Hlavní obsah

Šrouby do dřeva

Pro spojování dřeva jsou běžné šrouby z pozinkované oceli. Ty poskytují určitou ochranu proti korozi, která ale není trvale odolná proti vlhkosti v místnostech a povětrnostním vlivům – na rozdíl od šroubů z ušlechtilé (nerezové) oceli. Ovšem ušlechtilá (nerezová) ocel je opět měkčí než ocel. Vysoké točivé momenty při zašroubovávání a utahování byste proto měli při použití šroubů z ušlechtilé (nerezové) oceli vyloučit. Vedle běžných manuálních pracovních postupů se šroubováky pro drážky a křížové drážky, s klíči pro vnitřní šestihrany, bity (šroubovacími nástavci) nebo otevřenými maticovými klíči se šroubování často provádí pomocí elektrického nářadí.

1. Druhy šroubů, materiály a pohon

Běžnými materiály pro šrouby jsou ocel a ušlechtilá (nerezová) ocel: Ocelové šrouby jsou zpravidla pozinkované a opatřeny žlutou nebo modrou pasivací. Pasivací získávají svou odolnost proti korozi a lze je rozpoznat podle jejich světle žlutého nebo kovového vzhledu. Pro tmavé druhy dřeva se také používají černěné šrouby. Zbarvující vrstva oxidů (ušlechtilá rez) způsobuje, že šroubové spoje mají velmi nenápadný vzhled, ale jejich korozní odolnost je nižší. V odolnosti proti korozi vedou šrouby z ušlechtilé (nerezové) oceli, proto jsou velmi oblíbené při montáži dřevěných teras.

Vedle velikosti šroubů je tím nejdůležitějším technickým rozdílem především pohon (tj. tvarové provedení hlavy šroubu kvůli utahování)! U domácích kutilů je nejběžnější pohon šroubu s křížovou drážkou (označovaný také jako Pozidriv; na levém obrázku: vpravo), i když takzvaný šestiboký pohon (také označovaný jako Torx®; na levém obrázku: vlevo) je technicky promyšlenější systém. Stará se o optimální přenos síly bez zvýšení přítlačné síly při utahování – což je ideální pro akumulátorové šroubováky a rychlé upevňování. U ne přesně lícujících nebo opotřebovaných bitů se velmi rychle zuby v hlavě šroubu „strhnou“.

Bezpečné a pevné spojení montážních dílů na základním tělese vzniká, jestliže použijete šrouby s dílčími závity: Obrobek, který má být přimontován, se nenachází v oblasti záběru závitu a tak se přitáhne při dotažení šroubu hlavou šroubu (pravý obrázek).

Pokud chcete zakrýt šroubový spoj ve dřevě, použijte krytky vhodné k hnacímu profilu šroubu.

Šrouby pro překližky mají opět speciální geometrii šroubu: jejich odpor při zašroubování je zvláště malý a odpor proti vytržení je velmi vysoký. Hodí se zvláště ke strojnímu šroubování. Navíc předvrtání není nutné, protože ostrý hrot v náběhu závitu zabírá okamžitě. Delší šrouby do překližky existují i s dílčím závitem.

2. Sešroubování dřeva

Ve vyobrazeném příkladu se mají navzájem sešroubovat dřevěné díly: Provrtejte nejprve dřevěný díl, který se má přimontovat (průměr vrtání = vnější průměr závitu šroubu). Přiložte nyní k sobě oba dřevěné díly v poloze, ve které mají být smontovány, a vrtákem vyznačte místo montáže ve spodním dřevěném dílu. Vyměňte vrták (průměr vrtáku = vnitřní průměr šroubu).

U tvrdého dřeva a vždy, když chcete předejít rozštípnutí dřeva při vrtání, je nutné ho předvrtat.

Nyní můžete předvrtat na vyznačeném místě spodní díl do dvou třetin hloubky pro zašroubování. Následně spojte oba díly: Pevně je sešroubujte vybraným typem šroubu (šroub zabere teprve ve spodním montážním dílu).

3. Sešroubování terasy

Pro sešroubování dřevěné terasy použijte speciální šrouby pro terasy z ušlechtilé (nerezové) oceli. Kromě zvláštní odolnosti proti povětrnostním vlivům mají tyto šrouby malou zápustnou hlavu nebo čočkovou hlavu. Proto nejsou tyto šrouby později téměř vůbec vidět a po povrchu dřeva lze chodit i naboso aniž by hrozilo zranění.

4. Hmoždinky

Konstrukce závitu šroubů do hmoždinek způsobuje optimální rozevření hmoždinky. Pokud pracujete s tenkými šrouby, nemusí se hmoždinka dostatečně rozevřít. Pokud jsou šrouby příliš silné, může docházet k poškozením u úzce členěných montážních prvků, případně k poškození spojovacích můstků v cihlách se svislými otvory nebo i k poškození hmoždinek.

Ideální délka: Šroub by měl obrobkem zasahovat téměř zcela do hmoždinky. Zvolte průměr vrtáku podle jmenovitého průměru hmoždinky a zvolte hloubku vrtání na dorazu poněkud delší než je délka hmoždinky.

Odstraňte z předvrtaného otvoru vysavačem prach a vložte hmoždinku – případně ji opatrně zatlučte kladivem. Následně uveďte obrobek do příslušné polohy a upevněte jej šroubem do hmoždinky.

Obrázková galerie: Šrouby do dřeva

Na obalu rozpoznáte na první pohled pohon (tvarové provedení hlavy šroubu), velikost, vzhled a vlastnosti zakoupených šroubů.
Stavební šrouby do dřeva se zápustnou hlavou (vlevo) jsou vhodné pro téměř všechny aplikace u dřevěných staveb (přístřešky pro auta, pergoly, zimní zahrady, konstrukce dřevěných rámů, střešní konstrukce, vnitřní konstrukce, krokve, dřevěné konstrukce na hraní apod.). S podložkou se s nimi pracuje stejně jako se šrouby s talířovou hlavou (vpravo a uprostřed).
Aby se terasa stavěla profesionálně a rychle, použijte terasové šrouby: mají malou hlavičku, jsou obzvlášť odolné vůči povětrnostním vlivům a zašroubovávají se dobře i do tvrdšího tropického dřeva.

Metrické šrouby

Šrouby s metrickými závity mají mnohostranné využití: Spojují spolehlivě například malé a lehké kovové díly. Na ochranu povrchu obrobku je třeba používat podložky. Jako pojištění proti nechtěnému povolování, například vibracemi, doporučujeme používat pojistné matice, ozubené podložky nebo pružné podložky, případně i lepidlo na kov.

U těžkých kovových a dřevěných konstrukcí, například stavebních konstrukcí, rámových konstrukcí nebo pracovních stolů pracujte nejlépe se strojními šrouby: Matice a podložky chrání materiály a současně způsobují zvýšení odolnosti proti vytažení.

Vhodný bit

Aby se mohlo se šrouby s šestihranným pohonem pracovat bez opotřebení, používejte pouze přesně doléhající bity. V opačném případě se velmi rychle strhnou zuby ve hlavě šroubu a šroub je nepoužitelný. Jestliže neznáte správnou velikost, zasuňte bit, o kterém se domníváte, že je vhodný, jednoduše do pohonu hlavy šroubu, pokud vše sedí bez viklání, můžete začít šroubovat.

Šrouby do plechu

Šrouby do plechu jsou vhodné zejména pro optimální spojování a upevňování plechu nebo hliníku. Závrtné šrouby do plechu se používají pro rychlé upevňování pomocí samořezného závitu. Předvrtávání není nutné.

  • Akumulátorový šroubovák
  • Hmoždinky
  • Klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Krytky
  • Otevřený maticový klíč nebo klíč na šrouby
  • Šroubovák do drážky
  • Šroubovák pro křížovou drážku
  • Šrouby do dřeva (různé materiály, pohony, velikosti)
  • Šestihranný šroubovák
  • Vrtačka