Stavba stěn suchou metodou

Suchá metoda je jednou z dobrých možností jak postavit příčku a jednoduše a poměrně rychle rozdělit určitý prostor. V porovnání s „mokrými“ stavebními materiály, jako např. beton nebo omítka, jsou doby zpracování u těchto tzv. lehkých stěnových konstrukcí výrazně kratší. U této metody jsou zpravidla zpracovávány sádrokartonové nebo sádrovláknité desky, montované na nosnou konstrukci, následně přetažené stěrkovou hmotou a tapetované či omítnuté omítkou. Ve vlhkých prostorách jako např. koupelnách nebo saunách je lepší použít panely odolávající působení vody. Alternativně jsou k dispozici stavební desky s cementovým pojivem. Nosná konstrukce bývá podle potřeby ze dřevěných nebo kovových stojin. Kovové stojiny jsou tvořeny UW profily pro horizontální montáž a CW profily pro vertikální montáž.

Všechny komponenty pro suchou metodu stavby, použité v našem příkladu (počínaje panely, přes lepidlo, penetraci a šrouby, až po omítkový systém), pochází od jednoho výrobce a jsou tedy vzájemně sladěny. Tím je zajištěno jednoduché a bezpečné zpracování.


Návod

1. Plánování a příprava

Rozvrhněte si stěny a zjistěte přibližnou potřebu materiálu. Profily CW (svisle montované) potřebujeme zpravidla ve větším množství než profily UW, které se upevňují k podlaze a stropu. Vezměte v úvahu také dveřní otvory a navíc počítejte s tzv. dveřním překladovým profilem.

2. Stavba nosné konstrukce

Šňůrou si nejdříve vyznačte základnu své lehké konstrukce a zakreslete si průběh stěny na podlaze a na stropu. Pak si nařežte potřebné rámové profily (UW profily) pro podlahu a strop (rozbrušovačkou nebo nůžkami na kov). Na spodní stranu profilů nalepte samolepicí těsnění (těsnicí pásek) a pak UW profily našroubujte přes hmoždinky k podlaze a ke stropu (v našem případě: šrouby 39 mm s plochou hlavou, závitem Hilo a narážecí hmoždinkou).

Po pevném ukotvení UW rámových profilů si připravte první CW profil pro stěnové zakončení do rámového profilu nahoře a dole a upevněte jej ve vertikální poloze hmoždinkami ke stěně (z důvodu zvukové izolace by tento stěnový zakončovací profil měl být také olepen izolačním páskem). Pro lepší stabilitu se doporučuje, aby vzdálenost hmoždinek nepřesáhla jeden metr. Následně si postavte další stojky z CW profilů a seřiďte je. Odstup mezi jednotlivými CW profily závisí na použitém materiálu stěnových panelů a je měřen od středu jednoho profilu ke středu druhého profilu.

Pro uvažovaný dveřní otvor namontujte nyní speciální dveřní překladový profil (UA), který nasunete shora přes dvě profilové stojky CW. Než však tyto stojky nasadíte a upevníte vruty do plechu nebo nýty k UW profilům, vložte shora a zespodu další násuvný úhelník na tyto CW profily. Dveřní konstrukce se tímto celá dále stabilizuje.

3. Montáž cementových desek na nosnou konstrukci

Hotovou smontovanou kovovou nosnou konstrukci můžete nyní z obou stran opatřit sádrokartonovými či vláknitými či cementovými deskami. Jednotlivé desky, skládané s přesahem, upevňujete šrouby ke kovovým profilům (na 1 m2 cca 15 šroubů, vždy však dle doporučení výrobce).

Šrouby našroubujete tak, aby hlava šroubu lícovala s povrchem desky a tedy nebyla příliš hluboko. Jinak byste při následném opracování museli otvory se šrouby nákladným způsobem zastěrkovat.
Dříve než upevníte desky na protilehlou stranu, položte do vzniklého prostoru uvnitř stěny případné elektrické kabely, instalační vodiče, nebo – pokud má stěna oddělovat teplý a studený prostor – tepelný izolační materiál (např. minerální vatu). Kabely a vodiče provlékejte vyraženými otvory v CW profilech, tvaru obdélníka.
Později pak vykružovacím vrtákem vytvoříte otvory pro zásuvky.

4. Omítnutí cementových desek

Cementové stavební panely použité ve vyobrazeném příkladu se na rozdíl od sádrových desek nestěrkují, nýbrž lepí (polyuretanovým lepidlem). Naproti tomu jejich povrchové zpracování je nákladnější: dříve než na plochu nalepíte tapety, nanesete dekorační omítku nebo barevný nátěr, musíte cementové desky nejdříve omítnout (přičemž do omítky vkládáte armovací tkaninu). Za to je tato lehká stavební konstrukce stěny absolutně necitlivá na vlivy vlhkosti, a proto je vhodná k použití nejen ve sklepích a koupelnách, nýbrž doporučena i pro použití v exteriérech (např. jako podklad pro nanesení omítky v zahradním domku nebo v přístřešku pro automobily).

Doporučení: pokud místo toho použijete sádrové desky, stačí jednoduše přestěrkovat místa styku desek. Po zaschnutí vyhladíte brusným papírem a následně můžete stěny natřít barvou, otapetovat, nalepit na ně obkladačky nebo opatřit dekorační omítkou.

Tip

Nosná konstrukce ze dřeva nebo kovu
Lehké stěnové konstrukce slouží ve většině případů k rozdělení velkých obytných prostor na menší místnosti. V takovém případě zcela postačuje použít nosnou konstrukci ze dřeva, opláštěnou sádrovými deskami. Ve vlhkých prostorách by však dřevo mělo být alespoň impregnováno. Při velmi vysokém zatížení vlhkostí je potřeba bezpodmínečně použít kovové profily

Nářadí a materiál

 • Akumulátorový šroubovák
 • Armovací tkanina
 • Cementové desky v potřebném množství
 • Dveřní překladový profil podle potřeby
 • Hladítko
 • Kladivo
 • Násuvné úhelníky
 • Penetrace
 • Pilka na železo / nůžky na plech
 • Polyuretanové lepidlo
 • Profilové stojky (profil CW) v potřebném množství
 • Přilnavá omítka
 • Rámové profily (profil UW) v potřebném množství
 • Špachtle
 • Šrouby pro rychle budované stavby
 • Těsnicí pásek (samolepicí)
 • Vodováha
 • Vrtačka
 • Základní omítka
 • Zarážecí hmoždinky a vhodné vruty
 • Zednická lžíce
 • Zubové hladítko

Obrázková galerie: Stavba stěn suchou metodou

Profil CW (na obrázku vlevo), který se používá jako stojan a profil UW (na obrázku vpravo), který se používá jako podlahová a stropní kolejnice.

Pro upevnění profilů rámu jsou vhodné hmoždinky.

V případě potřeby upravte profily UW dle potřeby, opatřete je na rubu izolačními pásy a uchyťte je hmoždinkami k podlaze a stropu.

Vzdálenost mezi CW profily závisí na šířce panelu. V uvedeném příkladu činí 62,5 cm, měřeno od středu jednoho profilu ke středu druhého profilu.

Vyrovnejte dveřní překladový profil pomocí vodováhy a poté jej upevněte k profilům CW.

Namontujte na kovovou nosnou konstrukci nejdříve z jedné a pak i z druhé strany sádrokartonové desky – ve znázorněném příkladu cementové desky.

U lehké konstrukce z cementových desek uzavřete spáry polyuretánovým/PU lepidlem dříve než nanesete omítku.

Po první, asi pět milimetrů silné vrstvě omítky vložte armovací tkaninu. Po natisknutí tkaniny na zeď vybobtná omítka ven. Hladce ji rozetřete a v případě potřeby naneste zednickou lžící více omítky.

Přibližně po jednom dni je základní omítka vyschlá. Abyste docílili optimálního udržení tapet, barvy, obkládaček, dekorační omítky a dalšího, lehkou konstrukci před finální úpravou napenetrujte.