Tepelná izolace stropu sklepa

Při tepelné izolaci stropů sklepa, tedy ze studené strany, se izolační desky lepí speciální maltou, nanášenou celoplošně na strop. Aby se zabránilo tepelným mostům, musí být desky kladeny k sobě na doraz, bez mezer a s přesahem, aby nevznikla žádná křížová styková místa. Izolační materiál by měl mít tloušťku minimálně 12 cm. Každý centimetr navíc přispívá k lepší tepelné ochraně a přitom představuje jen minimální materiálové náklady. Na příkladu byly pro izolaci použity minerální izolační desky. Alternativně můžete použít také desky z polystyrenu, polyuretanu nebo minerální vlny. Oba materiály jsou dodávány také s nalepenou světlou spodní stranou (na objednávku), takže po nalepení desek není třeba provádět žádnou další povrchovou úpravu.


Návod

1. Příprava podkladu

Podklad musí být bezprašný, suchý, rovný, s odpovídající únosností a vhodný pro lepení. Kvůli zlepšení přilnavosti tepelně izolačních desek je tedy v určitých případech třeba podklad očistit a stěrkou vyplnit trhliny. Doporučujeme nanést penetrační nátěr. Pokud je však strop velmi nerovný nebo klenutý, je nejvhodnější od samého začátku použít pružný izolační materiál.

Malé nerovnosti podkladu se eliminují automaticky při vlastním lepení desek díky nanesené lehké maltě.

2. Izolace stropu sklepa ze spodní strany

Lehkou maltu nejdříve namíchejte dle pokynů výrobce a následně ji natáhněte zubovou stěrkou (se zuby 10 mm) celoplošně na minerální izolační desku (výška osazení 8 mm). Výplňové kusy nařežte jednoduše a přesně pilou ocaskou.

Poté přitlačte izolační desky ke stropu a lehce je posuňte do lože tvořeného lepidlem.

Izolační desky můžete následně natřít (silikátovou fasádní barvou) nebo přetáhnout stěrkovou hmotou. V našem případě slouží systémová malta také jako finální omítka s vloženou armovací tkaninou.

Tip

Pružný izolační materiál: stavba zavěšené konstrukce z dřevěných latí

Hmoždinkami upevněte lišty z boku na stěnu. Pokud stěna není rovná, podložte lištu vyrovnávacími destičkami. Další dřevěné latě ukotvěte kovovými hmoždinkami ke stropu (s odstupem mezi latěmi odpovídajícím šířce izolačních desek). Nyní nařezejte s určitým přídavkem izolační desky odlamovacím nožem a sevřete je mezi latě. Následně takto izolovaný strop obložte armovací tkaninou a omítněte.

Nářadí a materiál

  • Armovací tkanina - v případě potřeby
  • Izolační materiál podle potřeby (v našem příkladu: systémové minerální tepelně-izolační desky a lehká malta)
  • Lepidlo - v potřebném množství
  • Pila ocaska
  • Silikátová fasádní barva - v případě potřeby
  • Zubová stěrka (s ozubením 10 mm)
  • Žebřík

Galerie

Zaizolovat strop sklepa není těžké: namíchejte si maltu, kterou naneste na strop sklepa a na ni pokládejte jednotlivé izolační desky.

Namísto minerálních izolačních desek můžete použít desky ze skelné vaty nalepené na strop stavebním lepidlem nebo lepidlem na obklady

Pro vzhlednější strop doporučujeme použít desky ze skelné vaty s bílým laminováním ze skleněných vláken.

Izolační desky ze skelné vaty nejsou příliš vzhledné, proto je vhodné na ně po lepení natáhnout tenkou vrstvu omítky.