Vytváření teras a chodníků v zahradě oblázkovou mozaikou

Rozmanitost různých vzorů a ornamentů oblázkových mozaik má zcela zvláštní půvab a dlouhou tradici. Působivé příklady mozaikového umění se dají objevit zejména v jižní Evropě. S trochou zručnosti si vlastní oblázkovou mozaikou podle mediteránního předobrazu můžete vykouzlit sami na své zahradě a vdechnout jí nádech jižního životního stylu. Šarm oblázkové mozaiky s bohatými kontrasty se přitom skvěle uplatní už na malých plochách. Zdobné kusy se nejlépe vyjímají na výstižných místech jako v tichém sedacím koutě, před útulnou lavičkou, na křížení chodníků nebo na terase.


Návod

1. Příprava podkladu

Předpokladem trvale krásné oblázkové mozaiky je pevný nosný podklad, na který oblázky dosedají, dále kolem dokola uzavřená boční opora a odvodnění: Nejdříve odkopejte veškerou ornici. Hloubka výkopu závisí na místních podmínkách. Většinou se osvědčilo přibližně 20 až 25 centimetrů. Do výkopu se musí umístit vodopropustná vrstva z 10 až 15 centimetrů upěchovaného drceného kameniva. Nyní následuje nosná vrstva, například deseticentimetrová vrstva štěrku (zrnitosti 0/32 až 0/50 mm) nebo drobné drti s pískem. Tuto vrstvu důkladně zhutněte vibrátorem, protože jinak se mozaika může postupem času propadat. Nad nosnou vrstvou nyní následuje výplňová vrstva z betonového potěru, do které se budou později usazovat oblázky (pro spolehlivou soudržnost zajistěte vložení výztužné rohože). Obrubníky usaďte na betonový základ, který je deset až patnáct centimetrů hluboký a po stranách zkosený. Plochu mozaiky navíc v každém případě založte tak, aby povrch hotové mozaiky ležel nad úrovní okolní půdy. Pak může dešťová voda nerušeně odtékat.

Pozor: Na mozaiky s velkými oblázky v pískovém/cementovém loži potřebujete pracovní výšku deset centimetrů, na drobnější oblázky stačí pět centimetrů (sílu mozaikové vrstvy zásadně určuje největší oblázek). Tento podklad se hodí pouze k pocházení, v žádném případě však není vhodný k pojíždění!

2. Vytvoření mozaiky

V uvedeném příkladu kovovou tyčí vyznačte střed a do potěru vyznačte vnitřní průměr pomocí šňůry, která je na tyč připevněná. Vybrané oblázky nyní mírně tlačte do betonového potěru a rovným hranolem a kladivem je následně vyrovnejte přibližně do stejné výšky.

Pro získání rovnoměrné plochy skládejte kameny těsně k sobě tak, aby nebyl umožněn pohyb jakýmkoliv směrem.

Na vzor nejdříve vyložte tři kruhy pokud možno stejně velkých světlých oblázků. Do středu přijdou menší kulaté kameny v tmavší barvě. Vyznačení, vyskládání a urovnání vnějšího, opět tmavého mezikruží, se provádí analogicky.

Nyní za použití pomocné trojúhelníkové konstrukce vyznačte osm trojúhelníkových ploch, které později společně vytvoří hvězdu, a do výplňového lože vkládejte tmavé kameny.


Následně vyložte plochy mezi jednotlivými trojúhelníky příčně k paprskům světlejšími oblázky a obvodový kruh zkompletujte podélnými oblázky. Plochy zbývající po vnější obrysy a v rozích terasy vyplňte jakýmikoliv kameny.

Pokud jsou všechny oblázky rozmístěny, zkontrolujte pomocí lišty rovnoměrnou výšku kamenů a případně ji trochy vyrovnejte.

Závěrem oblázky zapískujte vždy po etapách a nakonec ještě jednou celou mozaiku do rovnoměrné hloubky.

Tip

Výběr vhodných oblázků

Pro realizaci oblázkových mozaik se hodí pouze určité kameny a tvary kamenů: Nutně musí být pevné a odolné proti mrazu. Kameny by navíc neměly mít vady jako jsou díry nebo praskliny. Pro testování pevnosti hoďte oblázky například proti velkému kameni.

Pro zajištění kvality a na větší mozaiky doporučujeme obstarání potřebného množství oblázků u obchodníků přírodním kamenem nebo ve štěrkovnách. Jednobarevné nebo pestře různorodé oblázky je účelné před zahájením práce omýt a roztřídit podle velikosti a barvy.

Nářadí a materiál

 • Strhovací lať pro urovnání podkladu
 • Koště
 • Betonový potěr
 • Kladivo (nebo pryžové kladivo)
 • Dřevěné latě, resp. lišty na pomocnou konstrukci
 • Dřevěný hranol
 • Štěrk nebo drobná drť s pískem
 • Oblázky, roztříděné na různé barvy a velikosti podle potřeby
 • Kovová tyč
 • Písek
 • Šňůra
 • Rýč
 • Vodováha
 • Skládací metrseznam s odážkami

Galerie obrázků: Pokládka oblázkové mozaiky

Umění mozaiky patří k nejstarším uměleckým technikám. Mozaika propůjčí vašemu oblíbenému místu v zahradě nádech středomořské vytříbenosti.

Po pečlivé přípravě podkladu se konečně může začít s pokládkou oblázků: Při vytváření přesné kruhové plochy pomůže tyč uprostřed se šňůrou, která je na tyč připevněná.

Podobně jako u dortu se oblázky vtlačují podle předem navrženého kladečského plánu, segment za segmentem, zvenčí směrem dovnitř, do lože z potěru.

Výška oblázků se musí úsek po úseku kontrolovat rovným dřevěným hranolem a v případě potřeby se musí upravit kladivem.

Hotovou mozaiku nebo mozaikové segmenty nakonec rovnoměrně zapískujte.

Kreativitě se meze nekladou: Ozdobný prvek nebo sedací kout – vlastnoručně vytvořená mozaika se určitě brzy stane vaším oblíbeným místem.