Zbudování a obložení půdní nadezdívky

Sahají-li střešní šikminy až k zemi, je značně omezena užitná podlahová plocha: Standardní nábytek lze většinou začlenit do podmínek pod střechou jen obtížně. Samotný úklid je potom namáhavý, protože je možný pouze při shrbeném držení těla. S dodatečně zbudovanou půdní nadezdívkou vznikne více kolmé plochy stěny – u které najdou místo polovysoké skříně, regály nebo postel – a prostor za půdní nadezdívkou se dá využít jako praktická odkládací plocha. Montáž prováděná za sucha je hotová za jeden den a je velmi jednoduchá: Základní konstrukci smontujte z dřevěných hranolů nebo lehkých kovových stojek a obložte sádrovláknitými nebo sádrokartonovými deskami.


Návod

1. Zbudování dřevěné konstrukce

Nejdříve určete, jak vysoká má půdní nadezdívka být (jak chcete stěnu využívat). V uvedeném příkladu bylo navíc záměrem skrýt za stěnou odvětrávací trubku – což vedlo k výšce nadezdívky přibližně jeden metr. Na dvou místech stěna odskakuje a nabízí tak místo pro police na knihy, které budou později osazeny zároveň se stěnou.

Základní konstrukce se v uvedeném příkladu skládá z dřevěných hranolů. Tyto hranoly musíte nejdříve uříznout – podle úhlu střešních šikmin.

Kolmé stojky spojte u spodního konce v pravém úhlu vždy s jedním dřevěným hranolem. Nahoře stojky přišroubujte do krokve, popřípadě do nosného laťování. Dřevěné hranoly musí lícovat, aby později při obkládání nedocházelo k potížím.

Pozor: Při šroubování do střechy dbejte na to, aby nedošlo k poškození parobrzdy.

2. Obložení dřevěné konstrukce

K obkládání dřevěné konstrukce si nejdříve přiřízněte odpovídající sádrovláknité nebo sádrokartonové desky a následně jednotlivé desky přišroubujte na kolmé i vodorovné dřevěné hranoly.

Pozor: Desky přiřízněte tak, aby k sousedním dílcům zůstala otevřená malá spára.

Místo pro police na knihy osazené zároveň se stěnou vytvoříte tak, že u bočního obložení navíc připevníte dvě další kolmé latě a na ně přišroubujete úzce přiříznuté sádrové desky.

Spáry k sousedním dílcům uzavřete akrylovým těsnicím materiálem.

Pokud byste chtěli stěnu na závěr tapetovat nebo natírat, zatmelte otvory po šroubech a spáry mezi sádrovými deskami a celou plochu natřete hloubkovou penetrací.

Tip

Alternativní konstrukce nadezdívky

Pokud chcete kašírovat pouze pozednice střechy a nepotřebujete odkládací prostor, postavte nadezdívku, u které se dřevěná konstrukce šroubuje pouze dole do podlahy, a nikoliv nahoře do střešní šikminy. To také minimalizuje riziko, že při montáži dojde nedopatřením k poškození parobrzdy.

Podle střešní šikminy uřízněte desky z aglomerovaného dřeva a dole přišroubujte příslušné dřevěné hranoly. Tyto dřevěné hranoly můžete nyní přišroubovat shora do podlahových desek. Pro konečné obložení sádrovými deskami přišroubujte kromě toho vždy nahoře a dole na úzké straně dřevotřískových desek dlouhé dřevěné hranoly.

Sádrové stavební desky a příslušenství
Výrobci systémů pro stavění za sucha mají ve své nabídce zároveň i vhodné spárovací vyrovnávací tmely, lepidla a šrouby do sádrokartonu. Jednotlivé komponenty jsou proto přesně navzájem sladěny a lze je použít společně. Tím je dáno snadné a bezpečné zpracování.

Pozor: Zatímco se při oplášťování kovových stojanových profilů používají šrouby do sádrokartonu s jemným závitem, při šroubování do dřeva zvolte šrouby se závitem s hrubým stoupáním. V obou případech musí být šrouby fosfátované (poznají se podle černého povrchu), aby se trvale chemicky „snášely“ se sádrovými stavebními materiály.

Nářadí a materiál

 • Aku šroubovák
 • Akrylový těsnicí materiál vč. kartušové pistole
 • Tužka
 • Odlamovací nůž
 • Příp. plochá a hladicí špachtle
 • Sádrovláknité nebo sádrokartonové desky podle potřeby
 • Příp. hloubková penetrace
 • Ruční kotoučová pila nebo ocaska
 • Vruty do dřeva podle potřeby
 • Dřevěné hranoly podle potřeby
 • Šrouby do sádrokartonu se závitem s hrubým stoupáním (fosfátované)
 • Vodováha
 • Skládací metr

Galerie obrázků: Zbudování a obložení půdní nadezdívky

Dřevěná konstrukce této půdní nadezdívky je rychle smontovaná a poskytuje praktický odkládací prostor, a dále místo na dvě vestavné police. Otevřený segment se navíc dá později uzavřít dvířky.

Poté, co jste přiřízli dřevěné hranoly, přišroubujte v pravém úhlu ke spodnímu konci vždy další dřevěný hranol. Dřevěnou konstrukci nyní můžete přišroubovat ke svislým dřevěným dílům ve střeše (výhradně ke krokvím, resp. k nosným latím) a dole do podlahy.

Přiřízněte sádrové desky a přišroubujte je ke svislým dřevěným dílům a dole do vodorovných dřevěných trámů.

Sádrové desky přišroubujte tak, aby k sousedním dílcům zůstaly otevřené malé spáry. Tyto spáry později uzavřete akrylovým těsnicím materiálem.

Pro zhotovení vestavných polic musíte obkládat dál směrem ke střeše. Za tímto účelem připevněte dvě další latě. Na tyto latě pak přišroubujte úzké sádrové desky