Dláždění zahradního chodníku přírodním kamenem

Přírodní kámen je osvědčeným a trvalým stavebním materiálem na terasy, zdi, schody a – v tomto případě –  na chodníky. Hrubě lámané polygonální desky vypadají velice přirozeně, přizpůsobí se svému okolí a – společně s přírodou – důstojně stárnou. Pokládka však vyžaduje trochu trpělivosti: Kameny musíte vybírat kus po kusu, lícovat a těsně pokládat do směsi z písku a cementu.

Chodník dlážděný přírodním kamenem je pouze jedním kompozičním prvkem Rádce BAUHAUS Vybudování rodinné zahrady. Jak vybudovat a založit prostornou dřevěnou terasu s dřevěnou lávkou, lavičku z gabionů, travní koberec a velké pískoviště si přečtěte zde: Vybudování rodinné zahrady


Návod

1. Příprava lámaných dlažebních tvarovek a podkladu

Na rozdíl například od garážových vjezdů jsou zahradní chodníky zatíženy méně – chodník dlážděný přírodním kamenem můžete adekvátně budovat „na písku“: Vykopejte zeminu a zhutněte podklad. Dbejte přitom na sklon povrchu jedno až dvě procenta směrem od domu – pak nemusíte pokládat dodatečné odvodnění. Na takto zhutněnou zeminu nyní rozhrňte písek jako nosnou vrstvu, který rovněž zhutníte. Na chodníky stačí zpravidla 15 až 25 centimetrů. Kromě toho roztřiďte a očistěte dosloužilé lámané dlažební tvarovky.

Vibrační desky a pěchovadla jsou k dispozici v půjčovně nářadí BAUHAUS: Půjčovna nářadí

Dlážděné plochy potřebují stabilní lemování okrajů, například z maloformátového přírodního kamene. Zajišťují okraje dlažby proti posunutí a pokládají se do cementového lože s bočním ohraničením.

 

 

2. Pokládka lámaných dlažebních tvarovek do pískocementového lože

Při pokládce vybírejte přírodní kámen tak, aby vznikal harmonický celkový obraz. Jednotlivé dlaždice můžete také nepatrně upravovat, pokud vyčnívají výstupky nebo rohy. Většinou se však tvarovky nechávají tak, jak jsou.
Vybrané tvarovky pokládejte do směsi z písku a cementu a každou tvarovku mírným poťukáním usaďte do správné polohy

Vodováhou zkontrolujte stejnou a rovnoměrnou výšku obkladu – jednotlivé tvarovky v případě potřeby zaťukněte hlouběji pryžovým kladívkem.

Jakmile jsou položeny všechny tvarovky a pevně sedí v pískocementovém loži, plochu pečlivě zameťte a následně zapískujte vodou z kropicí konve.

Poté, co si pískocementová směs sedla, nakonec buď po částech nanášejte spárovací maltu (přebytečnou maltu na dlaždicích ihned odstraňujte mokrou houbou) nebo postupujte podle metody lití. U metody lití se namíchaná spárovací hmota nevplavuje, ale lije se přímo do nestejně širokých spár (5 až 50 mm) a mírně přes okraj. Po cca 30 až 45 minutách seškrábnete přečnívající spárovací maltu zednickou lžící do roviny. Poté spáry vyhladíte mokrou houbou a okraje desek očistíte.

Tip

Alternativní povrchy chodníků

Namísto dlážděných chodníků můžete zvolit také povrch z barveného štěrku, kačírků, dřevěných štěpek nebo mulčovací kůry, jejichž pokládka je rychlá. Výhoda obou posledně jmenovaných: Pokud odřezky větví rozmělníte vlastními silami, jsou dřevěné štěpky za nulovou sazbu a vy po nich chodíte jako po měkké lesní půdě. Štěpky i mulčovací kůru však musíte častěji obnovovat.

Nářadí a materiál

 • Koště 
 • Kropicí konev
 • Pryžové kladivo
 • Zednická lžíce
 • Přírodní kámen podle potřeby (zde: hrubě lámaná polygonální dlažba)
 • Malta na spárování přírodního kamene
 • Písek
 • Lopata
 • Houba
 • Vodováha 
 • Cemen

Galerie

NÁVOD: Chodníky z lámaného přírodního kamene působí velmi přirozeně a zdobí každou udržovanou zahradu.

Pokud jsou všechny dlaždice položeny ve stejné výšce, plochu zameťte a zapískujte vodou.

Na připravenou plochu pokládejte do směsi z písku a cementu zvolené tvary.

Nakonec naneste spárovací maltu, která zabrání tomu, aby se později šířil plevel. Přebytečnou maltu ihned odstraňte vodou a houbou. 

Dlažební tvarovky pokládejte tak, aby měly stejnou výškovou úroveň (vodováha).

Pokud jsou všechny dlaždice položeny ve stejné výšce, plochu zameťte a zapískujte vodou.

Nakonec naneste spárovací maltu, která zabrání tomu, aby se později šířil plevel. Přebytečnou maltu ihned odstraňte vodou a houbou.