Posledních několik let sucha dostalo vodu na první stránky celostátních periodik a webů. Téma, které dlouhá léta nikdo neřešil, se stalo jedním z nejdiskutovanějších. Prokazatelné sucho a vysychání podzemních zdrojů vody by nás mělo vést k tomu, aby se každý snažil co nejvíc omezit používání pitné vody. Jak? Odpovědí mohou být nádrže na dešťovou vodu.

Ruku na srdce, je nutné pitnou vodou zalévat zahrady, splachovat toalety nebo umývat auta? Zejména dnes, kdy vody v naší přírodě obecně ubývá, se to jeví jako čím dál tím větší rozmar. I z toho důvodu může být dešťová voda skutečným bohatstvím. Obecně lze totiž říci, že dešťovku lze využít na většinu domácích prací. Podle odhadů můžete dešťovou vodou nahradit až polovinu veškeré vaší domácí spotřeby. Jedná se zejména o splachování WC a praní prádla. U praní je dokonce použití dešťové vody výhodnější než její čerpání z vodovodního řádu. Nasbíraná voda je totiž měkčí, což znamená, že budete moci do pračky dát méně pracího prášku.

Dotace Dešťovka

Cílem programu je motivovat majitele obytných domů k efektivnímu hospodaření s vodou. Mezi podporované oblasti patří zachytávání a využívání srážkové vody pro zalévání zahrady a využívání srážkové vody pro splachování WC. O dotaci můžete zažádat pomocí internetových stránek www.dotacedestovka.cz. Zde naleznete také kalkulačku, která vám vypočítá, na jakou částku můžete v rámci programu dosáhnout.

Efektivní využití dešťové vody

Ke shromažďování a uchovávání dešťové vody je ideální použít podzemní nádrže. Ty zajišťují stabilní teplotu a díky nepřítomnosti slunečního záření v nich nedochází ke znehodnocení vody. Nádrže se usazují do země do nezámrzné hloubky, takže dešťovou vodu tak můžete využívat prakticky po celý rok. Zásadní rozhodnutí před nákupem nádrže je, jaký objem je pro vás nejvhodnější. To se odvíjí od dvou veličin – obsah odvodňované plochy (velikost střechy) a roční srážkový úhrn v místě vašeho bydliště. To může znít složitě, ale na internetu najdete hned několik kalkulátorů, které vám s výpočtem pomohou.

Kromě samotné nádrže se musíte zamyslet také nad tím, co s další vodou, pokud je nádrž plná. Dobré řešení je instalovat na zahradě ještě takzvaný vsakovací objekt, kde se přebytečná voda za deště uskladní a poté se postupně vsakuje do podloží. Druhým řešením pak může být větší nádrž, která bude mít volnou kapacitu pro zachycení přívalových dešťů.

Zalévání dešťovou vodou je ale výhodné nejen z ekonomického hlediska. Dešťová voda je totiž chudá na soli a navíc neobsahuje agresivní chlor. Kapky vody zároveň obsahují vzdušný dusík, který se v nich rozpustí při průchodu atmosférou. Zaléváním dešťovou vodou se tak na listy dostává dusíkaté hnojivo v přirozenější formě.

Jak o nádrž pečovat?

Abychom minimalizovali riziko množení bakterií, voda v nádrži by se měla točit (ideální velikost nádrže pokrývá třítýdenní cykly obměny vody).
Je nezbytné čistit nátokové filtry, hlavně po každém velkém dešti a obzvláště na podzim, kdy ve vzduchu poletuje hodně listí.
Důležitá je i dětská pojistka proti jednoduchému otevření poklopu akumulační nádrže dětmi.

V odborných centrech BAUHAUS najdete různé typy nádrží. Pořídit zde můžete také vše související – například podkladový písek, kamenné drenáže nebo zatravňovací dlaždice na povrch, po kterých lze pohodlně dojít k víkům nádrže.

Katalog Využití vody v zahradě

V katalogu Využití vody v zahradě najdete nádrže, čerpadla, zavlažování, péči o jezírka a mnohem více.

{"vsf-page-link":{"page-id":349}}
{"vsf-page-link":{"page-id":341}}