Hlavní obsah

Montáž stojanového WC

Dříve existovaly nemotorné záchody různých druhů a nočníky. Dnes je toaleta ještě stále „tiché“ místečko, protože se zde ve vší tichosti vyřizují „záležitosti“ a přitom nechce být nikdo rušen. Ale moderní technologie umožňují, aby byly WC vybaveny rozličným komfortem, který nám usnadňuje život. Nejenom proto, že existuje volba mezi stojatým WC a různými nástěnnými WC. Lze volit i způsob splachování – vymývací splachovač nebo splachovač s nízko položenou nádržkou – a druh vestavby – montáž před stěnou nebo do stěny. Věnujte při nákupu keramiky pro WC pozornost plochám se snadnou údržbou. Tyto mají takový povlak, že se vápno a nečistoty odplaví vodou a usazeniny vápna se již vůbec nevytváří. Na agresivní čisticí prostředky můžete zcela zapomenout.

Poradenství, projekt, plánování, servis nebo kompletní renovace – se servisem v rozsahu 360° Vás přivádí Svět koupelen v několika pohodlných krocích do Vaší koupelny dle Vaší volby.

1. Předběžná montáž stojanového WC a splachovací nádržky

Nejprve připevněte těsnicí prstenec na přívod splachovací nádržky. Poté nasaďte nádržku splachovače na toaletu a navzájem je sešroubujte.

Pamatujte si: pokud je Vaše koupelna opatřena odpadem, který vede vodorovně do stěny, musíte příslušně namontovat WC s odvodem do stěny. V zobrazeném příkladu padla navíc volba na stojanové WC s nasazenou keramickou splachovací nádržkou.

Takto předem smontované WC nyní přisaďte přesně kolmo ke stěně a změřte odstup od odpadu. Přeneste nyní rozměry na odpadní trubku a tu příslušně přiřízněte.

Pokud není odpad ve stejné výšce jako přípojka WC, musíte vyrovnat výškový rozdíl. Použijte k tomu trubkovou úhlovou spojku, kterou vložíte mezi dva rovné úseky trubky.

2. Přišroubování stojanového WC k podlaze

Před tím, než nyní WC a odpad ve stěně pevně spojíte s trubkou, musíte nejprve kloset přišroubovat k podlaze: Položte WC do požadované polohy na podlahu a vyznačte otvory pro vyvrtání tak, že skrz otvory pro připevnění vyznačíte polohu otvorů pro vyvrtání na podlaze. Otvory pro hmoždinky pak opatrně vyvrtejte při nízkých otáčkách (vyznačte místa pro vrtání důlčíkem nebo nalepte lepicí pásku na obkládačky, aby vrták neodskočil).

Konopím a těsnící páskou utěsněte přípojky na oběch stranách odtokové truby. Nyní nasuňte mísu WC na upevňovací otvory a současně spojte WC trubkou s odpadem ve stěně. Následně přišroubujte WC k podlaze. Přitom šrouby nedotahujte, aby porcelán nepraskl!

Pamatujte: Aby se zamaskoval nevzhledný přechod odpadní trubky do stěny, navlékněte prostě na trubku plastovou manžetu.

3. Připojení splachovací nádržky

Nádržku splachovače nyní spojte s přívodem vody – buď trubkou splachovače nebo ohebnou přívodní hadicí tak, jako ve vyobrazeném příkladu: Přišroubujte nejprve rohový ventil k přípojce na stěně (nezapomeňte přitom na teflonovou pásku nebo konopí pro utěsnění) a pak připevněte hadici k rohové spojce a k nádržce splachovače.

Nakonec namontujte ještě splachovací přípravek nasaďte víko na nádržku splachovače.

Obrázková galerie: Montáž stojanového WC

Sešroubujte nádržku splachovače s WC (nezapomeňte na těsnicí prstenec na přítok nádržky splachovače).
WC přisaďte ke stěně a nyní skládacím metrem odměrejte požadovanou délku odtokové truby
Odtokovou trubku příslušně přiřízněte a skontrolujte délku tak, že spojíte WC s trubkou a s odpadem ve stěně
Nyní předvrtejte otvory pro upevnění na podlahu a pak přisaďte záchodovou mísu pomocí otvorů na přichycení. Spojte současně odtokovou trubu s WC a s odtokem ve stěně a poté sešroubujte WC na zemi.
Pro připojení nádržky splachovače našroubujte rohový ventil do přívodu vody a pak připojte nádržku splachovače a přívod vody pomocí hadice (nebo zavlažovací trubky). Nyní ještě namontujte splachovací přípravek nasaďte víko na nádržku splachovače.
 
 
 

Utěsnění konopím

Nejprve závity trochu zdrsněte pilovým listem na kov. Nyní položte čistě a pevně několik vláken konopí napříč závitů zevnitř směrem ven a pak proveďte ovinutí přes příčně položená vlákna konopí. Pro poslední oviny napříč položených vláken konopí přiberte napříč položená vlákna konopí. Jsou-li závity rovnoměrně vyplněny konopím, naneste na ně ještě několik kapek těsnicí pasty. Sešroubujte a hotovo!

 • Tužka
 • Vrtačka a vrták
 • Těsnící kroužky
 • Těsnící pasta
 • Rohový ventil s rozetou
 • Ruční pilka
 • Konopí nebo těsnící páska
 • Otevřený maticový klíč
 • Šroubovák
 • Stojaté WC s nasazenou keramickou nádržkou splachovače a upevňovacím materiálem
 • Vodováha
 • Sedátko WC
 • Odpadní trubka/koleno WC (i odpadní hrdlo WC)
 • Skládací dřevěný metr
 • Přívodní hadice s vhodnými závity