Výměna okna

Starými okny uniká příliš mnoho draze vyrobeného tepla pro vytápění. Okna s moderním tepelně izolačním sklem jsou naopak excelentními tepelnými izolanty. Pokud jsou rámy ještě zachovalé, vyplatí se už výměna starých okenních tabulí. Anebo hned vyměníte celý okenní prvek – právě pokud tak jako tak přichází v úvahu renovační zásah.

Další informace k tématu tepelné izolace získáte v Rádci BAUHAUS : Izolace stěn ušetří spoustu energie


Návod

1. Odstranění starého okna

Nejdříve vysaďte okenní křídlo a vysekejte starý rám.

Rám můžete také rozříznout a jednotlivé kusy poté vypáčit. Pokud při vytloukání došlo k poškození špalet, tato poškození opravte maltou na opravy.

Jestliže není tloušťka zdiva po demontáži okna vpravo a vlevo od otvoru stejná, vyzděte vnitřní okenní špaletu vhodně přiříznutými zdícími prvky.

2. Vsazení nového okna

Po zaschnutí malty usaďte nové okno do otvoru a zafixujte jej klínky a distančními špalíky. Podle potřeby zasuňte pod jednotlivé distanční špalíky úzké pásky dřeva a vodováhou zkontrolujte svislé a vodorovné ustavení: Okno musí sedět soustředně a musí být vyrovnáno tak, aby kolem dokola byly stejné mezery.

Zevnitř i zvenčí utěsněte okno speciální okenní těsnicí páskou (mezi oknem a konstrukčními prvky fasády).

Nyní v místech určených pro uchycení vyvrtejte otvory pro hmoždinky (u betonových zdí příp. použijte vrtací kladivo). Následně nasaďte speciální hmoždinky do okenních rámů, které i s vhodným šroubem zatlučete do vyvrtaného otvoru.

 

Do prázdného prostoru mezi okenním rámem a zdí nastříkejte montážní pěnu. Jakmile PU pěna vytvrdí (dodržujte pokyny výrobce), odřízněte přebytečný materiál odlamovacím nožem.


Pozor: Jelikož montážní pěna zvětší svůj objem, měli byste ji použít jen střídmě. Alternativně použijte vláknitý izolační materiál.

Parapetní desku usaďte do maltového lože.

 

Nakonec přišroubujte ozdobné lišty a začistěte zeď. Po proschnutí můžete omítku přetřít.

Tip

Pozor plíseň!

Své zvyklosti při větrání přizpůsobte novým oknům. Protože v důsledku nepropustných tabulí se snižuje výměna vzduchu. Tím vzrůstá vzdušná vlhkost v místnostech, která se zase projevuje především na chladných zdech – totiž v nejhorším případě plísní. Je tedy lepší větrat častěji nárazově než trvalou ventilací! Na jedno větrání stačí pět až deset minut.

Pozor: Pokud chcete u starého objektu vyměnit okna, měli byste novým standardům zároveň přizpůsobit i venkovní tepelnou izolaci.

Hodnota U: Okenní sklo a tepelná izolace

Jako hodnota U se označuje „součinitel prostupu tepla“. Za tímto komplikovaným označením se skrývá hodnota, která popisuje tepelný tok mezi chladnou vnější stranou a teplou vnitřní stranou konstrukčního prvku na budově (např. vchodové dveře, okna atd.). Čím je tato hodnota nižší, tím lepší je tepelná izolace. Hodnota U se udává vždy v jednotce „W/(m²K)“ (watty na čtvereční metr a kelvin). V případě okna se rozlišují následující hodnoty U:

 • Ug (součinitel prostupu tepla sklem): tepelná ztráta zasklením
 • Uf (součinitel prostupu tepla profilem): tepelná ztráta rámem
 • Uw (součinitel prostupu tepla oknem): tepelná ztráta celým oknem

Nářadí a materiál

 • Tužka
 • Odlamovací nůž
 • Parapetní deska podle potřeby
 • Okno podle potřeby
 • Hmoždinky do okenních rámů
 • Kladivo
 • Příp. ruční pila nebo elektrická pásová pila (na přiříznutí zdících prvků)
 • Zdící a omítková malta
 • Příp. zdící prvky z pórobetonu
 • Montážní polštářek nebo montážní klíny a příp. úzké pásky dřeva
 • Montážní pěna nebo vláknitý izolační materiál
 • Příklepová vrtačka nebo vrtací kladivo
 • Špachtle
 • Vrták do kamene, co nejdelší, průměr podle hmoždinek do okenních rámů
 • Univerzální vrták, průměr podle hmoždinek do okenních rámů
 • Vodováha
 • Ozdobné lišty
 • Skládací metr

Galerie

Montáž tepelně izolačního skla se vyplatí nejen u novostavby, kde je to tak jako tak povinností. I u staré zástavby představuje výměna možnost, která se vyplatí.

Starý rám vysekejte a v případě potřeby vyzděte okenní ostění uvnitř vhodně přiříznutými zdícími cihlami.

Do otvoru ve zdi osaďte nové okno.

 

Okno zafixujte klíny a distančními špalíky a vyrovnejte jej.

 

Skrze upevňovací body vyvrtejte otvory do ostění a do vyvrtaných otvorů zatlučte hmoždinky určené do okenních rámů, a to spolu se šrouby. Nyní okno přišroubujte do zdiva.

Mezi okenní rám a zeď nastříkejte montážní pěnu nebo okenní spáru vyplňte vláknitým izolačním materiálem.

Nasaďte ozdobné lišty a vše zaomítejte.