Správné zdění: postavení okrasné zdi v zahradě

Tato zakřivená okrasná zeď s cihlami z křemenných betonových tvarovek dekorativně odděluje terasu od okraje pozemku, který se za ní nachází. Ochranná zeď získává svůj půvab náhodnou kombinací různých formátů tvarovek a barvených odstínů. Aby mohl okrasnou zeď vzhledu zříceniny hradu bez problémů postavit i laik, používá se hotová stavebnice: Všechny tvarovky jsou předem opracované, mají navzájem sladěné tvary a jsou k dostání v odpovídajících kvantitativních poměrech. Alfou a omegou bezproblémového vybudování okrasné zdi je co nejpodrobnější situační nákres s různými formáty a barvami tvárnic.

Pozor: Zahradní zdi jsou stavbami, které zpravidla podléhají stavebnímu povolení. Před zahájením stavby se informujte o podrobnostech u příslušného úřadu.


Návod

1. Založení základu

Pro bezpečné a trvalé upevnění okrasné zdi potřebujete solidní základ: Poté, co jste určili průběh zdi, nejdříve vykopejte zeminu pro odpovídající základový pás (zde: 70 cm hluboký a 50 cm široký). Nyní jej vyplňte směsí štěrku a písku jako drenážní vrstvou, vše urovnejte hráběmi, zhutněte pěchovadlem a povrch následně stáhněte do roviny.

Rozmíchejte cementovou maltu (dodržujte údaje výrobce) a výkop vyplňte maltou až k povrchu terénu. Během plnění maltu neustále hutněte, a nakonec ji stáhněte dohladka. Cementovou maltu si můžete namíchat také sami z cementu a kopaného písku s podílem štěrku. Další tipy a cenné informace k práci s betonem získáte v Tipech pro profesionála: Zhotovení základů.

Dříve než můžete stavět zeď, musíte nechat základ vytvrdit (dodržujte údaje výrobce).

Pozor: Práce na základech ani práce s maltou neprovádějte za mrazu. Čerstvě zalité základy vždy navíc zakryjte fólií, aby byly chráněny před vytrvalým deštěm nebo příliš rychlým vysycháním (příp. je udržujte vlhké postřikováním vodou).

2. Kladení okrasné zdi

Zdící prvky se musí klást na vazbu – na tom závisí jednak optický vzhled a jednak stabilita zdi. Každá tvarovka musí být přesazena o určitou hodnotu vůči tvarovce, která se nachází pod ní – o takzvanou míru převázání. Zjednodušený vzorec pro výpočet zní: Míra převázání p ≥ 0,4 x výška tvarovky v ≥ 45 mm. U tvarovek vysokých 200 milimetrů například vyplývá: 0,4 x 200 = 80. Hodnota 80 je větší než 45, míry převázání je tedy dosaženo s 80 milimetry a tvarovky se vyzdívají s přesazením minimálně o tuto hodnotu.

Přehled vazeb zdí

Cihly, které se pokládají napříč k líci zdi, se nazývají vazáky.

Cihly, které jsou umístěny podélně k líci zdi, se nazývají běhouny.

U polokřížové vazby se po jednotlivých řadách střídá běhounová a vazáková vrstva.

Pro větší tloušťku zdi se na lícovou stranu střídavě pokládají vazáky a běhouny.

U rohů se běhouny navzájem vždy z poloviny střídavě překrývají.

Zde se běhouny vážou v každé druhé řadě do sousední stěny.

Před zahájením práce se seznamte s různými barvami a tvary zdících prvků. Než budete zdít, měli byste si několik tvarovek jedné vrstvy položit zkušebně – uspořádání barev tak lze ještě měnit podle vkusu.

Pozor: Celkový harmonický výsledek spočívá v rozmanitosti! Příliš časté opakování téhož barevného odstínu jedné tvarovky na určitém místě nepůsobí esteticky.

Z trasového cementu namíchejte zavlhlou maltu (vláčnou a přesto konzistentní) a zdící prvky usazujte vrstvu za vrstvou. Maltu přitom nanášejte v dostatečném množství a rovnoměrně. Vyplňujte i vertikální styčné spáry mezi tvarovkami, pokud možno bez prázdných prostor – opakovaným zatlačováním malty zednickou lžící. Nebudou-li spáry vyplněny maltou bez prázdných prostor, může později docházet k prokvétání.

Pozor: Průměrná šířka spáry je u této okrasné zdi dvanáct milimetrů. Minimální odchylky přitom nejsou tragédií. Právě naopak, drobné nepřesnosti působí u takto rustikální zdi dokonce opticky příjemně a v další vrstvě je lze vyrovnat.

Tvarovky usazené na uhlazeném maltovém loži vyrovnejte vodováhou a lehce na ně poklepejte plastovým kladivem. Tím můžete vyrovnat také drobnější nerovnosti.

Pokud musíte tvarovky přiřezávat, použijte k tomu rozbrušovací pilu. Do brusky lze použít různé nástrojové nástavce. Na normální betonové tvarovky zpravidla stačí běžné řezací kotouče na dlaždice. Diamantové řezací kotouče jsou ideální na přírodní kámen – nebo použijte profesionální stroj pro řezání za mokra. U takovýchto stavebnic se ovšem musí přiřezávat pouze několik tvarovek.

Pozor: Ochrana sluchu, ochranné brýle, protiprachová maska, dobré pracovní rukavice a obuv s ocelovými špičkami jsou při řezání tvarovek naprostou nutností!

Pohledové plochy rohových tvarovek opracujte špičákem. Dláto přitom držte šikmo, aby měl povrch přirozený půvab. Hrany nakonec zaoblete pemrlicí (alternativně tesařským kladívkem).

Zvláštností okrasné zdi je roh vytvarovaný jako zaoblení (poloměr 130 cm). K tomu se používají prefabrikované klenáky (silné 15 cm). Další formáty zhotovíte ze stávajících tvarovek: Hydraulickou štípačkou je rozbijte na klenáky.

Okenní výklenek ve zdi vytvoříte pomocí bloků.

Zde dbejte i na to, abyste nanášeli dostatečné množství malty z trasového cementu.

Poté, co malta na omak ztuhne (dodržujte údaje výrobce), nastává pečlivé vyspárování. Spáry přitom nedělejte s lícem, ale minimálně o pět milimetrů hlouběji, než je povrch tvarovek. Maltu uhlaďte spárovačkou. Chybějící materiál můžete v malém množství zatlačit do spáry rukou – rovněž jej uhlaďte. Po vyspárování omeťte zeď koštětem.

Tip

Beton

Při drobnějších pracích používejte nejlépe hotový beton. Pětadvacetikilové pytle, které jsou k dostání v BAUHAUS, se snadno přepravují a musí se už jen namíchat s vodou (dodržujte údaje výrobce).

Beton si však můžete namíchat i sami. Zde záleží na způsobu použití a správné směsi cementu, přísad (písku a štěrku zrnitosti mezi 16 a 32) a vody: Existuje tak zvaná univerzální směs (např. na drobné základy, zahradní desky a stupně). Poměr mísení je zde 1 díl cementu, 4 díly přísady a 0,5 litru vody.

Namíchání betonu: Promíchejte suché složky. Postupně pak přidávejte vodu, dokud beton nezíská pastovitou konzistenci. Zavlhlý znamená, že je beton poněkud drolivý, vlhký, ale nikoliv tekutý.

Vytvarování spár odolávajících povětrnostním vlivům

Spáry ve zdi vytvarujte tak, aby odolávaly povětrnostním vlivům – v opačném případě by se voda při dešti zadržovala v bocích spár a malta by se časem vydrolila. Spárovačkou nebo hadicí maltu jednoduše rovnoměrně zatlačte jeden až dva milimetry hluboko do spáry.

Nářadí a materiál

 • Krycí fólie
 • Strhovací lať nebo prkno
 • Pracovní rukavice
 • Stavební kbelík/nádoba na maltu
 • Betonové tvarovky ve stavebnici podle potřeby
 • Bloky podle potřeby
 • Vrtačka s míchacím nástavcem
 • Drátěné koště
 • Spárovačka
 • Pryžové/plastové kladivo
 • Zednická a hladicí lžíce
 • Pohrabovač/hrábě
 • Vibrátor/pěchovadlo
 • Lopata
 • Směs štěrku a písku
 • Stavební kolečko
 • Ochranné brýle
 • Štípač tvárnic
 • Pemrlice/kladivo s měkkým čelem
 • Malta z trasového cementu
 • Rozbrušovací pila
 • Cementová malta (hotová směs k rozdělání vodou)

Galerie

Vlastnoručně vyzděná okrasná zeď dodá terase patřičný rámec. Ve večerních hodinách se různorodé zdroje světla postarají o středomořskou atmosféru.

Před výstavbou a během stavební fáze chraňte cihly a stavěnou zeď před vlhkem!

Povrch základového pásu musí být přesně vodorovný. Pro zhotovení základu můžete použít také vlastnoručně vyrobené dřevěné bednění. Cementová malta se pak naplní do bednění až po horní okraj a stáhne se do roviny.

Ke sražení hran jednotlivých cihel se hodí pemrlice.

Zdicí cihly pokládejte na uhlazené maltové lože. Dbejte na to, abyste spárovací maltu pečlivě zapracovali do mezer. Po usazení cihel zkontrolujte každou řadu vodováhou. Nerovnosti odstraňte mírným poklepáním plastovým kladivem.

Přebytečnou spárovací hmotu vždy ihned odstraňte, aby se zamezilo znečištění cihel.

Čím přesněji při zdění pracujete, tím jednodušší je později čisté vyspárování.