to jde, když fólii rozřežete nožem na menší kousky.

2. Zvětšení zahradního jezírka

Takto vysušené jezírko nyní můžete zvětšit a změnit jeho tvar: vyznačte si k tomu obrysy nového zahradního jezírka pomocí lana a následně vykopejte půdu (rýč nebo minibagr). Odstraňte kořeny a špičaté kameny a dbejte dokola na stejnou výšku jezírka (vodováha) na okrajích.

Nyní vymodelujte zóny s různou hloubkou: Mokřadní zónu do deseti centimetrů pod hladinou vody. Směrem ke středu jezírka následuje zóna mělké vody 10 až 40 centimetrů a od 40 centimetrů hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, jinak budou později okraje fólie vyčnívat z vody.

3. Okrajová obruba

Okraj jezírka zpevněte betonovými tvárnicemi, které položíte do maltového lože. K tomu použijte cementovou maltu, tvárnice položte dokola a zajistěte je dodatečnou betonovou zadní opěrou proti sklouznutí.

4.Fólie jezírka, netkaná textilie atd.

Nyní rozprostřete rovnoměrně písek na celém dně jezírka (tloušťka vrstvy: 5 až 10 cm). Následně vyložte tvar jezírka ochranou netkanou textilií s přesahem, než rozložíte fólii a přetáhnete ji přes okraje. Tyto práce provádějte o teplém dnu: Fólie se tím ideálně přizpůsobí tvaru jezírka.

5. Osázení rostlinami a provedení okrajů

Nyní začíná osázení rostlinami. Zde se ztvárnění a vkusu nekladou žádné hranice. Dbejte však na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody. Kromě toho použijte košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk (alternativně vyložte košíky na rostliny netkaným textilem). Tak zůstane později všechno v požadované poloze a nebude klouzat.

Všimněte si: Osazujte různé zóny od jedné terasy ke druhé a přitom je postupně naplňujte vodou. 

Vnitřní okraj fólie zakryjte vybranými velkými kameny. Nyní také můžete fólii odříznout. Na ještě viditelné okraje jezírkové fólie rozdělte menší štěrk.

Závěrem jezírko úplně naplňte vodou. Bude trvat přibližně dva až tři dny, dokud se zákal neusadí a voda nevyčistí.

Obrázková galerie: Sanace zahradního jezírka

Po kompletní sanaci zahradního jezírka se bude rostlinám a rybám lépe dařit.
Nejdříve odčerpejte vodu z jezírka, vylovte ryby, odstraňte kal ze dna rybníčka a vyhoďte starou fólii.
Vymodelujte si nově jak bude zahradní jezírko vypadat – přitom vezměte v úvahu různé zóny pro výsadbu vodních rostlin
Upevněte okraj lemování jezírka betonovými dlaždicemi. Proto použijte cementovou maltu.
Vysypejte umístění jezírka nejdříve pískem, pak položte ochrannou membránu vyrobenou z plsti a nakonec umístěte rybniční fólii.
Umístěte koše pro vysázení rostlin a ozdobte vnitřní okraje jezírka velkými okrasnými kameny.
Odřezejte přesahující fólii okolo jezírka tak, aby byla skrytá. Nyní můžete napustit rybník vodou.
 

Jezírková fólie, netkaný textil a košíky

Jezírkové fólie jsou v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnití a aby byla nezávadná pro živočichy a rostliny.

Netkaná textilie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny jsou v mnoha různých velikostech a tvarech.  Zajišťují, že všechno zůstává na svém místě a že rostliny nebudou příliš bujet.

 • Betonové tvárnice
 • Nůž na koberce
 • Zahradní hadice
 • Gumová palička
 • Štěrk
 • Případně minibagr
 • Přírodní kámen
 • Košíky na rostliny
 • Jezírková fólie
 • Jezírkové rostliny
 • Písek
 • Sací nebo kalové čerpadlo
 • Šňůra
 • Ochranná netkaná textilie
 • Lano
 • Rýč
 • Kameny
 • Vodováha
 • Cementová malta