Bez stromů by život na Zemi nemohl existovat. Stromy vytváří životadárný kyslík, vážou prach a plyny z ovzduší a zpomalují změnu klimatu. Jsou však také životním prostorem a potravou pro nespočet živočišných druhů, od drobného hmyzu až po savce. Představíme vám druhy stromů, které jsou z ekologického hlediska nejcennější.

Tetřívek obecný vyhledává porosty bříz

Bříza

V přírodě bychom mohli najít až 100 různých druhů bříz. V Evropě je nejhojněji zastoupena bříza bělokorá. Poznáme ji podle charakteristické černobílé kůry a drobných listů.

Bříza významným způsobem zvyšuje biologickou rozmanitost našich lesů a mimo to poskytuje potravu a životní prostor několika desítkám druhů hmyzu. Pro některé druhy ptáků, jako například čečetku zimní nebo tetřívka obecného, jsou její pupeny a semena důležitou potravou v zimním období.

Základní charakteristika: černobílá kůra, dorůstá do výšky 30 metrů.

Červené bobule jeřábu jsou oblíbenou potravou ptáků

Jeřáb obecný

Jeřáb obecný, zvaný také jeřáb ptačí, je dřevina z čeledi růžovitých. Také jeřáb hraje významnou ekologickou úlohu pro zdejší živočišnou říši. Plody jeřábu poskytují obživu asi 60 druhům ptáků, mimo jiné drozdovi zpěvnému, července obecné nebo brkoslavovi severnímu. Charakteristické červené bobule, které na jeřábu během podzimu najdeme, jsou potravou i pro některé savce. Například pro jeleny, srnce nebo černou zvěř.

Základní charakteristika: oválná až zaoblená nepravidelná koruna stromu, střídavě uspořádané lichozpeřené listy složené z malých pilovitých lístků, dorůstá do výšky 15 metrů.

Žaludy jsou důležitým zdrojem potravy lesní zvěře

Dub

Když řekneme, že vzrostlé duby jsou svým vlastním ekosystémem, nebudeme příliš přehánět. Uvnitř a vně stromu bylo totiž dosud detekováno přibližně 180 druhů velkých motýlů, 500 druhů brouků vázaných na dřeviny a v neposlední řadě na 500 druhů fytofágů (pozn. organismů živících se rostlinnou potravou) a mycetofágů (pozn. organismů živících se houbami).
Plody dubu, žaludy, jsou navíc důležitým zdrojem potravy pro jeleny, myši, veverky a prasata divoká.

Základní charakteristika: listy jsou na větvích uspořádány střídavě a jsou buď ostře, nebo oble laločnaté.

Topol je živnou rostlinou motýlů

Topol osika

Topol osika je hlavní živnou rostlinou pro motýly pocházející ze střední Evropy. Patří k nim mimo jiné noční motýli, batolec červený, můřice trojtečná nebo zejkovec bezový.

Základní charakteristika: pevný, rovný kmen, okrouhlé listy třepetající se i ve slabém větru, dorůstá výšky maximálně 20 až 30 metrů.

Kvetoucí vrba je první potravou včel

Vrba jíva

Listy a nektar z vrby jívy jsou potravou pro více než 70 druhů housenek. Jívou nepohrdne ani vysoká zvěř, pro kterou je vrba vítanou pastvou. Ptáci a savci ji využívají jako hnízdiště. Vrba jíva ještě před rašením listů od poloviny března kvete – to jsou ony známé, stříbřitě chlupaté „kočičky“, které přináší první potravu včelám.

Základní charakteristika: listy jsou mírně lesklé a eliptické, strom dorůstá do výšky 6 až 8 metrů.

Do kůry topolů kladou vajíčka brouci

Topol černý

Topol je důležitým zdrojem potravy pro housenky. Do kůry jeho stromů klade svá vajíčka na 40 druhů brouků. Netopýrům a ptákům hnízdícím v dutinách poskytuje husté větvoví stromu dobře chráněný životní prostor. Spíše jej známe pěstovaný v kultivaru ‘Italica‘, což je úzký vysoký strom vysazovaný podél řek a rybníků.

Základní charakteristika: drsná, často našedlá kůra, dorůstá do výšky asi 30 metrů.

Kvetoucí třešeň nabízí včelám snadno dostupný nektar

Třešeň ptačí

Tento strom je ekologicky významný především díky svému bohatému květenství. Včelám a dalším opylovačům poskytuje snadno dostupný nektar. Na konci léta vyhledává třešňové plody pro obživu mnoho druhů ptáků. Její bobule jsou totiž snadno dosažitelné a velikostí se ideálně hodí do ptačího zobáčku.

Základní charakteristika: hrubě pilovité, oválně zešpičatělé listy, červené plody, stromy dorůstají do výšky až 30 metrů

Příroda nás potřebuje. Přidejte se!

Máte rádi přírodu a chcete podpořit výsadbu stromů v českých lesích? Stačí od začátku března do konce května navštívit kterékoliv odborné centrum BAUHAUS a přímo na pokladně zakoupit certifikát na výsadbu jednoho nebo čtyř stromů. Více na skutecnestesti.cz

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pro váš nákup","products":["24800422","21428977","23198717"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":366}}
{"vsf-page-link":{"page-id":323}}