Sanace sklepa zevnitř

Vlhké sklepní stěny s odlupující se omítkou, vykvétání solí nebo dokonce plísně jsou většinou znakem toho, že na zdivo zvenčí tlačí voda. Špatné nebo chybné větrání ve sklepních interiérech problém jen stupňuje. Aby se vlhkost, plísně atd. nerozšiřovaly a nepoškozovaly základní hmotu celého domu, měli byste urychleně jednat a zevně odkrýt a sanovat vertikální izolaci zdí. Pokud to není možné (např. veřejné chodníky, nepodsklepená přístavba atd.), musíte sklep odizolovat v několika vrstvách zevnitř: Po základním nátěru většinou následuje izolační stěrka, k uzavření dutých míst se aplikuje cementový vyrovnávací tmel a na závěr sanační omítka.

Pozor: Používejte pouze izolační produkty, jejichž komponenty jsou navzájem sladěny, a které lze použít společně.

Doporučujeme nákup produktů jednoho výrobce! Jak můžete zvenku omítkou odizolovat vlhké sklepní zdi, si přečtěte v Rádci BAUHAUS: Sanace vlhkých sklepních zdí omítkou


Návod

1. Přípravné práce

Na sklepní stěně jsou v uvedeném příkladu patrná zřetelně tmavá zbarvení a odlupující se vrstvy barvy a omítky. Pokud lze sanaci provést zvenčí, uvnitř musíte realizovat pouze opravné práce. V tomto případě použijte pouze difuzně otevřené vrstvy (nikoliv izolační stěrky, ale pouze sanační nebo vápenné omítky). Není-li sanace zvenčí možná, odizolujte zeď zevnitř.

Nejdříve kompletně odstraňte staré vrstvy a odkryjte zdivo. Vyškrabte také drolivé spáry a zeď nakonec pečlivě očistěte (odstraňte zbytky omítky, prach atd.). Nyní nechte zeď vysychat (příp. použije stavební vysoušeč).

2. Odizolování sklepní zdi zevnitř


Na celou sklepní zeď naneste štětkou základní nátěr tak, aby zeď zcela pokrýval. Po uplynutí mezioperační přestávky (dodržujte údaje výrobce) nanášejte na předupravenou zeď další vrstvu – izolační stěrku.

Pozor: Alternativou mohou být také kapalné izolační prostředky, které se jednoduše nastříkají.

Postupným nanášením vyrovnávacího tmelu na zeď následně zatmelte nerovnosti ve zdivu. Nanášení sanační omítky následuje až po další době schnutí.

3. Nanášení sanační omítky

Cementové omítky vážou vodu, a to i vodu vaší pokožky. Při práci s omítkou proto vždy používejte rukavice a nejlépe i ochranné brýle. Dostane-li se vám i přesto něco do oka, vypláchněte oko velkým množstvím čisté vody – a vyhledejte urychleně lékaře.

V uvedeném příkladu již byl proveden první podhoz sanační omítky: Omítku házejte na zeď (max. 50% krytí) volně rukou (ze lžíce).

Do vody pro rozdělání omítky podhozu přimíchejte 50 procent pojivového základu. Omítka je tím výrazně tekutější (levý obrázek) než běžně rozmíchaná sanační omítka (pravý obrázek). U posledně jmenované omítky je dosaženo správné konzistence tehdy, pokud omítka nestéká ze lžíce.

Po další době schnutí naneste postupně a ve dvou vrstvách omítku v celkové tloušťce přibližně 25 milimetrů.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omítky nechte vysychat podle údajů výrobce.

Omítku vyhlaďte navlhčeným strhovacím nářadím. Pokud je omítka matná a tuhá, na závěr ji vyhlaďte vlhkým hladítkem, hladítkem s filcem nebo s houbou.

Tip

Horizontální izolace

Pokud se vlhkost tlačí do zdiva odspodu, musíte vytvořit horizontální bariéru. Vpravte do zdi vhodné izolační prostředky: Do zdi vyvrtejte otvory směřující šikmo dolů (v úhlu mezi 30 až 45 stupni) a následně je pomocí tlakové stříkačky vyplňte izolačním materiálem. Vzdálenost (10 až 15 cm) a hloubka jednotlivých vyvrtaných otvorů závisí na typu a tloušťce zdi.

Nářadí a materiál

 • Izolační systém: Základní nátěr, izolační stěrka, flexibilní vyrovnávací tmel a sanační omítka
 • Strhovací nářadí (např. urovnávací lať, velké dřevěné hladítko)
 • Pracovní rukavice
 • Vrtací kladivo s nástavcem dláta
 • Vrtačka s míchadlem
 • Kartáč nebo smetáček
 • Hladicí lžíce
 • Zednická lžíce
 • Stavební nádoba na maltu
 • Hladítko, hladítko s filcem nebo houbou
 • Štětka

Galerie

Vnitřní izolace vlhkých sklepních zdí je nutná tehdy, pokud se ke zdivu nedostanete zvenčí. Před zahájením práce však přesně prověřte, zda není nutná vertikální nebo horizontální izolace, a v případě pochybností se poraďte s odborníkem.

Po kompletním otlučení staré omítky zeď pečlivě očistěte kartáčem nebo smetáčkem.

Před tím, než podle údajů výrobce namícháte izolační stěrky a nanesete je na zdivo, napřed proveďte základní nátěr.

Následně vyrovnejte všechny spáry a nerovnosti flexibilní stěrkovou hmotou.

Na závěr následuje vrstva sanační omítky: stříkaná omítka a dvě další vrstvy omítky (celková tloušťka cca 25 mm). Pokud byste chtěli mít místo bílé omítky barevnou zeď, použijte tónovanou difúzně otevřenou silikátovou interiérovou barvu.