Hlavní obsah

Montáž krbových kamen

Ten kdo chce mít ve svém obývacím pokoji tu správnou teplotu, může si vybírat mezi různými kamny a krby. Krbová kamna mají tu výhodu, že jsou poměrně levná a navíc je lze zabudovat dodatečně. Montáž vlastními silami není obtížná a navíc Vám ušetří několik stovek korun. Odsouhlasení s kominíkem je ovšem nevyhnutelné: Poradí Vám mimo jiné s výběrem správných kamen, jejich umístěním a dá Vám rady ohledně potřebného odtahu spalin a přívodu vzduchu pro spalování. Je to také on, který nové topeniště po instalaci a před uvedením do provozu přebírá.

1. Správné umístění krbových kamen

Pokud má místnost komínový odtah, umístěte krbová kamna do jeho blízkosti. Pokud tomu tak není, musíte kamna postavit u venkovní stěny, kouřovod vyvést směrem ven a na fasádu nainstalovat systémový komín z nerezové oceli.

Pamatujte si: Návštěva kominíka ve Vašem domě je nevyhnutelná!

2. Připojení kouřovodu a deska na ochranu proti ohni

Jakmile bylo určeno definitivní stanoviště pro krbová kamna po odsouhlasení s kominíkem, změřte nová kamna a vyznačte na stěně výšku, ve které má být kouřovod vyveden do komína. Nyní přidržujte vložku do stěny a obkreslete obvod podle vložky.

Vyvrtejte nyní těsně vedle sebe otvory uvnitř značení (použijte příklepovou vrtačku nebo vrtací kladivo) a pak opatrně vydlabejte zaoblení kladivem a sekáčem. Namíchejte ohnivzdornou maltu a naneste ji pečlivě kolem otvoru ve stěně.

Pamatujte si: Pokud má být kouřovod veden hořlavými stavebními materiály ve stěně, například při použití konstrukce z dřevěných stojek, nahraďte je nehořlavými materiály, například pórobetonem.

Nyní vložte vložku do stěny do otvoru.

Pamatujte si: Ani trubka kouřovodu, ani vložka do stěny nesmí zasahovat do průřezu komína!

Skládá-li se Vaše podlahovina z hořlavého materiálu (např. dřevo, koberec nebo PVC), musíte navíc pod kamna podložit individuálně přiříznutou desku na ochranu proti ohni ze skla nebo kovu. Deska na ochranu proti ohni by měla mít takové rozměry, aby vyčnívala z pod kamen vpředu 50 cm a po stranách 30 centimetrů.

3. Montáž krbových kamen

Postavte krbová kamna ve vzdálenosti minimálně 20 centimetrů od stěny a připojte kouřovod. Aby bylo vše utěsněno, opatřete připojení u kamen páskou ze skelných vláken a zasuňte kouřovod. Druhý konec trubky zasuňte do vložky ve stěně.

Pamatujte si: Při ustavování kamen je podložte textilií nebo podobným materiálem, aby se zabránilo vzniku škrábanců na skleněné desce.

Nyní vložte filtr pro zachycování jemného prachu. Za tím účelem vložte přídržný profil tak, že jej posunete dopředu a vložíte levý a pravý filtr.

Poté, když jste krbová kamna vodorovně ustavili, následuje ve vyobrazeném příkladě montáž bočních a krycích kachlů. Závěrem musí u nového topeniště provést kominík přejímku.

Obrázková galerie: Montáž krbových kamen

Krbová kamna postavíte jednoduše sami.
Poté, co jste určili výši připojení kouřovodu a označili průměr na zdi, vrtejte s příklepovou vrtačkou tesně vedle sebe otvory ve stěně.
Vypáčte zaokrouhlení opatrně, naneste žáruvzdornou maltu a vsaďte vložku do stěny.
Při dřevěné podlaze, koberci nebo PVC položte vhodně přiříznutou protipožární desku skla pod spodní částí kamen. Dodatečně namontován gumový profil na hranech desky chrání ze strany skleněnou desku.
Nyní vložte jeden konec kouřovodu do krbových kamen (pro utěsnění použijte pásku ze skleněného vlákna) a druhý do vložky v stěně.
Nyní můžete namontovat obklady, mastek nebo podobně. Konečně třeba ještě, aby kominík převzal topeniště.
 
 

Vyvedení kouřovodu u vnějších stěn

Pokud není k dispozici odtah komínem, musíte kouřovod vyvést vnější stěnou. Vyplňte pak dutiny kolem trubky nejen ohnivzdornou maltou, ale vyplňte jej navíc pevně i minerální vlnou.

Pamatujte si: Pozor u sdružených systémů tepelné izolace z tvrdé pěny! Kouřovody se nesmí skrz takové systémy vést, systém izolace se musí vybrat a kolem trubky velkoryse nahradit nehořlavým izolačním materiálem (např. minerální vlnou.). Pro dřevěné stěny existují speciální nehořlavé prostupy stěnou, do kterých můžete kouřovod vsadit.

 • Vrtačka (příklepová) nebo vrtací kladivo
 • Případně deska na ochranu proti ohni
 • Páska ze skelných vláken
 • Kladivo
 • Krbová kamna
 • Zednická omítačka/lžíce
 • Sekáč
 • Malta, ohnivzdorná
 • Míchací nástavec (do vrtačky)
 • Šroubový klíč
 • Vodováha
 • Skládací metr