Hlavní obsah

Poučení o zpracování osobních údajů

Správce

Souhlasíte, aby společnost 

BAUHAUS k. s., IČO: 494 35 388;

kontakt:

•   Sídlo: Strážní 852/7, Štýřice, 639 00 Brno

•   E-mail: osobniudaje@bauhaus.cz

•   Telefon: +420 538 725 600;

zpracovala vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Způsob zpracování

Zpracováváme osobní údaje automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to buď sami, nebo prostřednictvím zpracovatelů. Tito smluvní zpracovatelé nám pomáhají s různými marketingovými aktivitami, jako je například zasílání e-mailů, remarketing, cílení reklamy a další.

Souhlas je dobrovolný

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné a my jejich získání ničím nepodmiňujeme. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit. Odhlásit se lze přímo skrze naše obchodní sdělení jedním kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu. Můžete nás také kontaktovat a my to uděláme za vás.

Počátek platnosti souhlasu

Platnost vašeho souhlasu započne v den, kdy potvrdíte, že vám od nás přišel kontrolní e-mail. Ten vám zašleme kvůli kontrole totožnosti a potvrdíte jej kliknutím na tlačítko uvnitř tohoto e-mailu. Pokud kontrolní e-mail nepotvrdíte, nebudeme vám na něj moci nic zaslat.

Přístup k informacím o zpracování

O rozsahu zpracování osobních údajů, účelu, kým jsou údaje zpracovány, jakým způsobem a komu mohou být údaje zpřístupněny, vás budeme na vaši žádost písemně informovat.

Chybné údaje

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, rádi je na vaši žádost opravíme.

Vymazání vašich údajů

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát. Požádáte-li o vymazání vašich osobních údajů, vymažeme je bez zbytečného odkladu ze všech databází. V případě, že by nám jejich uchování nařizovaly zákony, budeme vás informovat.

Ochrana vašich práv

Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává vaše osobní údaje v rozporu s účelem, pro který nám byla data poskytnuta, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a napravení situace. Bude-li kterákoli žádost oprávněná, zjednáme co nejdříve nápravu. Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o zletilosti

Prohlašujete, že pokud je vám méně než 16 let, požádal jste svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Dotazy

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje, naleznete na našem webu www.bauhaus.cz/ochrana-dat. V případě, že vám není jasné, s čím souhlasíte, popřípadě byste potřebovali některý z přechozích bodů upřesnit, neváhejte se nám ozvat na osobniudaje@bauhaus.cz.

ČINNOST ROZSAH ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ DOBA ZPRACOVÁNÍ

Newsletter

registrace k odběru

E-mail

Marketingové účely

Zasílání e-mailů s našimi obchodními sděleními, odbornými informacemi, nabídkami, informacemi o sužbách a pozvánkami.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Důvod: Remarketing

10 let

Kids Club newsletter

registrace k odběru

E-mail

Marketingové účely

Zasílání e-mailů s organizačními informacemi o akcích Kids Club.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom Kids Club newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Důvod: Remarketing

10 let

Kids Club

registrace dítěte k akci

Jméno, příjmení

odpovědné osoby

Organizace akce Kids Club

Zajištění odpovědnosti za děti v průběhu akce.

Souhlas subjektu údajů

Agentura zajišťující realizaci konkrétní akce Kids Club.

6 měsíců

E-mail

odpovědné osoby

Marketingové účely

Zajištění odpovědnosti za děti v průběhu akce.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom Kids Club newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Důvod: Remarketing

10 let

Jméno, příjmení, věk

dítěte

Organizace akce Kids Club

Zajištění volných míst a vhodného materiálu pro registrované účastníky akce.

Souhlas odpovědné osoby

Agentura zajišťující realizaci konkrétní akce Kids Club.

6 měsíců