Montáž umyvadla

Pracovní kroky při montáži všech modelů umyvadel jsou podobné (až na některé nestandardní speciální konstrukce), takže i řemeslničtí laici dokáží tuto práci zvládnout vlastními silami. Dbejte však na to, abyste nové umyvadlo přidělali na zeď pevně a bezpečně a ve správné výšce. Aby bylo pro všechny členy rodiny umývání podobně snadné, platí následující zjednodušené základní pravidlo: Horní okraj umyvadla je umístěn 82 až 86 centimetrů nad zemí.

Poradenství, plánování, servis nebo kompletní renovace – se službou „360° servis“ vás SVĚT KOUPELEN v několika pohodlných krocích dovede ke koupelně podle vašeho výběru.


Návod

1. Předmontáž armatury

Nejdříve stanovte přesnou polohu umyvadla (pomocí vodováhy a skládacího metru), označte místa pro upevnění a značky vyznačte důlčíkem (nebo na příslušná místa nalepte olepovací pásku).

Pozor: Tuto práci provádějte nejlépe ve dvou: Jeden drží umyvadlo, druhý zdola vyznačí umístění vrutošroubů.

Vrtačkou a vrtákem do kamene v určených místech opatrně vyvrtejte otvory (vypněte příklep). Hmoždinky nyní nejdříve zatlučte do otvorů kladivem. Následně zašroubujte vrutošrouby, dokud i ty nedrží ve zdi pevně a bezpečně.

Jsou-li přípojky vody dosud zadělané zaslepovacími zátkami, odstraňte je a místo nich na přívod studené a teplé vody našroubujte dva rohové ventily. Závity napřed oviňte teflonovou páskou nebo konopím – pak jsou absolutně těsné.

Nyní namontujte armaturu, protože je to snazší, dokud je umyvadlo zatím přístupné ze všech stran. Přípojky studené a teplé vody protáhněte příslušnými místy v umyvadle. Vezměte obě podložky a na šroubový závit nasaďte obě krytky a pevně utáhněte matice na závitových tyčích až na doraz.

Pro montáž odtokového ventilu veďte horní část kalichu ventilu spolu s těsněním shora skrz výpustný otvor, proti němu zdola přiložte další těsnění a přišroubujte spodní část ventilu. Kromě toho vezměte prodloužení táhla a přišroubujte jej do ústrojí táhla armatury. Na odtokovou soupravu nasaďte protikus a pevně jej přišroubujte.

2. Finální montáž

Nyní opět pracujte nejlépe ve dvou: Umyvadlo nasuňte na oba vrutošrouby, ze spodní strany umyvadla nasaďte plastové vodicí podložky a matice a utáhněte je šroubovacím klíčem. Vodováhou zkontrolujte vodorovné uložení umyvadla a v případě potřeby jej upravte.

Nyní můžete nasadit vypouštěcí zátku a připevnit spojovací článek obou táhel: Vezměte sifon a zasuňte koncový kus s nasazenou rozetou skrz gumovou vsuvku cca pět centimetrů hluboko do odtokové trubky. Na druhou stranu trubky nasaďte těsnění a přišroubujte ji na odpad. Spojte táhla s prodloužením táhel a oba šrouby utáhněte. Nyní zkontrolujte funkci stisknutím zavírací páčky na armatuře. Nakonec připojte hadice na studenou a teplou vodu.

Tip

Utěsnění závitu konopím

Nejdříve mírně zdrsněte závit kovovým pilovým listem. Nyní přiložte několik konopných provazců napříč k závitu a čistě a pevně je pokládejte do závitu zevnitř směrem ven. Pokládejte vždy přes příčně položené konopí. Do posledních ovinů přiberte příčně položené konopné provazce. Pokud je závit rovnoměrně vyplněn konopím, naneste ještě kapku těsnicí pasty. Sešroubovat a hotovo!

Čisté spáry

Pokud olepíte oblasti pod spárou a nad spárou olepovací páskou, zajistíte naprosto přesný průběh spáry. Pokud chcete čistou spáru a nebudete olepovat, měli byste silikon nanášet zvlášť rovnoměrně.

Nářadí a materiál

 • Tužka nebo lepicí pásky k označení vrtaných otvorů
 • Vrtačka vč. vrtáku do skla a dlaždic nebo víceúčelový vrták
 • Kladivo
 • Důlčík nebo dosloužilý starý vrták
 • Šroubovací klíč
 • Silikon vč. kartušové pistole
 • Hmoždinky pro vrutošrouby
 • Teflonová páska nebo konopí a těsnicí pasta
 • Umyvadlo včetně montážního příslušenství
 • Kleště na vodovodní trubky
 • Vodováha
 • Skládací metr

Galerie

Po označení přesné polohy umyvadla na stěně vyznačte body důlčíkem nebo vysloužilým vrtákem. Díky důlku vrták bezpečně drží a nesklouzne.

V plánovaných místech vrtačkou opatrně vyvrtejte otvory, kladivem zatlučte hmoždinky pro vrutošrouby a následně pevně a bezpečně vrutošrouby zatočte do stěny.

Při předmontáži armatury se nemusíte obejít bez návodů: Výrobci dodávají pro každou armaturu podrobné montážní popisy.

Dříve než k armatuře přišroubujete obě hadice na přívod teplé a studené vody, našroubujte do armatury příslušný upevňovací šroub.

Pro montáž odtokového ventilu sešroubujte prvně kalich ventilu (v umyvadle) se spodní částí. Mezi spodní část ventilu a dolní odtok umyvadla patří těsnění!

Po protažení obou hadic otvorem v umyvadle a po upevnění armatury zavěste umyvadlo na vrutošrouby. Zkontrolujte přesnou polohu umyvadla, na zadní stranu umyvadla naneste několik proužků silikonu – a vše pevně přišroubujte.