Založení zahradního jezírka

Než začnete stavět jezírko, zvolte si nejdříve vhodné umístění. To by nemělo být příliš slunné a pokud možno by nemělo být pod listnatými stromy, aby kvalita vody zbytečně netrpěla zanášením řasami nebo spadaným listím. Biologickou rovnováhu v jezírku kromě toho zajišťuje zvolené osázení rostlinami, které z vody filtrují živiny a škodlivé látky. Zvolené rostliny v jezírku umístíte pomocí svahových rohoží nebo košíků rychle, snadno a bezpečně.


Doporučení: Na začátku si také naplánujte správnou jezírkovou techniku – protože tak zůstane voda čirá i při minimálních nárocích na údržbu.


Návod

1. Příprava

Kvetoucí vodní rostliny (např. lekníny) potřebují dostatek slunce. Příliš dlouhé ozáření sluncem však vodu v zahradním jezírku silně ohřívá a tak vzniká nedostatek kyslíku, což opět snáší jen málo živočichů. Ideální je stanoviště se stejným podílem slunce (s max. šesti hodinami slunce denně) a stínu.

Po nalezení správného místa v zahradě vyznačte obrysy nového jezírka pomocí kolíků a lana nebo zahradní hadice a následně vykopejte zeminu (použijte rýč popř. minibagr). Přitom vymodelujte zóny s různou hloubkou: Mokřadní zónu od deseti centimetrů nad hladinou vody do deseti centimetrů pod hladinou. Směrem ke středu jezírka následuje vrstva mělké vody, hluboká 10 až 40 cm a od 40 cm hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, jinak bude později okraj fólie vyčnívat z vody.

Doporučení: Odstraňte pečlivě všechny kořeny a špičaté kameny, aby byla jezírková fólie chráněna před poškozením. Dbejte na to, aby okraje jezírka byly po celém obvodu ve stejné výšce, čehož docílíte použitím vodováhy.

2. Netkaná textilie, jezírková fólie a technika

Nyní rozprostřete rovnoměrně po celém dně jezírka písek ve vrstvě od pěti do deseti centimetrů. Následně vyložte tvar jezírka ochrannou netkanou textilií s přesahem, poté rozložte jezírkovou fólii. Pochozí břeh jezírka zpevněte pomocí kamenů, dřevěných hranolů nebo kulatiny. Přes takto zpevněný břeh přetáhněte jezírkovou fólii. Pro přírodné zakončení okrajové části použíjte vhodné kameny nebo kamínkovou fólii. Okraj jezírka můžete alternativně zpevnit také betonovými tvárnicemi, které položíte do maltového lože. K tomu si připravte cementovou maltu, položte kameny dokola a zajistěte je dodatečně zadní opěrou z betonu proti sklouznutí.

Doporučení: Práce provádějte o teplém dnu a jezírko napusťte částečně vodou: Fólie se tak ideálně přizpůsobí tvaru jezírka a je možno ji přesně oříznout.

Pokud chcete vaše jezírko oživit např. fontánkou, vodopádem nebo malým potůčkem, potřebujete čerpadlo. V případě, že chcete v jezírku chovat ryby nebo se v něm koupat, nesmíte zapomenout na filtr. U čerpadel rozlišujeme mezi ponornými, která pracují pod vodou, a venkovními čerpadly. Filtry pracují na biologickém, přírodně chemickém a mechanickém principu. Velmi efektivní jsou zařízení, která tyto metody navzájem spojují. Používejte jen schválená zařízení, dodržujte návody výrobce a dbejte na zkušební označení VDE, GS nebo TÜV.

3. Osázení rostlinami a ztvárnění okrajů

Nyní přichází na řadu osázení rostlinami. Zde se ztvárnění a vkusu nekladou žádné meze. Dbejte však na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody.

Doporučení: Osazujte různé zóny od jedné terasy ke druhé a přitom je postupně naplňujte vodou.

K osázení rovných úseků použijte kokosové rohože – umožňují rostlinám optimální zachycení. Použít můžete také košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk (alternativně vyložte košíky na rostliny netkanou textilií). Tím zabráníte následnému klouzání a vše zůstane na svém místě. Strmější úseky se osázejí pomocí vytvořených kapes.

Nakonec jezírko naplňte vodou až po okraj. Bude trvat přibližně dva až tři dny, než se zákal usadí a voda bude čirá.

Tip

Rozměr jezírkové fólie

Při výpočtu rozměrů fólie platí přibližné pravidlo:

Délka fólie = délka jezírka + dvojnásobek hloubky + 60 cm přesah.

Šířka fólie = šířka jezírka + dvojnásobek hloubky + 60 cm přesah.

Jezírková fólie, netkaná textilie a košíky na rostliny

Jezírkové fólie jsou k dispozici v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnilobě a nebyla škodlivá pro živočichy a rostliny.

Netkaná textilie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny existují v mnoha různých velikostech a tvarech. Zajišťují, že vše zůstává na svém místě a že rostliny příliš nebují.

Prefabrikovaná jezírka

Kdo se chce vyhnout náročnému pokládání jezírkové fólie, může zvolit přírodním způsobem vytvarovaná prefabrikovaná jezírka z polyetylenu. Tím také odpadá nebezpečí vzniku možných děr ve fólii, způsobených kameny nebo ostrými předměty. Plastová jezírka jsou již vybavena stupni pro zóny různých rostlin. Jezírka jsou k dispozici v různých velikostech a tvarech – od jezírek s obsahem 120 litrů až po zařízení, která jsou složena z více prvků a pojmou několik tisíc litrů.

Nářadí a materiál

 • Betonové tvárnice - v případě potřeby
 • Cementová malta - v případě potřeby
 • Cirkulační čerpadlo
 • Gumová palička - v případě potřeby
 • Jezírková fólie
 • Jezírkové sochy a čerpadla pro vodní hry (volitelné)
 • Košíky na rostliny a kapsy různých velikostí a tvarů
 • Lano
 • Lopata
 • Nůž na koberce
 • Ochranná netkaná textilie
 • Písek
 • Předfiltr čerpadla
 • Přírodní kámen
 • Rostliny pro různé zóny
 • Ruční kolečko
 • Rýč (příp. minibagr)
 • Říční štěrk a kameny různých velikostí
 • Šňůra
 • Venkovní jezírkový filtr
 • Vodováha
 • Zahradní hadice

Galerie

Poté, co jste určili umístění jezírka na zahradě, vyznačte jeho tvar a velikost pomocí lana nebo zahradní hadice a vykopejte jámu.

Vymodelujte si, jak bude zahradní jezírko vypadat – přitom vezměte v úvahu různé zóny pro výsadbu vodních rostlin.

Jezírko nejdříve vysypte pískem, poté vyložte ochrannou netkanou textilií a nakonec rozložte rybniční fólii. Okraje jezírka mohou být osázeny nebo překryty kamínky, kamínkovou fólií případně zpevněny betonovými dlaždicemi.

Umístěte koše pro vysázení rostlin. Pro vytvoření dokonalé atmosféry především ve večerních hodinách si vyberte vhodné osvětlení. Při instalaci jezírkové technologie (např. čerpadla, filtry, světla) pečlivě prostudujte jednotlivé návody.

Fólii přesahující okraj jezírka odřízněte a na ještě viditelné zbytky fólie rozmístěte menší oblázky. Nyní můžete jezírko napustit vodou.