Sanace zahradního jezírka

Při nepravidelné nebo dokonce žádné péči zahradní jezírko rychle zpustne a fólie je již po několika letech většinou poškozená. Pak již pouhé vyčistění jezírka nestačí.

Při kompletní sanaci, jako v ukázaném příkladu, odstraníte všechny rostliny, obnovíte fólii jezírka a současně změníte jeho tvar i velikost – s větším životním prostorem pro ryby a rostliny. Vznikne tak zcela nový biotop a také zahrada získá novou tvář.


Návod

1. Vyčištění zahradního jezírka

Než začnete s novým ztvárněním, musíte nejdříve odčerpat vodu z jezírka pomocí sacího nebo kalového čerpadla a přestěhovat ryby a ostatní živočichy. K tomu použijte dostatečně velký zásobník jako dočasné ubytování a starou vodu z jezírka do něj vypusťte. Tuto vodu později použijete i do nového jezírka, protože výlučně čerstvá voda z vodovodu může rybám způsobit velký šok a je pro ně velmi škodlivá.

Jakmile je jezírko prázdné, odstraňte lopatou kal a zbytky rostlin a zlikvidujte starou fólii. Nejlépe to jde, když fólii rozřežete nožem na menší kousky.

2. Zvětšení zahradního jezírka

Takto vysušené jezírko nyní můžete zvětšit a změnit jeho tvar: vyznačte si obrysy nového zahradního jezírka pomocí lana a následně vykopejte rýčem půdu (příp. použijte minibagr). Odstraňte kořeny a špičaté kameny a dbejte na to, aby okraje jezírka byly po celém obvodu ve stejné výšce, čehož docílíte použitím vodováhy.

Nyní vymodelujte zóny s různou hloubkou: Mokřadní zónu do deseti centimetrů pod hladinou vody. Směrem ke středu jezírka následuje zóna mělké vody 10 až 40 cm a od 40 cm hloubková neboli leknínová zóna. Obzvláště u břehu nekopejte příliš strmě, jinak budou později okraje fólie vyčnívat z vody.

3. Okrajová obruba

Okraj jezírka zpevněte betonovými tvárnicemi, které položíte do maltového lože. K tomu použijte cementovou maltu, tvárnice položte dokola a zajistěte je dodatečnou betonovou zadní opěrou proti sklouznutí.

4. Fólie jezírka, netkaná textilie atd.

Nyní rozprostřete rovnoměrně po celém dně jezírka písek ve vrstvě od pěti do deseti centimetrů. Následně vyložte tvar jezírka ochranou netkanou textilií s přesahem, poté rozložte fólii a přetáhněte ji přes okraje. Tyto práce provádějte o teplém dnu: Fólie se tím ideálně přizpůsobí tvaru jezírka.

5. Osázení rostlinami a úprava okrajů jezírka

Nyní přichází na řadu osázení rostlinami. Zde se ztvárnění a vkusu nekladou žádné meze. Dbejte však na to, abyste použili rostliny, které podporují čištění vody. Použijte košíky na rostliny a jako substrát pro jezírkové rostliny štěrk (alternativně vyložte košíky na rostliny netkaným textilem). Tím zabráníte následnému klouzání a vše zůstane na svém místě.

Osazujte jednotlivé zóny od jedné terasy ke druhé a přitom je postupně naplňujte vodou.

Vnitřní okraj fólie zakryjte vybranými velkými kameny. Nyní také můžete fólii odříznout. Na ještě viditelné okraje jezírkové fólie rozmístěte menší oblázky nebo štěrk.

Závěrem jezírko naplňte vodou až po okraj. Bude trvat přibližně dva až tři dny, než se zákal usadí a voda bude čirá.

Tip

Jezírková fólie, netkaný textil a košíky

Jezírkové fólie jsou k dispozici v různých rozměrech a tloušťkách. Při nákupu dbejte na to, aby fólie byla odolná proti ultrafialovému záření, mrazu a hnilobě a nebyla závadná pro živočichy a rostliny.

Netkaná textilie z plsti chrání fólii před poškozením kameny a kořeny.

Košíky na rostliny jsou v mnoha různých velikostech a tvarech.  Zajišťují, že všechno zůstává na svém místě a že rostliny nebudou příliš bujet.

Nářadí a materiál

 • Betonové tvárnice
 • Cementová malta
 • Gumová palička
 • Jezírková fólie
 • Jezírkové rostliny
 • Kameny
 • Košíky na rostliny
 • Lano
 • Nůž na koberce
 • Ochranná netkaná textilie
 • Písek
 • Přírodní kámen
 • Rýč (příp. minibagr)
 • Sací nebo kalové čerpadlo
 • Šňůra
 • Štěrk
 • Vodováha
 • Zahradní hadice

Obrázková galerie: Sanace zahradního jezírka

Po kompletní sanaci zahradního jezírka se bude rostlinám a rybám lépe dařit.

Nejdříve odčerpejte vodu z jezírka, vylovte ryby, odstraňte kal ze dna rybníčka a vyhoďte starou fólii.

Vymodelujte si nový tvar zahradního jezírka - vezměte přitom v úvahu různé zóny pro výsadbu vodních rostlin.

Upevněte okraj lemování jezírka betonovými dlaždicemi. Použijte k tomu cementovou maltu.

Odřízněte přesahující fólii a ještě viditelné okraje zakryjte menšími oblázky. Nyní můžete jezírko napustit vodou.

Vysypejte dno jezírka nejdříve pískem, poté vyložte ochrannou textílií a nakonec rozložte jezírkovou fólii.

Umístěte koše pro vysázení rostlin a pokryjte vnitřní okraje jezírka většími kameny.