Vlastnoruční výroba úložného boxu na sedáky

V tomto úložném boxu vlastní výroby z masivního dřeva se dobře uskladní polstrované podložky, deky nebo malé zahradní nářadí a jsou vždy po ruce. Truhla na sedáky zároveň slouží jako praktické místo k sezení. Takový box do zahrady by měl být vyroben ze dřeva, které je odolné vůči povětrnostním vlivům. V uvedeném příkladu je použito tak zvané termodřevo: Použité smrkové dřevo získává tepelným ošetřením vysokou odolnost vůči hnilobě, takže se pro využití v exteriéru hodí i tuzemské dřevo – bez napadání houbami. Takto ošetřené dřevo se navíc téměř nekroutí a vykazuje o 60 procent nižší míru bobtnání a sesychání. Pravidelné olejování ještě víc prodlužuje trvanlivost a životnost dřeva.


Návod

1. Materiál a montážní schéma úložného boxu

V uvedeném příkladu potřebujete na úložný box tepelně upravené smrkové dřevo 140 x 27 milimetrů. Z něj účelně nařežte následující prkna:

 • 4 prkna na víko v délce 1 104 milimetrů
 • 8 podélných prken v délce 954 milimetrů
 • 8 příčných prken v délce 410 milimetrů
 • 7 prken na dno v délce 475 milimetrů
 • 2 nosná prkna v délce 1 020 milimetrů (každé 60 mm široké, řezáno z jedné šířky prkna)
 • 8 podpěrných dílů v délce 620 milimetrů (každý 60 mm široký, řezáno z jedné šířky prkna)
 • 2 distanční špalíky 7 mm silné o velikosti 45 x 27 mm (z odřezků)

Pozor: Výkresy zahrnují všechny rozměry a údaje o materiálech, které jsou potřebné k výrobě truhly na sedáky podle tohoto vzoru.

2. Korpus úložného boxu

Jednotlivá prkna na boční díly, čelo, záda a víko spojte navzájem pomocí plochých kolíků a lepidla. Do každého prkna nejdříve vyfrézujte frézou na ploché kolíky odpovídající drážky.

Prkna nařezaná na čelní stranu, záda i oba boční díly skližte. Dokud lepidlo nevytvrdí, zafixujte jednotlivé konstrukční díly pomocnými lištami a svěrkami (dodržujte údaje výrobce).

Pozor: Přebytečné lepidlo po zaschnutí odstraňte.

Všechny díly nyní ruční kotoučovou pilou zařízněte přesně na délku. Pro pěkné optické zakončení zbruste navíc na bočních hranách malé zaoblení („sražení hran“).

Osm přiříznutých podpěrných dílů spojte se čtyřmi díly korpusu plochými kolíky a lepidlem a zafixujte je svěrkami, dokud lepidlo nevytvrdí. Dbejte na to, aby hrany podpěr nahoře navazovaly.

Podpěrné díly zvenčí seřízněte ruční kotoučovou pilou s vodicí lištou na pokos (úhel 45 stupňů).

Nyní jednotlivé stěny skližte. Než lepidlo zaschne, zafixujte konstrukci lepicí páskou, upínacími popruhy a chrániči hrany.

Pozor: Korpus chraňte před odřením a poškozením pomocí zbytků kartonu nebo chráničů hran (např. z obalového materiálu).

3. Dno a víko úložného boxu

Pro zhotovení dna úložného boxu skližte obě nosná prkna s podélnými stranami. Po vytvrzení lepidla odspodu pevně sešroubujte sedm podlahových prken s nosnými prkny. Pro rovnoměrné vzdálenosti použijte ploché distanční rozpěrky.

Na úložný box na sedáky připevněte závěsy (alternativně: pianový závěs) a řetízek. Při montáži řetízku dbejte na to, aby při zavřeném víku visel volně uvnitř a při otevřeném víku byl právě tak dlouhý, aby se víko naklánělo mírně dozadu.

Aby víko při zavření lícovalo, nalepte na něj dva distanční špalíky (7 mm, resp. v tloušťce závěsu).

Hotový úložný box na sedáky je nyní připraven k užívání a lze jej používat v zahradě nebo v domě. Pro ochranu povrchů truhlu pravidelně ošetřujte olejem na dřevo.

Tip

Volba správné zrnitosti

Volba brusného prostředku závisí na materiálu obrobku a případně také na velikosti broušené plochy. Prosté brusné papíry s korundem jsou vhodné zejména pro broušení měkkých materiálů jako dřeva nebo menších kovových ploch. Kvalitní brusná rouna zasazená do umělé pryskyřice jsou podstatně tvrdší.

Stupeň zrnitosti je vždy uveden na zadní straně brusného prostředku. Hrubá zrnitost (index 80 a méně) zajišťuje vysokou úroveň obrušování materiálů a zanechává hrubší povrch. Ke zbrušování laků se používá například papír se zrnitostí 100. Pro dílčí a finální broušení dřeva používejte nejlépe papír se zrnitostí 120 až 180, pro finální broušení lakovaných povrchů je pak správnou volbou zrnitost 220 a vyšší.

Obecně platí: Čím vyšší je index zrnitosti, tím jemnější je daný brusný prostředek.

Nářadí a materiál

 • Dláto
 • Tužka
 • Distanční vložky
 • Nerezové šrouby podle potřeby
 • Ploché kolíky 20 podle potřeby
 • Fréza na ploché kolíky nebo vrtačka s plochým frézovacím vrtákem
 • Ruční kotoučová pila s vodicí lištou
 • Pomocné lišty a prkénka jako příložky
 • Olej na dřevo
 • Zbytky kartonu nebo chrániče hran
 • Řetízek v délce 700 mm
 • Lepicí páska
 • Polyuretanové lepidlo
 • Šroubové svěrky (nazývané také „pacholata“)
 • Přímočará pila
 • Závěsy 80 x 50 mm (otevřené), 2 kusy (alternativně: pianový závěs)
 • Upínací popruhy
 • Brusný špalík
 • Smirkový papír (jemná zrnitost)
 • Truhlářský úhelník
 • Vruty do dřevotřísky podle potřeby
 • Tepelně upravené dřevo ze smrku 140 x 27 mm a z něj nařezaná: 4 prkna na víko v délce 1 104 mm, 8 podélných prken v délce 954 mm, 8 příčných prken v délce 410 mm, 7 prken na dno v délce 475 mm, 2 nosná prkna v délce 1 020 mm (každé 60 mm široké, přiříznutá z jedné šířky prkna), 8 podpěrných dílů v délce 620 mm (každý 60 mm široký, přiříznuté z jedné šířky prkna) a 2 distanční špalíky 7 mm silné o velikosti 45 x 27 mm (z odřezků)

Galerie

Povrch dřeva s drážkami na vnější straně úložného boxu má i opticky něco do sebe. Vlastnoruční výroba takové truhly je snadná – nějaký čas vyžaduje pouze vytvrzení PU lepidla.

Všechna prkna na korpus úložného prostoru nejdříve zhruba zkraťte přímočarou pilou.

Nařezaná prkna na čelo, záda, víko a oba boční díly spojte pomocí plochých kolíků a PU lepidla. Po vytvrzení odstraňte přebytečné lepidlo dlátem. Pomocné lišty chraňte před vystupujícím lepidlem lepicí páskou.

Po přesném přiříznutí slepených dílců sražte hrany brusným špalíkem.

Dříve než smontujete korpus, slepte a pomocí kolíků spojte osm podpěrných dílů, které jsou přiříznuté na šířku a řádně zkrácené.

Pro zhotovení dna truhly namontujte k podélným stranám nosná prkna a následně zdola přišroubujte podlahová prkna.

Jako okapovou hranu vyřízněte na vnitřní straně víka po obvodu (ve vzdálenosti 8 mm od vnější hrany) 2mm drážku. Pokud by truhla sloužila také jako lavička, víko dodatečně vyztužte dvěma vzpěrami.