Hlavní obsah

Natírání kovů barvou

Barvy na kov existují pro různé účely použití: jako ochranný nátěr proti korozi, jako základní barva pro přípravu barevných nátěrů a jako sytá barva k dekoraci. Kromě železa a oceli můžete barvou propůjčovat odpovídající vzhled i pozinkované oceli a neželezným kovům, jakými jsou hliník, měď nebo mosaz. Vodou ředitelné akrylové barvy nebo "klasické" barvy na bázi umělé pryskyřice obsahující rozpouštědla nanášíte na povrchy jednoduše štětcem, pěnovým válečkem nebo ze spreje.

Pamatujte: Kdo při zacházení s barvami zanedbává platná bezpečnostní pravidla (např. hojné větrání, přičemž lepší je pracovat venku), riskuje vážná poškození zdraví. Na zadní straně každého obalu naleznete pokyny k obsaženým látkám, nebezpečím a ochranným opatřením.

1. Natírání železa a oceli

Nejprve musí být natírané díly a povrchy čisté a zbavené mastnot. K čištění je nejvhodnější použít univerzální ředidlo. Rez musíte rovněž předem důkladně odstranit - obroušením (např. vrtačka s nástavcem drátěného kartáče) nebo oškrábat drátěným kartáčem. Při hlubších poškozeních korozí navíc naneste na napadená místa antikorozní přípravek.

Po očištění aplikujte základní antikorozní nátěr. Poté bude následovat vrstva barevného přednátěru a následně bílá nebo sytá barva. Velké plochy natřete bez stečení a chyb tak, že barvu nanášíte plynule v podélném směru v pruzích, roztáhnete napříč a znovu v podélném směru (svisle, vodorovně, svisle). Natírejte způsobem "mokrý do mokrého" a pracujte plynule, aby se zabránilo viditelným nasazením.

2. Natírání pozinkované oceli barvou

Novou pozinkovanou ocel vyčistěte před nanesením vhodného základního nátěru v lázni na zinek. Za tímto účelem vytvořte roztok z 10 l vody, 0,5 l čpavkového roztoku (25% vodní roztok čpavku), jakož i cca 10 ml mycího prostředku. Kovový díl důkladně očistěte brusnou houbou s rounem. Používejte rukavice!

Pamatujte: Staré, zvětralé a drsné pozinkované povrchy do lázně nemusí.

Po této lázni rovněž naneste základní nátěr.

Existují i tzv. výrobky 2 v 1 (přilnavá základní barva a antikorozní ochrana v jednom). Řiďte se ale pokyny výrobce, neboť ne všechny základní nátěrové barvy jsou vhodné pro zinkové povrchy.

Po zaschnutí základní barvy naneste krycí nátěr.

Pamatujte: Používejte jen vzájemně sladěné základní a ochranné nátěry.

3. Natírání neželezných kovů barvou

Neželezné kovy (např. hliník, měď, mosaz), ale i nerezavějící ocel můžete zkrášlit barvou. Povrch kovu nejprve pečlivě zdrsněte brusným rounem nebo jemným brusným papírem (např. o zrnitosti 320, hliník eventuálně navíc odmastěte).

Nátěr nyní nanášejte ve dvou vrstvách: Základní přilnavý nátěr (zde ze spreje) pečlivě protřepejte, nasaďte ventilek a kov křížem krážem nastříkejte.

Po zaschnutí základního nátěru naneste krycí nátěr - zde rovněž ze spreje: Nádobku spreje silně protřepejte, aby se promíchaly všechny barevné pigmenty a proveďte nástřik ze vzdálenosti asi 30 cm od daného dílu, souběžně s předmětem (nestříkejte kruhovými pohyby). Nejvhodnější je pracovat venku a okolí velkoryse zakrýt.

Obrázková galerie: Natírání kovů barvou

Před nanesením barvy důkladně vyčistěte kovy, pozinkovanou ocel a neželezné kovy. Rezavá místa odstraníte obroušením nebo oškrábáním drátěným kartáčem.
První vrstva základního nátěru zajišťuje, že se barva později drží lépe a kov je také chráněn proti korozi.
Po zaschnutí základního nátěru následuje nanesení mezinátěru – v exteriéru také antikorozních barev. Pak následuje nátěr bílou nebo sytou barvou.
Natírejte způsobem "mokrý do mokrého" a pracujte plynule, aby se zabránilo viditelným usazeninám.

Čištění a uschování štětců

Barvy na akrylové bázi jsou vodou ředitelné: Použité štětce jednoduše důkladně propláchněte pod tekoucí teplou vodou a zavěšené nechejte uschnout. Aby štětce nezkřehly i při delším skladování, zavěste je hrotem do sklenice (např. sklenice od marmelády s otvorem) se lněným nebo rostlinným olejem.

  • natěračský váleček
  • drátěný kartáč
  • poflokované válečky na akrylové barvy
  • lakovací vanička
  • štětec s pravými štětinami pro barvy na bázi umělé pryskyřice
  • štětec se syntetickými štětinami pro akrylové barvy
  • míchací dřívko
  • pěnové válečky pro barvy na bázi umělé pryskyřice
  • brusný papír
  • brusné rouno