Montáž krbových kamen

Každý, kdo chce mít ve svém obývacím pokoji příjemné teplo, má možnost si vybrat ze široké škály nabízených kamen či krbů. Krbová kamna mají tu výhodu, že jsou poměrně levná a navíc je lze zabudovat dodatečně. Montáž vlastními silami není obtížná a navíc vám ušetří několik stovek korun. Odsouhlasení s kominíkem je ovšem nevyhnutelné: Poradí vám mimo jiné s výběrem správných kamen, jejich umístěním, potřebným odtahem spalin a přívodem vzduchu pro spalování. Je to také ten, kdo nové topeniště po instalaci a před uvedením do provozu přebírá.


Návod

1. Správné umístění krbových kamen

Pokud má místnost komínový odtah, umístěte krbová kamna do jeho blízkosti. Pokud tomu tak není, musíte kamna postavit u venkovní stěny, kouřovod vyvést směrem ven a na fasádu nainstalovat systémový komín z nerezové oceli.

Upozornění: Při montáži kamen je návštěva kominíka ve vašem domě nevyhnutelná!

2. Připojení kouřovodu a deska na ochranu proti ohni

Jakmile jste si zvolili konečné místo pro vaše krbová kamna, změřte nová kamna a vyznačte na stěně výšku, ve které má být vyveden kouřovod do komína. Přidržte vložku na stěně a obkreslete její obvod.

Vyvrtejte nyní pomocí příklepové vrtačky nebo vrtacího kladiva těsně vedle sebe otvory uvnitř značení a pak opatrně vysekejte otvor kladivem a sekáčem. Namíchejte ohnivzdornou maltu a naneste ji pečlivě kolem otvoru ve stěně.

Upozornění: Má-li být kouřovod veden hořlavými stavebními materiály ve stěně, například konstrukcí z dřevěných stojek, nahraďte je nehořlavými materiály, například pórobetonem.

Nyní umístěte komínovou zděř do otvoru ve stěně.

Upozornění: Ani trubka kouřovodu, ani komínová zděř do stěny nesmí zasahovat do průřezu komína!

Je-li vaše podlahová krytina z hořlavého materiálu (např. dřevo, koberec nebo PVC), musíte navíc kamna podložit ochrannou deskou proti ohni ze skla nebo kovu. Deska by měla mít takové rozměry, aby vyčnívala z pod kamen vpředu 50 cm a po stranách 30 cm.

3. Montáž krbových kamen

Postavte krbová kamna ve vzdálenosti minimálně 20 cm od stěny a připojte kouřovod. Aby bylo vše utěsněno, opatřete připojení u kamen páskou ze skelných vláken a zasuňte kouřovod. Druhý konec trubky zasuňte do komínové zdířky ve stěně.

Upozornění: Při usazování kamen podložte textilií nebo podobným materiálem, aby se ochranná deska nepoškrábala.

Poté, co jsou krbová kamna vodorovně usazena, je třeba namontovat boční a krycí kachle. Závěrem musí u nově vzniklého topeniště provést přejímku kominík.

Tip

Vyvedení kouřovodu vnější stěnou


Pokud není k dispozici odtah komínem, musíte kouřovod vyvést vnější stěnou. Vyplňte pak dutiny kolem trubky nejen ohnivzdornou maltou, ale i minerální vatou.

Pozor u sdružených systémů tepelné izolace z tvrdé pěny! Kouřovody se nesmí skrz takové systémy vést, systém izolace se musí vybrat a kolem trubky dostatečně nahradit nehořlavým izolačním materiálem (např. minerální vatou). Pro dřevěné stěny existují speciální nehořlavé prostupy, do kterých můžete kouřovod vsadit.

Nářadí a materiál

 • Jemný prachový filtr
 • Kachle
 • Kladivo
 • Kouřovod
 • Krbová kamna
 • Míchací nástavec (do vrtačky)
 • Ohnivzdorná malta
 • Ochranná deska pod kamna
 • Páska ze skelných vláken
 • Sekáč
 • Skládací metr
 • Šroubový klíč
 • Tužka
 • Vložka do stěny pro kouřovod
 • Vodováha
 • Vrtačka (příklepová) nebo vrtací kladivo
 • Zednická lžíce

Obrázková galerie: Montáž krbových kamen