Vyzdění zahradního grilu

Grilování pro mnohé z nás jednoduše patří k perfektnímu letnímu dni. Majitelé zahrady nebo terasy se stále častěji rozhodují pro stabilní grilovací místo. V uvedeném příkladu se dá do zděné nástavby z lícovek a krycí desky z čedičového kamene perfektně integrovat plynový gril s dolní skříňkou. Před vyzdíváním grilu se však musí vylít stabilní základ – protože použité plné cihly a samotný gril něco váží. Vlastnoručně obezděné grilovací stanoviště nabízí velkorysé pracovní a odkládací plochy a přípravě velmi chutných lahůdek pak už nic nestojí v cestě!


Návod

1. Založení malé základové desky

Aby byl obezděný gril upevněn bezpečně a trvale, potřebujete solidní základovou desku. Jako první zde zhotovte bednění z prken, které odpovídá rozměrům požadovaného základu (a je přibližně 15 cm vysoké). Bednící prkna (alternativně hranoly) stlučte jednoduše hřebíky.

Pozor: Základ by měl mít vždy o trochu větší rozměry než stavba, která se na něm zřizuje.

Zkontrolujte kolmost a konstrukci vyztužte malými odřezky latí připevněnými přes roh.

Poté, co jste v zahradě určili místo vhodné pro grilovací stanoviště, umístěte tam sestavené bednění. Kolem vnitřní strany odrýpněte půdu, bednění odložte stranou a vykopejte zeminu (v příkladu 40 cm, pro nezamrzající základ min. 80 cm). Výkop vyplňte směsí štěrku a písku jako drenážní vrstvou, vše urovnejte hráběmi, zhutněte pěchovadlem a povrch následně stáhněte do roviny.

Dřevěné klíny vpravené do půdy a v rozích přibité hřebíky drží bednění v dané poloze a později jej zároveň podpírají zvenčí proti tlaku betonu. Aby byl základ silný přibližně 15 až 20 centimetrů, přibijte navíc na vnitřní stranu bednění v požadované výšce kolem dokola lištu.

Alternativně: Bednění zhotovte přesně tak vysoké, jak silná má být později základová deska, a vyplňte jej betonem až po horní okraj. Pak můžete čerstvý beton stáhnout rovně přes okraj bednění.

Pozor: Obvodové bednění horizontálně vyrovnejte.

Nyní namíchejte betonový potěr (dodržujte údaje výrobce), na dno položte patřičně ustřiženou stavební fólii, trochou ji namočte (připravte si zahradní hadici), dejte přibližně sedm centimetrů betonu, položte výztuž a vyplňujte dál betonem až po lištu (přibližně dalších 7 cm).

Pozor: Pro potřeby svépomocného stavebníka je účelné používat suchou maltu jako hotovou směs. Tato směs se už jen rozmíchá s vodou a je vždy správně vyladěna, respektive poskytuje potřebnou pevnost.

Beton neustále zhutňujte tím, že opakovaně udeříte kladivem proti okrajům bednění. Poté povrch stáhněte do roviny měrkou nebo dlouhým prknem. Jednotlivé nerovnosti vyhlaďte hladicí lžící a trhavými pohyby.

Nyní musíte nechat základ několik dnů vytvrzovat (dodržujte údaje výrobce). Bednicí prkna následně odstraňte.

Pozor: Práce na základech ani práce s maltou neprovádějte za mrazu. Čerstvě zalité základy vždy navíc zakryjte fólií, aby byly chráněny před vytrvalým deštěm nebo před příliš rychlým vysycháním (příp. je udržujte vlhké postřikováním vodou). 

2. Obezdění grilu

Po úplném ztuhnutí betonu můžete začít s obezdívkou. Za tímto účelem umístěte gril do požadované polohy (příp. zajistěte kolečka grilu) a změřte vzdálenosti vpravo i vlevo, a dále potřebnou výšku zdi.

Pozor: U výšky zdi zohledněte také doporučení výrobce lícovek ohledně výšky spár mezi jednotlivými řadami.


Několik zdících cihel si zkušebně položte na sucho – pak také hned vidíte, zda se musí jednotlivé cihly přiřezávat.

Namíchejte maltu (dodržujte údaje výrobce) a s pokládkou první řady začněte v rohu: Gril odsuňte stranou, první cihlu položte do maltového lože a vyrovnejte ji. Takto postupujte i v dalších třech rozích a cihly souměrně vyrovnejte pomocí zednického pravítka.


Nyní podél okraje základu napněte vodicí šňůru od jedné cihly ke druhé.


Podél vodicí šňůry položte do malty první řadu cihel. Dbejte přitom na stejnoměrné stykové spáry (doporučení výrobce).

Řezání zdících cihel

Na konci řady je často nutné přiříznout cihlu – změřte délku. Pozor: Aby přířez nevypadal příliš úzký, je nejlepší, pokud napřed trochu zkrátíte i první cihlu vpravo a vlevo.

Přeneste délku na cihlu (zohledněte šířku spáry).

Úhlovou bruskou a diamantovým řezacím kotoučem nyní prořízněte cihlu v naměřeném místě. Pro svoji bezpečnost zdící cihlu upněte, používejte rukavice, ochranné brýle a ochranu sluchu!

Vsaďte náležitě zaříznutou cihlu a pokračujte řadou cihel. I zde opět od cihly k cihle upněte vodicí šňůru.

Nyní přejděte na druhou řadu cihel. Opět začněte ve čtyřech rozích – cihly přitom pokládejte s přesazením o půl cihly v takzvané běhounové vazbě.

Cihly přesně vyrovnejte (vodováhou) a lehce je poklepejte plastovým kladivem nebo držadlem zednické lžíce. Tím lze vyrovnat drobnější nerovnosti.

Vodicí šňůru znovu pevně napněte z rohu do rohu a položte další cihly této řady. Každá cihla musí být přesazena o určitou hodnotu vůči cihle, která se nachází pod ní – o takzvanou míru převázání. Zjednodušený vzorec pro výpočet zní: Míra převázání p ≥ 0,4 x výška cihly v ≥ 45 mm. U cihel vysokých 200 milimetrů například vyplývá: 0,4 x 200 = 80. Hodnota 80 je větší než 45, míry převázání je tedy dosaženo s 80 milimetry a cihly se vyzdívají s přesazením minimálně o tuto hodnotu.

Takto postupujte u dalších řad cihel až do požadované výšky. Během vyzdívání postupně tvarujte spáry tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům (viz tip).

Pozor: Vyrovnání kontrolujte řadu po řadě zednickým pravítkem/vodováhou a vodicí šňůrou – měřte raději o něco víc, než o něco méně.

Pokud jste vyzdili pravou i levou stranu do požadované výšky, zasuňte gril na jeho místo, zjistěte rozměry krycí desky (v uvedeném příkladu čedičová deska) a odpovídajícím způsobem ji uřízněte úhlovou bruskou a diamantovým dělicím kotoučem. Na spodní straně desky navíc uřízněte okapovou hranu.

Pozor: Použitý gril má vpravo zapuštěný boční vařič – v uvedeném příkladu potřebujete tedy krycí desku pouze na levou stranu a za gril.

Na horní řadu cihel nyní dejte maltu (cihly trochu navlhčete), uložte krycí desku a nakonec ji vyrovnejte vodováhou a pryžovým kladivem.

Tip

Vytvarování spár odolávajících povětrnostním vlivům

Spáry ve zdi vytvarujte tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům – v opačném případě by se voda při dešti zadržovala v bocích spár a malta by se časem vydrolila. Spárovačkou nebo hadicí maltu jednoduše rovnoměrně zatlačte jeden až dva milimetry hluboko do spáry.

Nářadí a materiál

 • Krycí fólie
 • Strhovací lať nebo prkno
 • Pracovní rukavice
 • Čedičová deska
 • Stavební kbelík / nádoba na maltu
 • Výztužná ocelová rohož (v příkladu: pozinkovaná potěrová síť)
 • Vrtačka s míchacím nástavcem
 • Odlamovací nůž
 • Betonový potěr
 • Spárovačka
 • (Pryžové) kladivo
 • Zdicí a omítková malta (alternativně: malta z trasového cementu)
 • Zednická a hladicí lžíce
 • Příp. míchačka
 • Hřebíky podle potřeby
 • Zednické pravítko
 • Vodicí šňůra
 • Pila
 • Směs štěrku a písku
 • Bednící prkna podle potřeby
 • Lopata
 • Ochranné brýle
 • Rýč
 • Pěchovadlo
 • Lícovky (v příkladu: plné cihly)
 • Vodováha
 • Úhlová bruska s diamantovým dělicím kotoučem
 • Skládací metr / měřicí pásmo

Galerie

Náš pojízdný plynový gril s několika samostatnými a plynule regulovatelnými ventily hořáků představuje skvělou venkovní kuchyni pro nadšené amatérské kuchaře i fanoušky grilování. A navíc velmi komfortní, protože se rychle dostane na provozní teplotu. Pokud k němu postavíte základy a obezdívku z cihel, proměníte mobilní gril na stacionární kuchyni s grilem.

Pro malou základovou desku nejdříve postavte bednění odpovídající velikosti a položte jej tam, kde má později stát celá grilovací stanice. Po vnitřním obvodu bednění vyryjte zeminu, kterou následně využijte k přípravě základů.

Umístěte bednění, pomocí kolíků jej zafixujte v zemi (kolíky jednoduše přibijte k bednění hřebíky) a pro ochranu proti vlhkosti jej vyložte stavební fólií.

Nalijte rozmíchaný beton, položte výztuže a pokračujte v nalévání betonu až do požadované výšky – alternativně až po horní okraj bednění.

Tvorbě vzduchových kapes v betonu zabráníte tím, že budete zvenku poklepávat na okraj bednění.

 

Stírejte a uhlazujte povrch betonu pomocí zednické lžíce, dokud nebude zhuštěný, hladký a rovný.

Rádce – grilovací stanice: Přiložte srovnávací laťku k rohové cihle. Po vytvrdnutí základů můžete začít se skládáním cihel. Každou řadu vždy začněte ve čtyřech rozích a každou vrstvu přesně vyrovnejte pomocí srovnávací laťky.

Při dalším zdění se orientujte podle napnuté vodicí šňůry: Jednotlivé cihly poklepejte rukojetí zednické lžíce a tím ji uveďte do správné pozice.

Jakmile dosáhnete požadované výšky zdi, vyměřte a nařežte krycí desku. Čistý přířez desky a odkapávací hrany vyžaduje zkušenosti – případně tuto činnost přenechte profesionálům.

Nakonec usaďte nařezanou desku do maltového lože na nejvýše položené řadě cihel.