Úprava zahrady a terasy: pokládka svahových tvarovek

Svahové tvarovky (nazývané také kruhové svahovky) nejsou v zahradě nebo na terase jen dekorativní záležitostí, ale vytváří skutečné zahradní krajiny s výškami i hloubkami. Jsou především solidními oporami svahů a zajišťují například, aby půdu neodplavoval déšť. Při osazování stojí zahrádkáři před těžkou volbou: Zda barevné moře květin s jednoletými nebo víceletými rostlinami, malé trvalky a keříky, skalničky či bylinky – fantazii se téměř meze nekladou.


Návod

1. Solidní základ

Pomocí lana nebo zahradní hadice nejdříve stanovte průběh zdi, zpevnění svahu, vyvýšeného záhonu atd. Pokud je vše na správném místě, vykopejte podél vyznačené čáry cca 40 centimetrů zeminy. Na první, cca 15 centimetrů vysokou a dobře zhutněnou vrstvu drobného kameniva nebo štěrku, která působí jako ochrana proti mrazu, nyní přidejte vrstvu betonu silnou minimálně deset centimetrů.

Pozor: Míříte výš? U zdi vyšší než jeden metr by měla mít hloubka založení minimálně 80 centimetrů a výška betonového základu by měla být 20 centimetrů.

2. Přesazení svahových tvarovek

Nyní do zavlhlého betonu položte nejspodnější řadu. Tvarovky by měly být zapuštěny přibližně do poloviny. Pomáhejte si pryžovým kladivem. Napnutá vodicí šňůra slouží pro orientaci při pokládce bloků. Dbejte na to, abyste mezi jednotlivými svahovkami dodrželi šířku mezery cca pět milimetrů, aby se vyrovnaly rozměrové tolerance podmíněné výrobou.

Nyní na již položené bloky pokládejte další řady na sucho a s přesazením dozadu. Případné výškové rozdíly vyrovnáte později maltou nebo pískem. Nakonec do jednotlivých svahových bloků nasypte zahradnický substrát a zasaďte vybrané rostliny.

Pozor: Škodám, které způsobuje mráz nebo zamokření zabraňte tím, že svahové tvarovky po usazení naplníte do jedné třetiny lávou nebo štěrkem. Pro dlouhou stabilitu: Vyplnění a zhutnění provádějte po vrstvách.

3. Pěkně zešikma

Vyobrazené příklady ukazují, s jakým přesazením můžete zakládat stabilní jednoduché nebo dvojité řady se sklonem 80, resp. 70 stupňů.

Tip

Beton

Při drobnějších pracích používejte nejlépe hotový beton. Čtyřicetikilové pytle, které jsou k dostání u nás v BAUHAUS, se snadno přepravují a musí se už jen namíchat s vodou (dodržujte údaje výrobce).

Beton si však můžete namíchat i sami. Zde záleží na způsobu použití a správné směsi cementu, přísad (písku a štěrku zrnitosti mezi 16 a 32) a vody: Existuje tak zvaná univerzální směs (např. na drobné základy, zahradní desky a stupně). Poměr mísení je zde 1 díl cementu, 4 díly přísady a 0,5 litru vody.

Namíchání betonu: Promíchejte suché složky. Postupně pak přidávejte vodu, dokud beton nezíská pastovitou konzistenci. Zavlhlý znamená, že je beton poněkud drolivý, vlhký, ale nikoliv tekutý.

Nářadí a materiál

 • Pracovní rukavice
 • Zahradnický substrát 
 • Železné tyče nebo kolíky
 • Pěch/dusadlo betonové směsi
 • Betonový potěr (B25)
 • Výkopové nářadí 
 • Pryžové kladivo
 • Zednická lžíce
 • Štěrk/láva
 • Svahové tvarovky podle potřeby
 • Vodicí šňůra
 • Lano nebo zahradní hadice
 • Stavební kolečko
 • Voda
 • Skládací metr

Galerie

Svahové tvarovky nepřináší do zahrady jen nové kontury, ale také stabilitu svahům a úbočím.

Vykopejte cca 40 cm zeminy a dejte vrstvu o síle cca 15 cm jako ochranu proti mrazu (např. štěrk nebo písek). Poté nasypte minimálně 10 cm silnou vrstvu zavlhlého betonu. Následně položte nejspodnější řadu kruhových svahovek – zapusťte je přibližně do poloviny.

Nyní na již položené bloky pokládejte další řady s přesazením dozadu. Výškové rozdíly vyrovnáte maltou nebo pískem.

Podle toho, jak vysokou zeď ze svahových tvarovek chcete stavět, musíte dbát na přesazení. Takto lze realizovat i svahy se sklonem 80 stupňů, resp. 70 stupňů.