Prořezání ovocných stromů a keřů zajistí nejen bohatou úrodu, ale při správně zvoleném termínu i jejich lepší zdravotní stav a vyšší kvalitu plodů. Poradíme vám, jak na to.

Vhodný termín řezu stromů zaručí větší úrodu

V únoru nebo březnu prořežte jabloně a hrušně. Získají tak sílu a úroda ovoce bude bohatší. Meruňky, slivoně, broskvoně a třešně prořezávejte ideálně až těsně před květem nebo po odkvětu. Neboť budou mít dostatek času na zahojení řezných ran.

Hlubším řezem podpoříte růst větví, menším zastřižením pak nasazování plodů. Koruny stromů byste měli prořezat tak, aby byly řídké a vzdušné. Větve rostoucí dovnitř nebo kolmo vzhůru (tzv. vlky) odstraňte, protože nemají většinou sílu nasadit plody. Překřížené větve nebo ty, které se navzájem dotýkají, by měly být také odstřihnuty. Nezapomínejte odstraňovat mumifikované plody, které na větvích zůstaly z loňské úrody.

V létě na přelomu července a srpna, můžete provést ještě letní řez. Tím odstraníte nevhodně rostoucí letorosty (výhony, které narostli letos). Tak prosvětlíte korunu a docílíte lepšího vybarvení plodů a kvalitnějšího vyzrání zbylých výhonů do začátku zimy.

Ošetření stromů po řezu

Pokud odřezáváte větve silnější než 4 cm, tak rány ošetřete stromovým balzámem, který zabrání napadení obnaženého dřeva plísněmi a bakteriemi. Menší ranky není potřeba ošetřovat, neboť s těmi si strom dokáže poradit sám.

Tímto balzámem ošetřujte i případné praskliny na kmeni nebo jiná poranění.

Zásady správného řezu

  • Pro řez použijte nůžky určené pro střih živých rostlin. Poznáte je tak, že mají protichůdné ostří nikoli kovadlinku.
  • Nářadí pro řez má být ostré. Pamatujte na to, že se jedná o „rostlinnou chirurgii“.
  • Pokud jsou přírůstky tenké, provedeme hlubší řez. Pokud má ale keř či strom vitální přírůstky, můžete stříhat méně a podpořit tak násadu květů či plodů.

Správný a chybný řez

Správný řez

Takto by měl vypadat správný řez větve – řez má být veden mírně šikmo nad pupen, kdy hrana řezu by se měla nacházet ve stejné výšce jako špička pupenu.

Chybný řez – řez pod pupenem

Takto byste výhony nikdy neměli stříhat. Pupen vyčnívá nad řeznou plochou a není tak chráněn. Také jej můžete poškodit nůžkami při samotném řezu.

Chybný řez – řez nad pupenem

Ani tento řez není správný – zbývající část větve (pahýlek) je příliš dlouhá. Rostlina již do této části neposílá živiny a tento pahýlek se stává vstupní branou pro různé infekce.

Chybný řez větve – příliš šikmý řez

Jedná se o velice častou chybu při stříhání stromů – nůžky jsou nastaveny šikmo k větvi a řezná plocha je tak příliš velká. Mnohdy takto nechtěně poškodíme i základ pupenu, který je uložen ve větvi.

Řez stromů dle stáří stromku

Výchovný řez v 1. roce po výsadbě

Tento řez se provádí na podporu rozvoje kořenů, které jsou po přesazení slabé a nedokáží plně vyživit nezredukovanou korunku.

Je nutné rozlišit, zda jste zakoupili stromek v květináči, pak provádějte rovnou řez výchovný, nebo stromek prostokořený (holé kořínky).

Jak provést výchovný řez

U prostokořené sadby se navíc rozlišuje, zda se stromek vysazuje na podzim nebo na jaře.

U stromku vysazeného na podzim zakraťte středový (terminální) výhon o 1/3 a boční větve až o 2/3 tak, aby končily ve stejné rovině.

Stromek vysazený z jara se musí zakrátit radikálně. Středový výhon (terminál) o 2/3 a boční větve na 2–3 pupeny.

Výchovný řez v 2. – 5. roce

U mladých stromků slouží pro vybudování pevné, vzdušné a rovnoměrné koruny, která unese váhu ovoce v dalších desítkách let. Níže uvedený postup platí pro zapěstování nejčastěji využívaného pyramidálního tvaru korunky se 3–5 hlavními (kosterními) větvemi a terminálem.

Jak provést výchovný řez

Odstraňte výhony, které si vzájemně konkurují. Zvláště důležité je to u středového (terminálního) výhonu, ten zkraťte o 1/3. Boční větve také zkraťte, a to tak, aby končily všechny v jedné rovině. Z těchto bočních větví v dalších letech budou tzv. kosterní větve, které budou tvořit pevnou oporu celé koruny. Terminální výhon musí kosterní větve po sestřihnutí přesahovat o 30–40 cm, což je přibližně délka zahradnických nůžek.

Udržovací řez

Je nejčastěji používaný řez a nastupuje po ukončení výchovného řezu. Je závislý na kvalitě předchozího výchovného nebo udržovacího řezu. Dále na pěstitelském tvaru, pěstované odrůdě a podnoži (udává stabilitu stromu v půdě, budoucí velikost stromu a i dobu nástupu do plodnosti).

Jak provést udržovací řez

  • Odstraňte nemocné a poškozené výhony
  • Prosvětlete korunu – odstraňte nevhodně rostoucí a zahušťující větve
  • Dbejte na hierarchii větví
  • Je dobré provést jeden řez silnější (do 3 cm), než více menších řezů

Zmlazovací řez

Stromy, které nebyly delší dobu ošetřovány řezem, většinou vyžadují zásah v podobě zmlazovacího řezu. Ten je často spojen s razantnějším snížením stromu a silným prosvětlením. Zmlazovací řez je lepší si rozložit do více let po sobě. Není potom nutné vyřezat tak velké množství větví najednou. U slivoní, třešní a višní provádějte zmlazovací řez těsně před rašením a při řezu silných větví dbejte na speciální typ řezu (Zahnuv řez).

Jak provést zmlazovací řez

Slabším zmlazovacím řezem odstraňujte maximálně 1/4 – 1/3 koruny stromu.

  • Nejprve odstraňte větve suché a poškozené.
  • Vyberte výhon, který bude nejvyšším v koruně (terminální výhon), tomu se všechny nižší větve musí podřídit.
  • Vyřezávejte celé větve, které se kříží, jsou slabé a zahušťují korunu.

Hlubší zmlazovací řez provádějte, pokud chcete korunu výrazně snížit nebo přeroubovat jinou odrůdou.

Řez drobného ovoce

Bobuloviny prořezávejte buď v zimě (leden–březen) nebo pak doplňkově po sklizni. Tyto dřeviny netvoří hojivá pletiva, a proto je nutné provést řez čistě těsně nad očkem a nenechávat žádné “pahýlky“.

Výchovný řez rybízů a angreštů

Keřový typ: Angrešty, rybízy a jostu vysazujte hlouběji, než byly v květináči nebo rostly ve školce. Tím docílíte lepšího zakořenění, podpoříte obrážení nových výhonů od země a zajistíte tím i dlouhověkost keře. Z jara všechny výhony zkraťte na polovinu, tím docílíte většího množství plodných výhonů a podpoříte zakořeňování.

Stromkový typ: Po výsadbě výhony v korunce zakracujeme v předjaří na 2–3 pupeny. Ponecháme na keři 3–5 hlavních výhonů. V druhém roce dalších 5–6 nových výhonů a ve třetím obdobně. Tak získáme korunku, ve které budou dostatečně zastoupeny všechny plodné typy výhonů. U angreštů dbáme během výchovného řezu na zakracování narostlých výhonů o 1/3 a to vždy na vnitřní očko protože počítáme s ohnutím výhonů pod vahou plodů.

Udržovací řez rybízů a angreštů

keřových rybízů, angreštů či josty odstraňujeme u země výhony starší 4let. Tyto výhony již málo nebo vůbec neplodí. Pokud plodí, jsou plody i hrozny plodů menší než na mladších výhonech.

Zmlazení keřů - Pokud keř nemá dostatek mladách výhonů, tak jej u země zasypte kompostem a on během roku dostatečně obrazí a můžete provést zmlazení

Stromkové angrešty a rybízy zakracujeme v předjaří a cyklicky obměňujeme starší dřevo tak, aby rybízy měly nejvíce 4leté dřevo a angrešty nejvíce 5leté. Tak docílíte bohaté sklizně. Stromkové typy jsou naroubovány na podnoži, která má tendenci od země obrážet. Tyto výhony je nutné odstraňovat.

Řez maliníku

Maliník je zajímavý svým dvouletým životním cyklem. V prvním roce vytvoří silné výhony, které přezimují a v dalším roce se tyto výhony rozvětví a přinesou plody v době od poloviny června do konce července. Po odplození výhony žloutnou a odumírají. Těmto typům říkáme JEDNOU PLODÍCÍ. Všechny odplozené výhony odstřiháváme těsně u země. Poznáme je tak, že žloutnou a jsou ve vrchní části rozvětvené.

Druhým typem jsou maliníky REMONTANTNÍ (dvakrát plodící). V prvním roce vyrostou ze země výhony, které ještě v témže roce na podzim zaplodí. Z jara příštího roku je zakrátíme maximálně o 1/3 a čekáme na druhou úrodu na přelomu června / července.

{"vsf-page-link":{"page-id":323}}
{"vsf-page-link":{"page-id":329}}