Až 55 tisíc korun na zalévání zahrady a 105 tisíc korun, když budete dešťovou vodu používat například i na splachování nebo praní. To jsou částky, které můžete aktuálně získat díky dotaci Dešťovka. Do programu, který se nově kromě klasických rodinných domů vztahuje také na celoročně obývané chaty a chalupy, přibylo koncem loňského roku dalších 100 milionů korun.

Samotné zachytávání dešťové vody problém sucha nevyřeší, může ale pomoci zmírnit jeho dopady. Cíl dotace Dešťovka je jednoduchý – shromáždit co největší objem dešťové vody ze střech a jiných odvodňovaných ploch do akumulační nádrže a tu následně využít pro zalévání zahrady, splachování toalet a ostatní užitkové účely. Kromě nádrží lze využít i starý septik, žumpu nebo jakoukoliv nádrž.

Program Dešťovka byl poprvé vyhlášen v roce 2017. Tehdy na dotaci dosáhli pouze lidé, kteří žili v oblastech vyhlášených jako místo s problémem se zásobováním s pitnou vodou. Nyní jsme o dva roky dál a potřeba po citlivém hospodařením s vodou je naléhavější. Proto o dotaci může žádat kdokoliv, a to včetně majitelů rekreačních zařízení a chalup, pokud v nich trvale bydlí. Takovým žadatelům bude stačit předložit jakýkoliv doklad, že budova skutečně slouží k trvalému bydlení. Takže například doklad o platbě za pravidelný odvoz odpadu, za spotřebu vody nebo energie. Postačí také potvrzení starosty obce, že objekt je užíván k trvalému bydlení. Samotné potvrzení o trvalém bydlišti ale v tomto případě stačit nebude.

Zelená střecha

Brno jako první město v republice odstartovalo program, ve kterém můžete zažádat o příspěvek na vybudování zelené střechy na svém domě, garáži či přístřešku. Cílem je, aby voda po deštích neskončila v kanále, ale zůstala v přírodě. Díky zelené střeše se voda po dešti odpařuje postupně a tím vytváří příjemnější klima nejen v budově, ale i v jejím okolí. Program je určen pro právnické i fyzické osoby. Výše dotace se pohybuje od devíti set do čtrnácti set korun na metr čtvereční.

Při schvalování a následném vyplácení dotace Dešťovka se příslušné orgány řídí pravidlem tří týdnů. Do tří týdnů od podání elektronické žádosti se dozvíte, zda byla žádost v pořádku. A opět do tří týdnů po uzavření smlouvy odesílá Státní fond životního prostředí schválený finanční příspěvek na váš účet. Na instalace systému na zachytávání dešťové vody pak máte dvanáct měsíců v případě stávajících domů, u novostaveb pak čtyřiadvacet měsíců.

Podle informací ze serveru www.novazelenausporam.cz si lidé v aktuální výzvě už polovinu peněz rozebrali. Když se vám to tedy má podařit, není se žádostí dobré příliš otálet. Největší zájem je o dotované systémy na dešťovou vodu určenou pro splachování a současně zalévání zahrady. Ty tvoří téměř 70 % všech žádostí.

Podání žádostí lze provést jednoduše přes elektronický formulář na webových stránkách www.dotacedestovka.cz. Zde jsou také k dispozici vzory všech základních dokumentů. Na jakémkoli pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR vám pak rádi poradí v případě nejasností. Své dotazy můžete také směřovat na na zelenou linku 800 260 500 nebo na e‑mail info@sfzp.cz.

Dotace Dešťovka krok za krokem

  1. Nechte si zpracovat odborný posudek – najděte si dodavatelskou firmu nebo projektanta, který vám zpracuje projekt a odborný posudek.
  2. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost přes webové stránky www.dotacedestovka.cz. Potřebné dokumenty naleznete v sekci Formuláře.
  3. Posouzení žádosti – posouzení trvá 3 týdny, v případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění ve lhůtě do 30 kalendářních dnů.
  4. Realizace podporovaných opatření – 12 měsíců u stávajících domů, 24 měsíců u novostaveb. V odůvodněných případech můžete písemně požádat o prodloužení lhůty pro doložení dokumentů pro uzavření smlouvy.
  5. Doložení dokončení realizace a závěrečné vyhodnocení žádosti – předložené dokumenty během 3 týdnů zkontrolují příslušní úředníci a v případě zjištění nedostatků vás vyzvou k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.
  6. Rozhodnutí ministra a smlouva o poskytnutí podpory – pokud je žádost bezchybná, je předložena ke schválení. O udělení podpory rozhoduje ministr životního prostředí.
  7. Vyplacení podpory – po doručení podepsané smlouvy a následném podpisu ředitele Státního fondu životního prostředí bude dotace převedena na váš bankovní účet.

{"vsf-page-link":{"page-id":348}}
{"vsf-page-link":{"page-id":314}}