Hlavní obsah

Ošetřování a údržba sekačky na trávu

Výkonné sekačky na trávu s benzinovým motorem nemají problémy s hustou, vysokou trávou a velkými travnatými plochami. Aby se prodloužila životnost motorů, snížily emise a spotřeba benzínu, měli byste ovšem u spalovacího motoru minimálně jednou do roka provádět údržbu – nejlépe před tím, než sekačku na trávu zazimujete. Jestliže budete navíc o sekačku na trávu pravidelně pečovat, bude bez problémů startovat a ušetří Vám mnoho mrzutostí a námahy.

Pamatujte si: Před každou prohlídkou a údržbou vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky, aby se zabránilo neočekávanému spuštění motoru – a tím i závažným úrazům od nožů sekačky! Při čištění noste kromě toho ochranné rukavice!

1. Pravidelné ošetřování

Po každém použití důkladně kartáčem vyčistěte kryt žacího ústrojí a odstraňte všechny zbytky trávy. Sběrný koš kromě toho vystříkejte zahradní hadicí.

V zimě skladujte sekačku v suchu a chráněnou před prachem – nejlépe přikrytou kusem látky nebo starou plachtou.

Klouby a ložiska pravidelně mažte (například postřikem olejem). Tím zabráníte vnikání vody a následně vzniku koroze.

2. Rozvržení obkladů

Jedenkrát ročně vyměňujte motorový olej: starý olej odsajte čerpadlem nebo vyšroubujte výpustný šroub a zachyťte olej do nádoby. Poté naplňte nový olej. Pro tento účel můžete použít buď speciální oleje pro malé motory nebo také běžný motorový olej (řiďte se údaji výrobce).

Pamatujte si: Starý olej nechte odborně zlikvidovat prostřednictvím sběrného dvora pro recyklaci.

3. Výměna vzduchového filtru

Také vzduchový filtr byste měli zkontrolovat každých 25 provozních hodin (u sekaček na trávu se používají převážně papírové lamelové filtry): Cizí tělesa a volné nečistoty prostě vyklepete. Má-li ale filtr tmavé zbarvení, vyměňte jej za nový.

4. Výměna zapalovacích svíček

Další opotřebitelný díl je zapalovací svíčka. Proto si ji při každé prohlídce důkladně prohlédněte: Zapalovací svíčka by měla být suchá a hnědě nebo šedě zbarvená. Při pokročilém opotřebení jsou vnější hrany středové elektrody zaoblené a jiskra přeskakuje neochotně. Vyměňte zapalovací svíčku – přibližně každé tři až čtyři roky (podle velikosti sekané travnaté plochy).

Pamatujte si: Jsou-li na zapalovací svíčce černé usazeniny karbonu, palivová směs obsahuje patrně příliš mnoho oleje nebo je zanesený vzduchový filtr. Zaolejované svíčky jsou příznakem vysoké hladiny oleje.

5. Údržba žacích nožů

I nože dokážou zruční domácí kutilové sami naostřit: Vymontujte nejprve žací nůž opatrně ven, přičemž sekačku položíte „na záda“ nebo na bok (podle konstrukce) a vyšroubujete šroub uprostřed.

Nyní nože naostřete, např. na dvoukotoučové brusce. Dávejte přitom pozor na to, aby nůž nebyl příliš horký. Případně jej mezitím občas ochlazujte ve vodní lázni. Následně zkontrolujte, zda úběrem materiálu nevznikla nevyváženost: Vyzkoušejte proto vyvážení nože dlouhým hřebíkem ve středovém upevňovacím otvoru. Pokud se naklání některá s obou stranových čepelí směrem dolů, musíte na této straně odebrat trochu kovu, až se obnoví rovnováha. Nakonec břity obtáhněte obtahovacím kamenem. Jinak by se při příštím sekání nůž ihned znovu ztupil.

Obrázková galerie: Ošetřování a údržba sekačky na trávu

Stáhněte před každou prohlídkou a údržbou nástrčku zapalovací svíčky ze zapalovací svíčky.
Jedenkrát ročně vyměňte motorový olej.
Při výměně vzduchového filtru dbejte na správnou polohu lamel.
Pravidelně kontrolujte zapalovací svíčku a případně ji vyměňte.
Vyjměte tupý nůž sekačky na trávu pro přebroušení čepelí. Poznačte si přitom pořadí součástek (např. podložek).
Po broušení obtáhněte čepel obtahovacím kamenem.
 
 

Palivo pro sekačku na trávu

Běžný benzín obsahuje více než sto různých komponent, z nichž některé jsou škodlivé pro životní prostředí. Specielní paliva pro motory agregátů obsahují oproti tomu v minimální míře benzol, aromatické látky, síru a olefíny. To jednak způsobuje výrazně menší zátěž škodlivinami a výfukovými plyny und jednak zabraňuje tvorbě usazenin v pracovních agregátech – zvlášť po dlouhých odstávkách.

  • Smeták pro čištění krytu a skříně
  • Dvoukotoučová bruska
  • Momentový klíč
  • Motorový olej dle potřeby
  • Papírový lamelový filtr dle potřeby
  • Zapalovací svíčka dle potřeby