Montáž schodů na půdu

Pokud chcete půdu využívat pouze jako odkládací nebo skladovací prostor, jsou výklopné schody na půdu tou správnou volbou. Otevírají se pomocí vhodné tyče. Schody se jednoduše vyklopí a později se opět mohou diskrétně zasunout směrem nahoru. Montáž těchto schodů na půdu, které šetří místo, nepředstavuje pro dva průměrně zručné kutily žádný problém.

Jak si sami postavíte komfortní schodnicové schody do půdních prostor, si přečtete v Rádci BAUHAUS: Zbudování dřevěných schodů. 

Mohlo by vás zajímat: Zbudování dřevěných schodů


Návod

1. Proražení otvoru

Při výměně starého schodiště na půdu za nové je otvor ve stropě již k dispozici. Musíte pouze odšroubovat staré schody a ozdobný rám a odstranit schodový truhlík.

Pokud nemáte otvor pro přístup do půdních prostor, před jeho prorážením se raději poraďte s odborníkem.

2. Montáž schodů

Na oba konce nových schodů připevněte stabilní dřevěné latě a vsaďte je i se schodovým truhlíkem shora do připraveného otvoru. Latě navíc podložte dřevěnými klíny.

Pozor: Schody na půdu používejte až v okamžiku, kdy jsou bezpečně provedeny všechny pracovní kroky a stupně jsou přizpůsobeny výšce místnosti.

Mezi dřevěné klíny položte příčník a posouváním klínů celou konstrukci pečlivě vyrovnejte do úhlu 90 stupňů.

Schodový truhlík bočně vypodložte odřezky dřeva a schody následně přišroubujte: skrze ostění rámu, na každé podélné straně (u betonového stropu otvory náležitě předvrtejte a spojte hmoždinkami). V případě potřeby šroubový spoj znovu povolte a vypodložení posuňte tak, aby bylo možné schody později zavírat hladce a těsně.

3. Uzpůsobení výšky schodů

Nyní schodové díly vyklopte a nejspodnější díl ohněte pod prostřední (za tímto účelem případně povolte matice připevněné na schodnici). Nyní můžete přesně odměřit vzdálenost k zemi. Rozměr přeneste na spodní schodový díl a adekvátně jej zkraťte ocaskou nebo přímočarou pilou.

Pozor: Podlaha nemusí být stejnoměrně rovná, proto obě strany schodů změřte a zkraťte pouze natolik, aby všechny tři schodové díly tvořily přímou linii a místa zlomu navzájem lícovala.

4. Montáž bezpečnostního zábradlí

Bezpečnostní zábradlí kolem otvoru nahoře v půdním prostoru poskytuje doplňkové zabezpečení. Sesaďte jednotlivé laťové části zábradlí a přišroubujte je do schodového truhlíku. Vezměte vodováhu a zkontrolujte vodorovné uložení. Příliš dlouhé zábradelní tyče zkraťte pilou.

Nakonec sešroubujte příčné latě s rohovými sloupky.

Rohové sloupky zase dodatečně zajistěte u přední strany. Použijte k tomu kovové vzpěry mezi rohovými sloupky zábradlí a půdním prostorem.

5. Ozdobný rám

Přechod od stropu ke schodovému truhlíku můžete nakonec ještě zkrášlit ozdobným rámem.

Tip

Tepelně izolované schody na půdu v kompletním paketu

Při koupi schodů na půdu dbejte na účinnou tepelnou izolaci.

Tepelně izolované schody na půdu jsou u nás v BAUHAUS k dostání v různých rozměrech jako kompletní paket včetně poklopu otvoru, truhlíku do otvoru, madla a ochranného zábradlí.

Nářadí a materiál

 • Aku šroubovák
 • Tužka
 • Schody na půdu (poklop otvoru, truhlík do otvoru, madlo a ochranné zábradlí)
 • Vláknitý izolační materiál nebo montážní pěna
 • Ocaska nebo přímočará pila
 • Dřevěné/montážní klíny a odřezky dřeva
 • Vruty do dřeva
 • Žebřík
 • Otevřený klíč
 • Šrouby
 • Šroubovák
 • Podpěrné trámy resp. dřevěné latě
 • Vodováha
 • Skládací metr

Galerie

Montáž schodů na neobydlenou půdu se nejlépe provádí ve dvou.

Nové schody vsaďte do otvoru shora. Pokud na oba konce schodového truhlíku připevníte pevné dřevěné latě, nepotřebujete ze spodní strany opěrnou konstrukci.

Latě pomocně podložte příčnými trámky a dřevěnými klíny. Vše vyrovnejte odpovídajícím posunutím klínů.

Schodový truhlík vypodložte odřezky dřeva a schody přišroubujte do dřevěného trámového stropu (resp. spojte hmoždinkami v případě betonové podlahy).

Otvor zdola uzavřete a vyzkoušejte, zda se perfektně zavřou i schody. Případně musíte ještě jednou povolit šroubový spoj a vypodložení posunout.

Individuální výšku schodů přizpůsobte tím, že schody vyklopíte, spodní díl schodů překlopíte dozadu a odměříte vzdálenost k zemi.

Rozměr nyní přeneste na spodní třetinu schodů, příslušně ji zkraťte pilou, a nakonec pod konce přišroubujte ochranné krytky.

Vzniklý dutý prostor mezi schodovým truhlíkem a stropem vyplňte montážní pěnou nebo vláknitým izolačním materiálem.

Na závěr namontujte kolem otvoru bezpečnostní zábradlí: Sešroubujte jednotlivé laťové části zábradlí a přišroubujte je do schodového truhlíku. Rohové sloupky navíc zajistěte kovovými vzpěrami.