Hlavní obsah

Pokládka a spárování obkladů stěn

Snadno udržovatelné obklady stěn z dlaždic přesvědčují nejen po stránce zatížitelnosti a odolnosti: Nejrozmanitější tvary, barvy a struktury povrchů keramických obkladů navíc nabízejí volné pole pro individuální realizace. Přesné plánování, odpovídající materiál a nářadí, jakož i řemeslná zručnost při pokládce jsou předpoklady dokonalého výsledku.

Podněty, tipy a velký výběr obkladů z různých materiálů, formátů, dekorů a designů nabízí oddělení obkladů. Vzorové panely ukazují příklady pokládky a možnosti použití. Tyto prezentace jsou inspirací vybraných atraktivních příkladů použití obkladů a dlažeb pro Váš domov.

1. Rozvržení obkladů

Dříve než začnete s pokládkou obkladů stěn, měli byste si nejprve naplánovat jejich rozvržení, aby tak vznikl harmonický celkový obraz.

Pokud chcete obkládat až do výšky stropu, vyznačte u pravoúhlých místností střed pomocí olovnice a obklady pak vyrovnejte podle něj. Dbejte přitom bezpodmínečně na velikost krajní obkládačky. Měla by mít minimálně poloviční šířku obvyklé obkládačky.

Pokud stěnu nechcete obkládat až ke stropu, začněte s obkládáním dole.

Máte-li naproti tomu stanovenou výšku, začněte nahoře s celými obkladačkami a dole stěnu obložte přiříznutými. Za tímto účelem si pomocí vodní váhy vyznačte úroveň obkladu a oblepte ji krepovou páskou. Když později nanesete lepidlo na obklady a poté odstraníte lepicí pásku, budete mít precizní výchozí bod pro první řadu obkládaček.

Musíte-li obkládat "přes roh", použijte na vnějších hranách celé obkládačky a ve vnitřních rozích přiříznuté - zde budou méně nápadné. Při přířezu myslete stále na rohové spáry, které budou později vyspárovány silikonem.

2. Správná příprava podkladu

Obkládačky na stěnách mohou být pokládány na takřka všech podkladech, tzv. tenkovrstvým způsobem. Za předpokladu, že je podklad nosný, rovný, suchý, zbavený mastnot a prachu. Plochu stěny proto bude nejlépe ošetřit penetračním nátěrem. Následně nechejte dobře vyschnout. Při pokládce obkládaček v koupelně a podobných místnostech navíc naneste další nepropustnou izolační vrstvu. V opačném případě může dojít ke vzniku škod způsobených vlhkostí. Speciální těsnicí nátěrové systémy naleznete ve Vašem BAUHAUS.

Další informace naleznete v BAUHAUS tipu od profesionála: Příprava podkladu pro obklady stěn.

k Tipu od profesionála: Příprava podkladu pro obklady stěn

3. Zpracování a přiříznutí obkládaček

K rozměrově přesnému řezání obkladů je vhodná řezačka obkladů a dlažby: Obklad nařízněte na požadovaném místě a zlomte jej přes rovnou hranu nebo pomocí lámacích kleští na obklady.

Pro průchody trubek na kraji nebo uprostřed obkladu vyvrtejte podél naznačené čáry těsně vedle sebe otvory pomocí vrtáku do kamene. Výsledný otvor opatrně vylámejte pomocí obkladačských kleští na dlaždice nebo spojovací místa mezi pomocnými otvory vytlučte pomocí obkladačského kladívka.

Veškeré nářadí obdržíte v BAUHAUS.

4. Pokládka obkládacích dlaždic

Lepidlo na obklady naneste v tenké vrstvě (cca 5 mm) pomocí hladítka na rovnou a napenetrovanou plochu stěny a zpracujte ji zubatou špachtlí. Obkládačku nyní lehkým tlakem umístěte do lůžka z lepidla a vyrovnejte ji. Pro docílení přesných a stejnoměrných spár použijte distanční křížky z plastu. Pomocí vodní váhy průběžně kontrolujte vodorovný průběh řady - je-li lepidlo ještě vlhké, můžete provádět opravy. Po obložení celé plochy stěny nechejte lepidlo vytvrdnout minimálně dvanáct hodin.

Pamatujte: Namíchejte si vždy jen tolik lepidla, kolik můžete zpracovat za asi 30 minut.

5. Spárování obkládacích dlaždic

Jakmile lepidlo vytvrdlo, pokračujeme spárováním. Pomocí gumové spárovací stěrky rozdělte hmotu příčně k obkladu. Postup opakujte, až jsou spáry zaplněny. Jakmile spárovací hmota poněkud zavadla, setřete vyspárované obklady vlhkým hladítkem s houbou. Zarovnáte tím spáry a odstraníte zbytky spárovací hmoty z obkladů. Houbu občas vymačkejte v čisté vodě.

Pokud na povrchu obkladů zůstává mírný cementový závoj, odstraňte jej nejdříve po dvou týdnech pomocí speciálního přípravku. V našich specializovaných centrech BAUHAUS se informujte, který výrobek je vhodný pro Vaše obložení obkládačkami.

Rohové, dilatační a styčné spáry, jako zde k vaně, nespárujte. Oboustranně je oblepte lepicí páskou, protože se budou elasticky utěsňovat speciálním silikonem. Ze spár proto pečlivě odstraňte všechny zbytky lepidla a proveďte předběžný těsnicí zátěr. Ten slouží k odmaštění podkladu a lepšímu přilnutí silikonu.

Kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Rozprašovačem na květiny nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody. Přebytečný silikon nakonec stáhněte dřevěnou špachtličkou a spáru uhlaďte prsty.

Obrázková galerie: Pokládka a spárování obkladů stěn

Při pokládce obkladů stěn si předem naplánujte jejich rozvržení tak, aby vznikl harmonický celkový obraz.
Lepidlo na obklady naneste v tenké vrstvě pomocí hladítka na rovnou a napenetrovanou plochu stěny a zpracujte ji zubatou špachtlí. Obkládačku umístěte do lůžka z lepidla a následně ji přitiskněte.
Jakmile lepidlo pod dlažbou vytvrdlo, rohové, dilatační a styčné spáry oboustranně oblepte lepicí páskou a elasticky utěsněte silikonem: kartuši se silikonem nasaďte v rohu a hmotu nanášejte v šířce spáry. Nakonec nastříkejte na spáry směs mycího prostředku a vody, dřevěnou špachtličkou stáhněte přebytečný silikon a spáru uhlaďte prsty.
Spárovací hmotu roztáhněte do spár příčně ke směru obkladu pomocí spárovací gumy nebo gumové stěrky. Nakonec spáry vyhlaďte pomocí vlhkého hladítka s houbou.

Stanovení potřebného množství materiálu

Ke stanovení množství obkladů existuje jednoduché přibližné pravidlo:

Počet metrů čtverečních + 5 % prořez (+ 10 % při pokládce nakoso) + 5 % rezerva

Velikost ozubení

Hloubka zubu zubaté špachtle, jíž je lepidlo na obklady po nanesení opracováváno, se řídí délkou hrany dlaždic:

 • 50 až 100 mm = 3 až 4 mm
 • 100 až 200 mm = 6 mm
 • 200 až 250 mm = 8 mm
 • nad 250 mm = 10 mm

Klasifikace u lepidel na obklady a dlažbu

Čím tvrdší je podklad, tím nižší jsou požadavky kladené na lepidlo na obklady a dlažbu! Kód na obalu
(např. symboly jako ‚Flexmörtel‘ nebo kódy s písmeny/číslicemi) pomohou při výběru vhodného lepidla:

 • C = cementový výrobek
 • D = disperzní lepidlo
 • R = 2-složkové reaktivní lepidlo
 • 1 = normální požadavek
 • 2 = zvýšený požadavek (dvojitá pevnost v tahu)

Alternativně (symboly pro zvláštní vlastnosti):

 • F = rychle tvrdnoucí
 • T = lepidlo se sníženým skluzem
 • E = prodloužená doba zavadnutí (jen u C2 a D2)

Třídy odolnosti

Glazované obkládací dlaždice se rozdělují do 5 tříd odolnosti (neglazované dlaždice jsou naproti tomu od přírody velmi odolné vůči poškozením a otěru, zpravidla jsou ale choulostivé vůči skvrnám od tuků a olejů). Obecně si můžeme povšimnout: Čím lesklejší je glazura, tím nižší je odolnost:

 • Třída odolnosti 1: ryzí obkládací dlaždice
 • Třída odolnosti 2: obkládací dlaždičky a podlahové dlaždice pro mírné zatížení, např. v koupelně
 • Třída odolnosti 3: podlahové dlaždice v celé obytné oblasti se středním zatížením, kromě kuchyně, chodby, terasy
 • Třída odolnosti 4: podlahové dlaždice pro silnější zatížení, např. kuchyně, chodba, terasa
 • Třída odolnosti 5: podlahové dlaždice pro nejsilnější zatížení, např. ve veřejných objektech

Lepení obkládačky na obkládačku

Kdo nemá při renovaci chuť pracně otloukat staré pevně držící obklady, ten přilepí nové obkládačky jednoduše přímo na starý obklad. Za tímto účelem povrch pečlivě očistěte (zbavit tuků, prasklin, prachu a být suchý) a připravte speciálním penetračním nátěrem. Naneste lepidlo na obklady a dlažbu a zpracujte zubatou špachtlí. Obkládačku vložte do lůžka z lepidla, vyrovnejte a lehce přitiskněte. Následně vyspárujte spárovací hmotou.

 • rozprašovač na květiny
 • příp. vrtačka a vrták do kamene
 • drátěný kartáč
 • těsnicí zátěr
 • kbelík
 • obklady podle potřeby
 • příp. lámací kleště na obklady
 • obkladačské nebo gumové kladívko
 • lepidlo na obklady a dlažbu
 • distanční křížky
 • spárovací hladítko nebo hladítko z mechové pryže
 • spárovací hmota
 • příp. řezačka obkladů a dlažby
 • hladítko
 • penetrace
 • krepová páska
 • příp. obkladačské kleště na dlaždice
 • houba
 • olovnice
 • silikon
 • stěrková hmota
 • vodní váha
 • zubatá špachtle
 • odstraňovač cementového závoje
 • skládací metr