Kladiva

Kladiva jsou úderové nářadí, kterým zatlučete například předmět do jiného tělesa (např. hřebík do zdi, dláto do obrobku), ustavíte nebo vyrovnáte stavební materiál (např. tvarovky při dláždění) nebo vytvarujete předměty (např. plech při vyklepávání, železo při kování). Kromě toho existují ještě strojně poháněná kladiva, jestliže je požadována zvlášť vysoká úderná síla a počet úderů – například bourací kladivo nebo vrtací kladivo. K čemu použít nejběžnější kladiva, zjistíte v tomto Rádci.


Návod

1. Zámečnické kladivo

Kladiva se zpravidla skládají z hlavy a násady. Hlava kladiva má naopak plochou nebo vyklenutou úderovou plochu (tak zvanou plosku) a klínovitě se sbíhající nos (nazývaný také špička). Tak jako například zámečnické kladivo – univerzální kladivo, které se najde prakticky v každé schránce na nářadí.
Pozor: Vedle klasického tvaru kladiva existují také kladiva se dvěma čely (např. pemrlice nebo kladivo s měkkým čelem) nebo dvěma nosy (např. vyklepávací kladivo).

S hmotností hlavy mezi 50 gramy a dvěma kilogramy se zámečnické kladivo hodí na nejrůznější práce. Většinou slouží k zatloukání hřebíků a hmoždinek.

Pozor: Hmotnost hlavy najedete vyraženou do hlavy kladiva.

2. Pryžové kladivo a plastové kladivo (kladivo s měkkým čelem)

Pryžová a plastová kladiva mají hlavy z tvrdé pryže, respektive hlavy z oceli s vložkami z polyuretanu. Úder na choulostivý materiál, jako například na dřevo, nezanechá otlaky a ani materiál nezničí – tedy ideálně vhodné k pokládání obkladů a dlaždic, při stavění za sucha, na montážní práce, k vyrovnávání a polohování při opravách v oblasti motorových vozidel, při výrobě oken a pokládce podlah nebo pro přidělávání kování na dveře, okna nebo nábytek.

S provedením těchto kladiv tak zvaně bez zpětného rázu (na základě ocelových kuliček v dutině v hlavě kladiva kladivo zpětně nepruží) je možná neunavující, nehlučná práce, která je šetrná ke kloubům.

3. Přitloukací kladivo

Těžké přitloukací kladivo o hmotnosti pěti kilogramů a víc se drží oběma rukama. Je klasickým nářadím kováře. Využije se na stavbě nebo v domácí dílně, pro provádění bouracích prací nebo stěnových prostupů nebo pro zatloukání kůlů.

4. Tesařské kladivo

Tesařské kladivo nazývané také kladivo s vytahovačem hřebíků se používá při stavbách dřevěných konstrukcí: Tluče se plochou úderovou stranou – ta je většinou mírně zdrsněná, aby se zabránilo sklouznutí. Místo nosu má tesařské kladivo asymetrický ozub. Ten lze jednak zatlouct do dřeva, aby se dalo přitáhnout a pohybovat jím (podobně jako sapie). Osazeným vytahovačem hřebíků lze dále bez potíží odstraňovat hřebíky – jako s kozí nožkou. V případě modelů s magnetickou drážkou pro umístění hřebíku můžete hřebíky přitloukat dokonce jednou rukou.

5. Palička

Tak zvanou paličku použijte na sekání a dlabání ve zdivu a betonu. Paličkou se tluče na dláto – například špičák. Dají se tak opracovávat třeba pohledové plochy kamenů, provádět průrazy pro prostupy stěnou nebo stropem, nebo vylamovat staré okenní rámy.

6. Zednické kladivo

Ostrý, široký nos zednického kladiva slouží jako vodorovná čepel pro opracování a oddělování cihel, pro prorážení drážek, pro práci s plynobetonem nebo k odstraňování horních vrstev omítky.

7. Truhlářská palička a dřevěné kladivo

Truhlářská palička ze dřeva má mírně zkosené plochy a je nářadím především truhlářů a tesařů. Spolu s plochým dlátem nebo dlabadlem můžete vytvářet například čepové spoje. Pro opatrné vysekání dřeva se palička nevede paží, ale pouze zápěstím. Velkým dřevěným kladivem se dají choulostivé materiály naopak přitlouct – například desky podlahové krytiny z korku.
Jak tradičním řemeslným způsobem spojovat stavební díly ze dřeva nebo lepit korkové parkety, zjistíte v následujících Rádcích BAUHAUS:Zhotovení spojů dřeva

8. Obkladačské kladívko

Poměrně lehké obkladačské kladívko se zahroceným nosem slouží výhradně k úpravě obkladů a měkké kameniny. Tímto kladívkem můžete zhotovit například prostupy u okrajů obkladů nebo uprostřed obkládačky tak, že do ní vrtákem do kamene vyvrtáte otvory těsně u sebe a mezilehlé můstky opatrně rozbijete obkladačským kladívkem.

9. Kladivo na pokládání tvarovek a dlaždičské kladivo

Kdo by chtěl pokládat terasovou dlažbu, dlažbu na chodníky nebo schodové stupně, nebo by chtěl vydláždit příjezdy a cesty, sáhne po kladivu na pokládání tvarovek (vhodné zejména na větší dlaždice). Tímto kladivem se vpravují jednotlivé tvarovky do pokládacího lože – pro rovný a rovnoměrně vysoký obklad. Vyměnitelná gumová hlava kladiva na pokládání tvarovek zabraňuje lámání dlažby. Pro opatrné zaklepávání menších dlažebních kostek nebo větších oblázků do mozaiky je naopak lépe vhodné dlaždičské kladivo s krátkou násadou.

Tip

Jak poznáte dobré kladivo

 • Při koupi kladiva dbejte především na pevné spojení mezi hlavou a násadou: Volné nebo viklající se násady kladiva jsou hazard, protože hlava kladiva může při prudkých úderech jednoduše vyletět. Další ukazatele u kladiva, na které byste měli při koupi dbát:
 • Násady kladiva musí být bezpečné proti zlomení (sklolaminát, ocelová trubka, jasanové nebo hikorové dřevo). U dřevěných násad dbejte na rovnoměrnou texturu. Násada je často pogumovaná nebo žlábkovaná – kladivo tak sedí v ruce dobře a bezpečně.
 • Hlava kladiva s nosem a ploskou by měla mít hladký povrch. Samotný nos a ploska musí mít vždy ze všech stran sražené hrany (nesmí být však vidět modré lesklé stopy po broušení) a nos musí být navíc rovnoměrně zaoblený.
 • Dbejte na to, aby byl zajištěný spoj násady a hlavy kladiva – buď šroubem nebo stabilním zaklínováním.
 • Podle zákona o bezpečnosti přístrojů musí kladiva odpovídat příslušným normám. K tomu patří také trvale umístěné (ražené) logo výrobce.

Pozor: Jak dobře se vám s kladivem pracuje, je také věcí vkusu. Při koupi proto prověřte, zda vám zvolený model dobře padne do ruky.

Nářadí a materiál

 • Vrtací kladivo a bourací kladivo
 • Palička
 • Obkladačské kladívko
 • Pryžové kladivo a plastové kladivo (kladivo s měkkým čelem)
 • Kladivo s vytahovačem hřebíků/tesařské kladivo
 • Zednické kladivo
 • Kladivo na pokládání tvarovek a dlaždičské kladivo
 • Zámečnické kladivo
 • Truhlářská palička a dřevěné kladivo
 • Přitloukací kladivo