Výměna sklepního okna

Výměna zastaralých oken za nová ocelová sklepní okna je vhodná tehdy, pokud sklep nebude do budoucna užíván jako obytný prostor. Tedy například u sklepů, které slouží jako prádelna a sklad nebo k pořádání večírků. Pokud se však má čistě užitkový sklep přestavět na místnost pro pěstování zálib – nebo dokonce pro účely bydlení, doporučuje se výměna za neprodyšně uzavíratelná moderní plastová okna, případně i s izolačním sklem. Výměnu provedete většinou bez potíží.
Další informace k tématu tepelné izolace získáte v Rádci BAUHAUS: Tepelná izolace stropu sklepa


Návod

1. Odstranění starého sklepního okna

Stará ocelová okna jsou často jen zaklesnutá a dají se snadno demontovat: Staré okno jednoduše vysekejte s vynaložím trochy síly a odstraňte starý rám.

2. Vsazení nového sklepního okna

Nové sklepní okno vsaďte do otvoru a zafixujte jej klínky. Vodováhou zkontrolujte svislé a vodorovné ustavení: Okno musí sedět soustředně a musí být vyrovnáno tak, aby kolem dokola byly stejné mezery.

V otvorech určených pro uchycení vyvrtejte do zdi otvory pro hmoždinky (příp. použijte vrtací kladivo). Nyní nasaďte speciální hmoždinky do okenních rámů, které i s vhodným šroubem zatlučete do vyvrtaného otvoru.

Nové okno nyní přišroubujte do špalet a odstraňte dřevěné klínky.

Do prázdného prostoru mezi rámem sklepního okna a zdí nastříkejte montážní pěnu. Jakmile PU pěna vytvrdí (dodržujte pokyny výrobce), odřízněte přebytečný materiál odlamovacím nožem.

Pozor: Jelikož montážní pěna zvětší svůj objem, měli byste ji použít jen střídmě. Alternativně použijte vláknitý izolační materiál.

Rám nakonec zakryjte papírovou lepicí páskou a okenní spáru zatmelte sádrovým vyrovnávacím tmelem. Po proschnutí můžete omítku přetřít.

Tip

Sklepní okno a tepelná izolace

Tepelná ochrana okenního skla se značí jako hodnota U (hodnota přenosu tepla). Čím nižší je hodnota U, tím menší je teplotní ztráta.

Jednoduché sklo má hodnotu 5,8 W/ m²K (watt / m² Kelvin).

Izolační sklo má hodnotu U 3,0 W/ m²K

Tepelně izolační sklo má hodnotu U 1,1 W/ m²K - přibližně o 60% nižší, než je hodnota běžného skla, které se obvykle používalo až do poloviny devadesátých let.

Trojité sklo dosahuje hodnoty U až 0,5 W/ m²K a udržuje teplo stejně dobře jako izolační stěna.

Nářadí a materiál

 • Odlamovací nůž
 • Hmoždinky do okenních rámů
 • Sádrový vyrovnávací tmel
 • Kladivo
 • Sklepní okno podle potřeby
 • Montážní polštářek nebo montážní klíny a příp. úzké pásky dřeva
 • Montážní pěna nebo vláknitý izolační materiál
 • Příklepová vrtačka příp. vrtací kladivo
 • Špachtle
 • Vrták do kamene, co nejdelší, průměr podle hmoždinek do okenních rámů
 • Univerzální vrták, průměr podle hmoždinek do okenních rámů
 • Vodováha
 • Skládací metr

Galerie

U starých sklepních oken s jednoduchým zasklením s mřížkou proti myším je účelná výměna za vysoce kvalitní ocelová sklepní okna nebo za dobře izolovaná plastová sklepní okna.

Po vysekání starého sklepního okna osaďte do otvoru ve zdi okno nové. Okno zafixujte klíny a soustředně jej vyrovnejte.

Skrze upevňovací body vyvrtejte otvory do ostění a do vyvrtaných otvorů zatlučte hmoždinky určené do okenních rámů, a to spolu se šrouby.

Sklepní okno přišroubujte do zdiva.

Montážní pěnu nastříkejte mezi rám sklepního okna a stěnu, nebo mezery vyplňte vláknitým izolačním materiálem a nakonec vše zaomítejte.