Vlastnoručně vyrobený regál na knihy

Knihy a CD padnou v tomto vlastnoručně vyrobeném regálu – v mírně abstrahované podobě stromu – ihned do oka a jejich uložení nezabírá místo. Aby silueta stromu působila plasticky a vytvořila dostatek regálové plochy pro knihy, jsou „větve“ vyřezány ze dvou dřevěných desek, položeny na sebe, mezi ně jsou přišroubována distanční dřeva a větve jsou připevněny na zeď. Olejem na dřevo můžete stromu vtisknout speciální barevný tón dřeva, přetřít jej transparentním nebo barevným lakem nebo ponechat zcela bez úpravy.


Návod

1. Stanovení základního tvaru stromu

Jako „kostru stromu“ potřebujete dvě laťovky – nikoliv dřevotřískové desky – odpovídající velikosti (strom může být svými rozměry tak velký, jak budete chtít) a o síle cca 13 mm

Na dostatečně velkém papíru (např. na zbytcích tapet) nejdříve zhotovte návrh stromu a vyřízněte jej. Dvě laťovky nyní položte na sebe, zafixujte šroubovými svěrkami, přiložte vyříznutý strom a obkreslete obrysy. Následně předvrtejte v rozích mimo tvar stromu otvory – pro snazší „otáčení“ přímočaré pily.

Pozor: Jako alternativu nakreslete abstrahovaný strom přímo na některou z dřevěných desek a obrysy vyřízněte přímočarou pilou.

Přímočarou pilou nyní vyřízněte předkreslený tvar stromu ze (stále ještě šroubovými svěrkami navzájem spojených) laťovek. Pokud je silueta kompletně přiříznutá, obruste všechny hrany brusným papírem.

2. Vytvoření odstupu – strom dostává potřebnou hloubku

Aby silueta stromu působila plasticky, a pro vytvoření nezbytné regálové plochy pro knihy. umístěte mezi obě vyříznuté desky distanční dřívka. Pro zvlášť přirozený vzhled – tedy od silného kmene přes silné větve až po tenké větvičky – rovnoměrně trochu ubírejte na délce dřívek, např. od počátečních 18 cm po 10 cm na tenkých koncích. Tyče kruhového průřezu za tímto účelem zkracujte v pokosnici – zcela podle obliby a dovednosti přímočarou pilou nebo malou ruční pilou. Aby později konce dřívek rovně doléhaly na desky, zbruste je smirkovým papírem dohladka. Aku šroubovákem nyní rozpěrky sešroubujte zepředu i zezadu s deskami. Nejlépe na každém větvení alespoň jednu rozpěrku, u delších rovných kusů několik dalších (otvory nejlépe předvrtejte).

Pozor: Vyvrtané otvory zarovnejte tak, aby šrouby se zápustnou hlavou tvořily se dřevem rovný povrch.

3. Připevnění stromového regálu na knihy na zeď

Má-li strom na knihy daný tvar, namontujte jej pomocí vhodných hmoždinek a šroubů na zeď. K tomu nejlépe předvrtejte otvory skrz zadní desku stromu, umístěte jej na zeď – zde je pomoc další osoby nepostradatelná – a na zdi označte místa pro vyvrtání otvorů. Nyní také opět předvrtejte otvory, osaďte hmoždinky a celý strom postupně přišroubujte. Podle materiálu, ze kterého jsou stěny postaveny – beton, cihly, sádrokarton atd., jsou nutné různé upevňovací prostředky.

Tip

Zvolte správnou zrnitost smirkového papíru

Smirkový papír je k dostání v různých zrnitostech. Číslo zrnitosti (údaje na zadní straně) se řídí počtem smyček síťky na jeden palec. Čím vyšší číslo, tím jemnější zrnitost. Velikost zrn a s tím spojená činnost závisí na příslušném použití (např. na materiálu, stroji, výchozím povrchu, sledovaném povrchu).

 • Hrubá zrnitost (zrnitost 6–30): Odstraňování vrstev lepidel a barev
 • Střední zrnitost (zrnitost 36–80): Hrubé předbroušení neopracovaných dřevěných ploch
 • Jemná zrnitost (zrnitost 100–180): Dokončovací broušení neopracovaných dřevěných ploch
 • Velmi jemná zrnitost (zrnitost 220–1 000): Přebrušování zvodnělých ploch, ploch opatřených základním nátěrem a lakovaných ploch

Nářadí a materiál

 • Aku šroubovák, resp. vrtačka
 • Hmoždinky a šrouby k upevnění na zeď, podle materiálu
 • Barva, transparentní lak nebo olej na dřevo
 • Pokosnice
 • Dřevěné desky (nejlépe laťovky, ne dřevotřískové desky), síla cca 13 mm, 2 kusy
 • Metrová tyč
 • Štětec
 • Tyče kruhového průřezu ze dřeva, ø cca 20 mm
 • Smirkový papír (jemná zrnitost)
 • Šroubové svěrky
 • Vruty do dřeva se zápustnou hlavou, ø 4 mm, délka 50 mm
 • Přímočará pila a příp. ruční pila