Sanace vlhkých sklepních zdí omítkou

Poškození stavebního objektu v důsledku nedostatečného utěsnění a izolace se zpravidla objeví nejdříve ve sklepě nebo suterénu. Aby se vlhké zdi, plísně atd. nerozšiřovaly a nepoškozovaly základní hmotu celého domu, měli byste urychleně pátrat po příčinách: Pokud se při obnažení sklepního zdiva ukáže poškozená, nechráněná zeď z plných cihel – jako v uvedeném příkladu – odstraňte poškození novou a precizní izolací zdiva.

Pozor: Nelze-li sanaci provést zvenčí (např. veřejné chodníky, nepodsklepená přístavba atd.), musíte sklep odizolovat v několika vrstvách zevnitř. Více podrobností si můžete přečíst v Rádci BAUHAUS: Sanace sklepa zevnitř.


Návod

1. Příprava sklepní zdi

Uvolněnou omítku a přečnívající maltu otlučte a odstraňte staré barvy nebo bitumenové pásy. Poté zdivo důkladně omeťte koštětem. Uvolněné částice v případě potřeby odstraňte vysokotlakým čističem. Dále všechny větší trhliny a vadná místa vyplňte základovým tmelem.

Aby nová malta na zdivu také dobře držela, naneste nasycený přípravný nátěr hloubkové penetrace. A to buď štětkou, nebo tlakovým rozprašovačem.

2. Nová omítka sklepní stěny zvenčí

Základový tmel pro omítání rozmíchejte podle údajů výrobce ve stavební nádobě na maltu (např. cementovou omítku druhu malty P III), nechte jej přibližně pět minut zavadnout a pak jej znovu promíchejte.
Nyní zdivo po úsecích omítejte tak, že maltu zednickou lžící nanesete na hladicí lžíci a natáhnete.

Při nanášení držte hladicí lžíci v mírném sklonu. Po 30 až 90 minutách vyhlaďte nanesenou omítku vlhkým hladítkem, hladítkem s filcem nebo s houbou.
Pozor: V případě potřeby musíte nanést další izolaci (např. silný asfaltový nátěr, izolační desky, nopkový pás) a navíc ještě položit drenáž.

Tip

Voda ve výkopu

Pokud se doba sanace protáhne, prší-li a zemina je navíc ještě velmi jílovitá, je možné, že dešťová voda z výkopu neodteče. V takovém případě prosakující vodu odčerpejte ponorným a kalovým čerpadlem.

Pozor: Izolaci provádějte ideálně najednou, co možná nejrychleji a nejlépe za dobrého počasí (před zahájením prací sledujte předpověď počasí).

Nářadí a materiál

 • Krycí plachta nebo fólie
 • Koště
 • Hladicí lžíce
 • Kladivo
 • Zednická lžíce
 • Příp. minibagr
 • Dláto
 • Stavební nádoba na maltu
 • Štětka nebo tlakový rozprašovač
 • Základový tmel podle potřeby
 • Míchadlo
 • Hladítko s houbou
 • Rýč, motyka, špičák
 • Hloubková penetrace podle potřeby

Galerie obrázků: Sanace vlhkých sklepních zdí omítkou

Nejdříve zdivo odkryjte až po základovou spáru budovy.

Otlučte nesoudržnou omítku a uvolněnou maltu.

Plochu připravte hloubkovým penetračním nátěrem.

Namíchejte hrubý vyrovnávací tmel a hladicí lžící jej celoplošně natáhněte.

Po 30 až 90 minutách vyhlaďte omítku navlhčeným hladítkem s houbou.