Stavba kovového plotu

Ten, kdo chce svůj pozemek natrvalo a s relativně výhodnými náklady oplotit, volí kompletní systém kovového plotu jako v tomto návodu. Stavba je kromě toho snadnější než u dosavadních plotových systémů, protože jednotlivé mřížové rohože je možno snadněji spojovat pomocí kovových objímek. Sloupky můžete buď zabetonovat nebo je pomocí sloupkových patek namontovat na betonový podklad.


Návod

1. Naplánování, vyměření a příprava

Jakmile jste se rozhodli pro systém kovového plotu, můžete začít. Nejdříve stanovte průběh plotu a vyznačte si jej včetně přesné polohy všech sloupků pomocí kolíků a vyrovnávací šňůry.

Olepenou plochu nyní znovu natřete základní barvou, tím odstraníte zbylé prasklinky. Po zaschnutí dvakrát přetřete válečkem s barvou a poté odstraňte lepicí pásku.

2. Sestavení a montáž základních prvků

Na rovném podkladu upevněte mřížový prvek (rovný podklad) pomocí objímek napravo a nalevo na sloupek.

Do základových otvorů nalijte hotový beton s vlhkostí jako u vlhké zeminy (cca 10 cm vysoko) a zasaďte spojený plotový prvek.

Vše přesně pomocí vodováhy vyrovnejte a pomocí provizorní opěrné konstrukce stabilizujte. Nyní otvory vyplňte betonem až po okraj a beton zhutněte.

Další prvky nasaďte takto: Podle vyrovnávací šňůry zafixujte na již postaveném sloupku mřížový prvek, upevněte jej pomocí montážních svorek a druhý sloupek vždy zabetonujte.

3. Zkracování plotových prvků

Je-li některý prvek příliš dlouhý, zkraťte jej takto: Naměřte si přesný rozměr a prořízněte mřížovou rohož, podloženou dřevěnými sloupky, pomocí úhlové brusky. Místa řezů chraňte proti korozi tak, že na ně nastříkáte např. lak ve spreji (na obrázku použita barva RAL 6005).

4. Montáž koncového prvku na stěnu

Má-li prvek končit u stěny (např. garáže), musíte jej ohnout o 90 stupňů: Úhlovou bruskou nejdříve prořízněte příčky na místě, ve kterém má být mřížová rohož ohnuta. Nyní rohož můžete vlastní vahou přes desku ohnout.

Na rovném podkladu upevněte mřížový prvek (rovný podklad) pomocí objímek napravo a nalevo na sloupek.Takto ohnutý plotový prvek zafixujte pomocí speciálního úhelníku z nerezové oceli ke stěně domu.

5. Montáž zahradní branky

Nejdříve na zahradní branku namontujte zámek, kliku a příslušenství a pak zabetonujte sloupek branky podle popisu (přesně vyrovnejte). Nyní prostrčte panty branky a distanční podložky sloupkem a sešroubujte je zezadu.

Zahradní branku zasaďte a upevněte ji na straně dorazu pomocí dvou stranových klíčů ke sloupku.

Tip

Drn trávníku: při neporušené trávníkové ploše před výkopem základových otvorů odryjte drn trávníku. Po postavení plotu můžete sytě zelenou plochu trávníku opět bez mezer uzavřít a zakrýt holé betonové základy.

Nářadí a materiál

 • Akušroubovák
 • Dřevěné hranoly
 • Dřevěné latě/sloupky
 • Hotový beton
 • Kolíky
 • Lak ve spreji - v případě potřeby
 • Rýč, příp. motorový vrták
 • Skládací metr
 • Stranový klíč
 • Systém kovového plotu včetně mřížových rohoží, sloupků, branky, montážních třmenů a kompletního příslušenství podle potřeby
 • Šroubovák
 • Úhelník z nerezové oceli - v případě potřeby
 • Úhlová bruska
 • Vodováha
 • Vrtačka
 • Vyrovnávací lať
 • Vyrovnávací šňůra

Galerie

Kovový plot s povrchovou úpravou se díky klip-systému montuje snadno a rychle.

Nejdříve určete průběh plotu a vyznačte také přesné pozice všech sloupků pomocí kolíků a šňůry. Pak vykopejte základové díry pomocí rýče.

Položte si jednotlivé díly plotového pole (mříž, sloupky, montážní materiál) pokud možno na rovný povrch a jednotlivé díly spolu vzájemně spojte.

Nasypte vrstvu rychletuhnoucího betonu do díry a postupně zasazujte sloupky (přesně je vyrovnejte). Nakonec vyplňte díry betonem až po okraj a silně ho zadusejte.

Podle vyrovnávací šňůry zafixujte na již postaveném sloupku mřížový prvek, upevněte jej pomocí montážních svorek a druhý sloupek vždy zabetonujte.

Pokud je plotový dílec příliš široký, pak jej zkraťte pomocí úhlové brusky.

Pokud má být plotový díl ukončen u stěny domu, musíte ho upevnit pod úhlem 90°. Pro připevnění použijte speciální úhelník z nerezové oceli.

Pro zahradní branku je zapotřebí do sloupků namontovat panty pro zavěšení branky.

Poté co jste předmontovanou branku nasadili, připevněte ji na dorazové straně pomocí dvou klíčů.