Montáž stojanového WC

Díky moderním technologiím mohou být dnešní WC vybaveny komfortem, který nám usnadňuje život. Nejen, že si můžeme zvolit mezi stojatým WC či závěsným, ale můžeme si vybrat i způsob splachování (vymývací splachovač nebo splachovač s nízko položenou nádržkou) a druh vestavby (montáž před stěnou nebo do stěny). Při nákupu keramiky pro WC věnujte pozornost plochám se snadnou údržbou. Tyto mají takový povlak, že se vápno a nečistoty odplaví vodou a usazeniny vápna se již vůbec nevytváří. Na agresivní čisticí prostředky tak můžete zcela zapomenout.

Poradenství, projekt, plánování, servis nebo kompletní renovace – to je Svět koupelen >>


Návod

1. Předběžná montáž stojanového WC a splachovací nádržky

Nejprve připevněte těsnicí prstenec na přívod splachovací nádržky. Poté nasaďte splachovací nádržku na toaletu a navzájem je sešroubujte.

Upozornění: Pokud je vaše koupelna opatřena odpadem, který vede vodorovně do stěny, musíte WC namontovat s odvodem do stěny. V zobrazeném příkladu bylo zvoleno stojanové WC s nasazenou keramickou splachovací nádržkou.

Takto předem smontované WC nyní přisaďte přesně kolmo ke stěně a změřte odstup od odpadu. Přeneste nyní rozměry na odpadní trubku a tu přiřízněte podle potřeby.

Pokud není odpad ve stejné výšce jako přípojka WC, musíte vyrovnat výškový rozdíl a to pomocí trubkové úhlové spojky, kterou vložíte mezi dva rovné úseky trubky.

2. Přišroubování stojanového WC k podlaze

Před tím, než WC a odpad ve stěně pevně spojíte s trubkou, musíte kloset přišroubovat k podlaze: Položte WC do požadované polohy a skrz otvory pro připevnění vyznačte na podlaze místa pro vyvrtání. Otvory pro hmoždinky pak opatrně vyvrtejte při nízkých otáčkách (vyznačte místa pro vrtání důlčíkem nebo nalepte lepicí pásku na obkládačky, aby vrták neodskočil).

Konopím a těsnicí páskou utěsněte přípojky na obou stranách odtokové trubky. Nyní nasuňte mísu WC na upevňovací otvory a současně spojte WC trubkou s odpadem ve stěně. Následně přišroubujte WC k podlaze. Přitom šrouby nedotahujte, aby porcelán nepraskl!

Doporučení: Aby se zamaskoval nevzhledný přechod odpadní trubky do stěny, můžete na trubku jednoduše navléknout plastovou manžetu.

3. Připojení splachovací nádržky

Nádržku splachovače nyní spojte s přívodem vody – buď trubkou splachovače nebo ohebnou přívodní hadicí tak, jako ve vyobrazeném příkladu: Přišroubujte nejprve rohový ventil k přípojce na stěně (nezapomeňte přitom na teflonovou pásku nebo konopí pro utěsnění) a pak připevněte hadici k rohové spojce a k nádržce splachovače.

Nakonec namontujte splachovací zařízení nasaďte víko na splachovací nádržku.

Tip

Utěsnění konopím

Nejprve závity trochu zdrsněte pilovým listem na kov. Nyní položte čistě a pevně několik vláken konopí napříč závitů zevnitř směrem ven a pakoviňte příčně položená vlákna konopí. Pro poslední oviny přiberte napříč položená vlákna konopí. Jsou-li závity rovnoměrně vyplněny konopím, naneste na ně ještě několik kapek těsnicí pasty. Sešroubujte a máte hotovo!

Nářadí a materiál

 • Konopí nebo těsnicí páska
 • Odpadní trubka/koleno WC (i odpadní hrdlo WC)
 • Otevřený maticový klíč
 • Přívodní hadice s vhodnými závity
 • Rohový ventil s rozetou
 • Ruční pilka
 • Sedátko WC
 • Skládací metr
 • Stojanové WC s nasazenou keramickou splachovací nádržkou a upevňovacím materiálem
 • Šroubovák
 • Těsnicí kroužky
 • Těsnicí pasta
 • Tužka
 • Vodováha
 • Vrtačka a vrták

Galerie

Sešroubujte nádržku splachovače s WC (nezapomeňte na těsnicí prstenec na přítok nádržky splachovače).

WC přisaďte ke stěně a skládacím metrem odměřte požadovanou délku odtokové trubky

Odtokovou trubku podle potřeby přiřízněte a zkontrolujte délku tak, že spojíte WC s trubkou a s odpadem ve stěně

Nyní předvrtejte otvory pro upevnění na podlahu a záchodovou mísu přisaďte ke stěně. Spojte současně odtokovou trubku s WC a s odtokem ve stěně a poté přišroubujte WC k zemi.

Pro připojení splachovací nádržky našroubujte rohový ventil do přívodu vody a pak připojte nádržku a přívod vody pomocí hadice (nebo zavlažovací trubky). Nakonec namontujte splachovací zařízení a nasaďte víko na splachovací nádržku.